четвъртък, 23 април 2009 г.

СГРОМОЛЯСВАНЕ В ЧЕРВЕНО

То е генерирано при написване на сценария за налудничавата неокомунистическа политика в годините на прехода. Началото е приемането на Указ 56 за стопанската дейност и създаването на мрежа от задгранични търговски дружества още преди 10 ноември 1989 г. Извършена е подготовката за източването и прането на капитали извън пределите на страната. За да стигнат капиталите до своите адресанти обаче е необходимо създаването на престъпна мрежа вътре в самата страна, която да присвои огромни средства и да ги пренасоче на вън. Не на последно място тази неокомунистическа мрежа, за да може да осъщестява престъпна си дейност, трябва да обезличи институциите, да парализира държавата и да я доведе до състояние в което, няма да може да противостои на случващото се.
Водещи фигури в осъществяването на този кретенизъм са доскороши величия от средите на МВР, Държавна сигурност, МНО, партийни, комсомолски, профсъюзни деятели, спортисти и т.н.
Чрез своите структури, фирми и “сътрудници” , бившите комунисти използват всички възможности за да създават напрежение в обществото.Огромни суми пари са откраднати от обикновенните хора посредством измислени банки, бюра за обмен на валута, фирми за недвижими имоти, фирми за така наречения “директен мениджмънт”, които продават всевъзможни съмнителни стоки “на ръка” без тези продажби да се регистрират никъде, туристически и транспортни фирми и т.н. Много голяма част от тези откраднати пари са изнесени зад граница и вложени във чужди банки и фирми. Изнесените от България пари надхвърлят като обем външния дълг на страната. С откраднатите от нас пари бившите комунисти закупуват съсипаните от тях предприятия на безценица. Типични примери в това отношение са комбината “Кремиковци”, “Плама”- Плевен и много други. Тези фирми все повече задлъжняват към държавата и се превръщат в сериозно бреме по пътя ни към просперитет.
След 10 ноември 1989 г. комунистите предоставят на хора с психични проблеми: луксозни офиси, луксозни автомобили, съвреминни средства за комуникация. На криминално проявени психопати е обещано, че дори и да бъдат подведени под отговорност, някъде по веригата следствие – прокуратура – съд нишката ще се скъса и извършените от тях престъпления ще останат ненаказани. Естествено възниква въпросът: “ Защо бившите комунисти подбират сътрудниците си на психиатричен принцип?”. Отговорът на този въпрос е още по естествен от самия въпрос: “Защото нито един психично здрав човек не би се занимавал с доктрина като тази на червените другари.”
Двадесет години по-късно стратезите на тази параноя не могат да отговорят на милионите си последователи, които са участвали в реализирането и, на колко възлизат милиардите изнесени от страната и каква част от тях никога няма а се върнат обратно, защото изчезнаха безвъзвратно при започналата световна финансова криза?
И още нещо – престъпните структури, които по криминален начин сложиха ръка на цялата собственост в България, вече не искат да се подчиняват на партията майка. След последните избори те регистрираха партия „ГЕРБ” и с това поставиха началото на грандиозното неокомунистическо разцепление. Последва ги новосформираната партия „Лидер”, която се включи в движение „Напред”. Членът на Висшия съвет на БСП Илия Божинов подготвя регистрацията на нова лява партия. Младежката социалистическа организация се дистанцира от „Позитано” 20 и според Емилия Масларова – „Нашите деца избраха мутрите”.
И това ако не е пълен провал, аз не знам какво е!
Скъпи приятели запушете си ушите – грохотът на „червеното сгромолясване” ще бъде страшен!


3 коментара: