сряда, 26 август 2015 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 39


Бутат строежа на ”Яйлата” от 1 август .
 
19.07.2015

До края на юли изпълнителите на незаконния строеж в местността "Яйлата", село Камен бряг, община Каварна трябва да премахнат сами извършеното строителство. След този срок ще последва принудително събаряне за сметка на собствениците.
Проверка на ДНСК е установила, че в момента заповедта за спиране на строителни работи и забрана за достъпа до незаконния строеж се спазва. С окончателно съдебно решение на Върховния административен съд от 2 юли тази година заповедта за премахване е потвърдена.
От МРРБ припомнят, че извършителите на незаконния строеж в "Яйлата" са подновили строителството в деня на изборите през 2013 г. Органите на ДНСК незабавно са извършили проверка и са установили, че от главния архитект на община Каварна е издадено разрешение за строеж с тежки пороци - в защитена територия на археологически резерват "Яйлата", в която с плана за управление и в общия устройствен план недвусмислено е забранено всякакво строителство. Разрешението за строеж е отменено от органите на ДНСК.
Издадени са заповеди за спиране и заповед за премахване на незаконния строеж, а строителството е спряно незабавно. От органите на ДНСК са наложени глоби на главния архитект на община Каварна за издаване на незаконосъобразно разрешение за строеж, на двамата извършители на незаконния строеж и на техническия ръководител на строежа.
Съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс, не е допустимо да се премахват принудително от ДНСК, преди да е дадена възможност на извършителя да премахне незаконния строеж доброволно. Процедурата е спазена и от органите на ДНСК са връчени покани за доброволно изпълнение на извършителите на незаконния строеж, с които е даден срок до края на юли да премахнат сами незаконния строеж. В случай, че това не бъде направено ДНСК ще предприеме действия за принудително премахване.
 
 
Първи български прокурор влиза в затвора. Магистратът Румен Пенев ще изтърпи наказание от три години лишаване от свобода заради корупция.
 
29.07.2015
 
Шуменският прокурор  Румен Пенев стана първият български магистрат с ефективна присъда за взимане на подкуп.
Пенев е задържан за изпълнение на наказанието му от три години лишаване от свобода, съобщава Btv.
Прокурорът е арестуван вечерта на 28 юли и днес ще бъде отведен в ловешкия затвор, където ще изтърпи присъдата си.
Според обвинението, през октомври 2011 година Пенев е поискал сума от 25 000 лева от адвокат Найден Николов, който бил разследван за документна измама. След като Пенев намалил сумата на 21000 лева, Николов се оплакал в полицията и прокурорът бе задържан с белязани пари.
Магистратът ще изтърпи наказанието си при първоначален общ режим, в затворническо общежитие от открит тип.
 
Огнян Донев отива на съд за данъчни престъпления
Донев е обвинен в това, че в качеството си на изпълнителен директор на „Елфарма“ АД е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери
30.07.2015
Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бизнесмените Огнян Донев и Борис Борисов за данъчни престъпления, съобщиха от държавното обвинение.
Огнян Донев е обвинен в това, че на 2 април 2007 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Елфарма“ АД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 62 779 725 лв. В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ - София, затаил истина – не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 418 531 500 лв. Това увеличение е формирано в следствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар и между свързани лица.
На 17 април 2006 г. Донев извършил продажба на 11 070 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 103 504 500 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 92 434 500 лв. и данък печалба в размер на 13 865 175 лв.
Донев продал още 10 400 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телекомплект" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция, или с обща борсова цена на сделката в размер на 97 240 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 86 840 000 лв. и данък печалба в размер на 13 026 000 лв.
Бизнесменът продал още 10 720 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „София“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 100 232 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 89 512 000 лв. и данък печалба в размер на 13 426 800 лв.
На 20 април 2006 г. Донев извършил продажба на 5 500 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Софстрой" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.17 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 50 435 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 44 935 000 лв. и данък печалба в размер на 6 740 250 лв.
На 28 април същата година извършил продажба на 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на «ТЕЛЕКОМПЛЕКТ» АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.
Донев продал 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "София" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.
На 16 май 2006 г. извършил продажба на 4 600 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,25 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 43 010 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 38 410 000 лв. и данък печалба в размер на 5 761 500 лв.
Борис Борисов е предаден на съд за това, че на 30 март 2009 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Телсо“АД избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 7 483 105, 19 лева.
В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“- София, затаил истина –не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 74 831 051, 94 лв. Това увеличение е формирано вследствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар, както следва.
На 5 август 2008 г. година извършил продажба на 13 200 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,504 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 59 452 800 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 46 252 800 лв. и данък печалба в размер на 4 625 280 лв.
На 26 август 2008 г. година извршил продажба на 8 913 990 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,206 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 492 241, 94 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 28 578 251,94 лв. и данък печалба в размер на 2 857 825, 19 лв.
 
Кметът на Карлово обвинен в умишлена безстопанственост
 
17.08.2015
След многократните му опити да избегне привличането си в качеството на обвиняем, кметът на Карлово вече е с повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост
Това се казва в официално съобщение на прокуратурата за Емил Кабаиванов, който в петък се обяви за "жертва на полицейска и прокурорска репресия" и определи като "смехотворни" обвиненията срещу него.

Разпространените от обвиняемия Кабаиванов твърдения могат да бъдат определени единствено като умишлени спекулации, с цел предварително да се настрои общественото мнение, отвърнаха от прокуратурата.

След като преди няколко дни оттам обявиха, че издирват кмета, за да му повдигнат обвинение, днес от прокуратурата съобщиха, че след четвъртото му призоваване, той вече е привлечен към наказателна отговорност. Кабаиванов е обвинен за това, че в периода 24.04.2013 г. – април 2014 г., като длъжностно лице, умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му по сключен през 2012 г. договор между Министерство на околната среда и водите и Община Карлово за безвъзмездна финансова помощ по европроект за доизграждане и модернизация на канализационна мрежа.
От това е последвало разпиляване на имуществото в размер на 22 849 лева - плащания по невъзникнали трудови правоотношения с трима негови близки познати, които лично той е поканил да се водят на работа и да получават средства по проекта, без реално да извършват каквато и да било дейност.

Подобна е ситуацията и с още петима служители, като разследването в тази насока продължава, уточниха от прокуратурата.
 Въпреки че е бил надлежно своевременно призован и е имал възможност да организира защитата си, днес Кабаиванов отново се е явил без защитник, разчитайки да предотврати привличането си в качеството на обвиняем.

Следва да се отбележи, че адвокатът му е депозирал молба в прокуратурата, според която, поради ползване на отпуск не може да се яви на 12.08, за когато е било предходното насрочване на повдигането на обвинение, но ще може да го стори на 17.08. Тъй като защитата му не е задължителна, според закона, днес привличането е било извършено, макар адвокатът да не се е явил. Обвиняемият е отказал да подпише протоколите, което е удостоверено от свидетели.
Спрямо него е взета мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 5 000 лева. Вземането на именно тази мярка за неотклонение е било съгласувано с наблюдаващия прокурор още на 30.07, когато за пръв път обвиняемият е бил призован. Не е ясно на какво почиват твърденията му, че ще бъде задържан, допълват от държавното обвинение.
Необходимо е да се подчертае, че за разлика от твърденията на Кабаиванов, всички разпитани по делото лица са заявили, че действително са получавали пари без основание, за което той е бил наясно. Някои от свидетелите са били разпитани и пред съдия, които разпити са били проведени в съда и при провеждането им не са присъствали служители на ДАНС.
В хода на производството, част от разпитаните свидетели са се отрекли от първоначално дадените от тях, под давление на общинското ръководство, лъжливи показания. Посочили са и че са били изготвени фалшиви документи, които да удостоверят невярното обстоятелство, че членовете на звеното за управление на проекта са посещавали работните си места. Тези документи са приобщени по делото в оригинал.
Следва да се отбележи, че разследването се е водило в продължение на една година и три месеца, а не както обвиняемият твърди, едва няколко месеца. Действително за него би било удобно да избегне наказателна отговорност, придобивайки имунитет като кандидат-кмет, което обяснява и твърденията му, че в момента се бърза с повдигане на обвинения.
Многократното му призоваване в рамките на кратък период от време е било обусловено единствено от неговото недобросъвестно процесуално поведение, за причина на което той сочи здравословното си състояние.
Същевременно в заключението на вещото лице по назначената медицинска експертиза изрично е подчертано, че няма каквато и да било здравословна пречка обвиняемият да участва в наказателното производство. Нещо повече, видно от заключението, след като е бил първоначално призован, Кабаиванов е престоял в лечебно заведение три пъти по-дълго от обичайното, като показателите, изследвани при престоя му са нормални, което е рядкост при наличие на твърдените от него заболявания, се казва още в съобщението.
През април прокуратурата в Карлово повдигна обвинение срещу Емил Кабаиванов и за злоупотреба с доверие - заради договор с бизнесмена Христо Ковачки за съвместно акционерно дружество на община Карлово и фирмата "Баня голф енд спа резорт".


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар