петък, 22 януари 2021 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 75

Семейни кланове източват милиони от Летище „София” ! Шефката Ася Иванова урежда свои хора да зареждат аеропорта със стоки без конкурс и на завишени цени . 26.04.2020 Семейни кланове, чиито пипала достигат до върховете на управата на „Летище София” ЕАД, от години източват милиони от аеропорта чрез подставени фирми. Това установи разследване на „Уикенд” по сигнал на наш читател, който алармира за дива шуробаджанащина, която коства сериозен финансов ресурс на данъкоплатците. Далаверите, достойни за щателна прокурорска проверка, се вихрят през няколко фирми, които в разрез със Закона за обществените поръчки (ЗОП) „печелят” конкурси след натиск „отгоре” и доставят стоки без спазването на ЗОП и вътрешните разпоредби на летището. Зад съмнителните фирми, спечелели апетитни обществени поръчки, прозира името на 47-годишната Ася Иванова, председател на Съвета на директорите на „Летище София” ЕАД. Разплитането на връзките извади наяве скандални факти за това как се прави бизнес в България, която имаш твой човек по върховете на държавната машина. Запознат със серия машинации алармира пред Уикенд”, че изнесените по-долу факти са му известни в качеството му на служител на аеропорта в периода от 1 октомври 2008 г. до 9 ноември 2018 г., от лични наблюдения и разговори с бивши и настоящи служители на дружеството, а също така и от счетоводни документи, официална кореспонденция и информация в Търговския регистър и други бази данни, достъпни в интернет. Началото на търговските отношения на Ася Благомирова Иванова с „Летище София“ ЕАД е поставено още в далечната 2008 г., когато дамата става доставчик на бижутерийни продукти за магазините на аеропорта, посредством различни фирми, управлявани от нея, съпруга й Юлиян Иванов Иванов и свързани с тях лица. От 2008 до 2014 г. фирма „САНСИ-2002“ ЕООД доставя регулярно бижутерийни продукти за магазините на летището, като през тези години собственикът на фирмата Юлиян и съпругата му Ася често посещават администрацията на летището, за да рекламират нови продукти, да уреждат рекламации и плащания, да презентират свои нови бутици, отваряни в големите молове в София и т.н. Затова и семейството е добре познато на служителите в администрацията и магазините, както и на ръководството. Пикът идва на 9 декември 2014 г., когато лично тогавашният министър на транспорта Ивайло Московски, принципал на държавното дружество „Летище София“ ЕАД, изненадващо назначава Ася Иванова за член на Съвета на директорите. На тази длъжност сръчната бизнесдама разполага с всички механизми да влияе върху търговската дейност на дружеството, включително върху избора на доставчици на стоки за магазините и разпределянето на паричните потоци за закупуване на стоки. Справка в базата данни на opendata.government.bg показва, че на 12.11.2014 г., по-малко от месец преди назначаването на Ася Иванова за член на Съвета на директорите, собствеността върху фирма „САНСИ-2002“ ЕООД е прехвърлена от съпруга й Юлиян Иванов на фирма „ОЛИМЕД“ ЕООД, а през следващите дни е прехвърлена още два пъти с очевидното желание да бъдат прикрита връзката на фирмата с търговските интереси на семейство Иванови. Според Търговския регистър обаче на 25 ноември 2014 г. е регистрирана фирма „Джем Трейдинг “ ЕООД, която, забележете, след назначаването на Ася Иванова в Съвета на директорите влиза като контрагент на аеропорта и става един от най-големите доставчици на бижутерийни продукти за магазините на летището, доставяйки стоки, сходни с тези, които до онзи момент са доставяни от прехвърлената вече от Юлиян Иванов фирма „САНСИ-2002“ ЕООД. От 25 ноември 2014 г. до момента като собственик и управител на фирма „Джем Трейдинг“ се редуват двама човека: Надя Христова, бивш служител на летището и на верига бутици, собственост на Юлиян Иванов и, нова удивителна – майката на Михаел Христов, който към онзи момент е личен асистент на Ася Иванова в качеството й на член на Съвета на директорите, който впоследствие е повишен за ръководител на отдел в травъл агенцията на аеропрота. По време на управлението на Ася Иванова са възстановени на работа и съпругът на въпросната Надя Христова; кумата на маститата шефка – Елена Серафимова, която пък е съпруга на Александър Серафимов, заемащ през последните 2 години длъжността директор на дирекция „Вътрешнофирмен контрол и информационна обслужване“ на аеропорта, назначен на тази позиция именно по време на управлението на Ася Иванова. Загубихте ли се? Сложно е, но така се прави бизнес с държавата от семейните кланове на входа на Българи, каквото е летището… През периода от 2014 до 2019 г., с изключение на месеците, в които изпълнителен директор на дружеството е Пламен Станчев, ръководството на летището демонстрира пълно съгласие с обстоятелството, че фирма „Джем Трейдинг” само формално се управлява и притежава от свързаните с клана Иванови Надя Христова и Елена Серафимова, категоричен е бившият служител на летището. По думите му шефовете са били наясно, че зад дружеството, което е облагодетелствано в сделки с летището, всъщност е на колежката им Ася Иванова. Напористата началничка нарежда през целия период като член, а по късно и като председател на Съвета на директорите, на бивши и настоящи служителите в отдела, отговорен за маркетинга и зареждането на търговските обекти, да бъдат занижавани заявките за бижута към германската фирма-дистрибутор „Гебр. Хайнеман” и към други контрагенти и да бъдат необосновано завишавани заявките към нейната „Джем Трейдинг”. Такъв натиск през периода от декември 2014 г. до момента е упражняван върху бившия ръководител отдел „Марткетинг и ТОИ“ – Миглена Александрова, настоящия ръководител отдел „Покупки, маркетинг и ТОИ“ Мирослава Давидова, сегашния шеф на сектор „Маркетинг и покупки“ Инна Сидова, бивши и настоящи експерти в отдела, сред които Ирина Хаджиева, Елена Виденова и др. Според информаторът ни в различни моменти пресата е засегнала и него, когато се е касаело за неправомерно повторно поставяне на махнати заради неплащане от страна на фирмата реклами и т.н. Само за три месеца – от 27.7.2015 до 28.10.2016 г., доставките на „Джем Трейдинг” за летището според фактурите възлизат на над 50 000 лв. без ДДС, за 2017 г. доставките са за над 13 000 лв., а за 2018 г. – за над 26 000 лв. В качеството си на член, а по-късно и на председател на Съвета на директорите на аеропорта Ася Иванова лично настоявала да преглежда и коригира заявки за стоки на стойност над 100 000 лв. към фирма „Гебр. Хайнеман”, преди да са представени за одобрение от Съвета на директорите. За да е подплатена далаверата, имало установена практика Ася Иванова лично да премахва частта от заявките към „Гебр. Хайнеман”, включваща бижутерийни продукти. Това ставаше посредством натиск върху бивши и настоящи отговорни служители, сред които посочените по-горе колеги, като условие заявките изобщо да бъдат одобрени от Съвета на директорите и да има стока в магазините. Нещо повече, от кореспонденцията между летището и фирмата на шефката, както и при разговор с бивши и настоящи експерти на отговорната за зареждане на магазините дирекция, може да бъде потвърдено, независимо от авторитарния стил на управление и натискът да се прикриват факти, че за разлика от останалите фирми, към които биват изготвяни заявки на пазарен принцип, заявките към „Джем трейдинг”, по нареждане на Ася Иванова, се изготвят от самия управител или друг служител на частната фирма! Така излиза, че на „Летище София “ ЕАД са доставяни стоки по артикули и бройка съобразно желанието на дружеството на шефката, която пък е в управата… И още: при одит на счетоводната документация от 2015 г. насам може да бъде потвърдено, че фирмата е единственият доставчик на стоки за летището, която дава стоков кредит едва един ден. За разлика от останалите контрагенти, при които фактурите по доставките биват плащани в период от 15 до 45 дни, по настояване на Ася Иванова фактурите, издадени от „Джем Трейдинг” биват погасявани до един-два дни след доставката. Предвид сюжета дотук едва ли ще има учудени, че Ася Иванова доставя стоки за летището и през друга фирма – „Дорне“ ООД, в която има участие, но прехвърля дяловете на съпруга си Юлиян Иванов на 25.11.2014 г., тоест само дни, преди да бъде официално назначена за член на Съвета на директорите. Независимо от факта, че привидно няма участие в това ООД, семейната фирма продължава да доставя стоки за летището и през 2015г., когато Ася Иванова вече е част от висшия мениджмънт и когато е била напълно наясно, че това обстоятелство я поставя в драстичен конфликт на интереси – нейният мъж зарежда държавната фирма, на която тя е в управата. При проверка на счетоводната документация може да бъде установена точната стойност на фактурите за доставки на стоки, издадени от „Дорне“ ООД към летището след влизането на Ася Иванова в Съвета на директорите през декември 2014 г. След години на безметежно крадене е време за разчистване на Авгиевите обори – цялата история смърди на отвратителен конфликт на интереси около Ася Благомирова Иванова, за която е обосновано съмнението, че зарежда магазините на аеропорта през фирми, притежавани от съпруга й и близки до нея лица, членове на чиито семейства неслучайно са назначавани или повишавани на ключови ръководни длъжности в „Летище София“ ЕАД по време на управлението на самата Ася Иванова. Притеснителен е и мутренският подход за упражняване на натиск върху бивши и настоящи служители на дирекциите, отговарящи през различните периоди от време за подбор и закупуване на стоки за магазините, както и че и до днес настоящите служители биват заплашвани да мълчат за мръсотиите. Стои и въпросът какви ползи е пропуснало летището през последните години заради целенасочената политика срещу доказани брандове бижутерийни продукти, само и само да бъде по-голям пазарният дял, а съответно и печалбите на толерираните от шефката дружества. Тук на ход е прокуратурата, която да се самосезира за безобразията, за да проведе щателно разследване и виновните за безчинствата да погледат слънцето през решетки колкото повелява законът. Прокуратурата проверява президентски съветник за търговия с влияние . 19.06.2020 Прокуратурата проверява президентския съветник и бивш служебен министър на вътрешните работи Пламен Узунов и русенския прокурор Николай Николов за търговия с влияние. Двамата бяха на разпит в специализираната прокуратурата, а информацията за проверката беше оповестена по време на заседанието на Специализирания наказателен съд, който решаваше дали да остави за постоянно в ареста русенския бизнесмен Пламен Бобоков. Нямам абсолютно никакви притеснения, каза Пламен Узунов след разпит в прокуратурата във връзка с разследване срещу висши длъжностни лица и магистрати за търговия с влияние. Пред медиите секретарят на президента по правни въпроси добави, че се познава с Пламен Бобоков и са имали срещи в служебни качество. На заседанието си Специализираният наказателен съд разпореди бизнесменът Пламен Бобоков да бъде освободен незабавно от ареста. Съдът отхвърли искането на спецобвинението той да бъде задържан за постоянно, защото не е спазил срока, в който е трябвало да внесе паричната си гаранция от един милион лева. Според съдебния състав няма опасност на свобода Бобоков да се укрие или да извърши друго престъпление. Съдът взе предвид и факта, че в момента той се грижи сам за двете си непълнолетни деца, тъй като съпругата му е във Великобритания и не може да се върне у нас заради въведената на Острова 14-дневна карантина. Прокуратурата може да протестира решението пред второинстанционния Наказателен съд, окончателното решение ще е ясно другата седмица. Докато прокуратурата мотивираше искането си за постоянен арест на Пламен Бобоков, защото не е внесъл гаранцията си по делото за опасния боклук, от пресцентъра на държавното обвинения разпространиха чатове на бизнесмена с Пламен Узунов и с Николай Николов. Съдът не коментира в решението си за освобождаването на Бобоков тази комуникация. В съдебната прозвучаха и подробности за тази комуникация на Бобоков с неуспелия кандидат за окръжен прокурор Николай Николов и с Узунов. С първия Бобоков обсъждал как да му помогне за избора, а с Узунов – необявено още съдебно решение във връзка с либийския танкер „Бадр“, която бизнесменът получава на снимка от Узунов, още преди да бъде подписано от съдебния състав. Обиски е имало и в домовете на двамата, сега върви разпитът им. Прокуратурата посочи, че са само свидетели. Има и чат свързан с евентуална 25-годишна концесия на либерийско пристанище и нов български посланик в Нигерия. За нея в съдебната зала прокурор Петър Белчев обясни, че е комуникация с лице с имунитет: „„В комуникацията, която е в писмена форма, там е посочено, но дали става въпрос за президента, не мога да кажа категорично…Това е наша интерпретация с оглед комуникацията, която тече между тях, че се касае да се изпрати пратеник в Нигерия с правомощия в Либерия, че президентът на Либерия иска да се види с този човек – контрагент на г-н Пламен Бобоков, едва ли е президентът на БФС“. Олигарсите – земеделци от Добруджа са собствениците на 1/3 от ролс-ройсите и бентлитата, визирани от премиера Борисов . 15.04.2020 Хем скъпи коли, хем евросубсидии, хем държавна помощ, хем душата в рая (разбирай Малдивите или Доминикана), а се жалват, че нямало берачи – черноработници Публична тайна из Добруджа са имената на няколко „земеделски стопани“ с огромни евросубсидии, които се изживяват като феодали в района: Симеон Монев, брат му Валентин Монев, Живко Мартинов, братя Илко и Иван Павлови, братя Иван и Николай Алексиеви , Недко Митев и Кирил Жендов. Над 60 млн. лв. земеделски евросубсиидии са концентрирани в 20 компании, като всяка година „отличниците“, заслужили тлъсти суми от евросубсидии, са едни и същи. Някои от тях, по думите на вицепремиера Красимир Каракачанов, живеят на екзотични острови, дори притежават такива, а България е принудена да внася земеделска продукция, защото олигарсите (въпреки милионите субсидии) произвеждат предимно пшеница за износ. Дефакто големите пари от евросубсидиите отиват за скъпа и модерна техника, с която да се обработват житните полета. От друга страна, не си мислете, че се разкриват работни места и местното население по селата има препитание. Напротив! Земеделските олигарси предпочитат с малко хора и със скъпа техника да добиват максимум, т.е. продажби на американските борси. И инвестиции – в луксозни имоти, коли, яхти, само не и в човешки ресурс. Братя Павлови, например, са собственици на „Ролс-Ролси, джипове на Мерцедес G класа и S класи – цялата серия от модели. Точно от такива като тях пък се възмущава цял месец премиерът Бойко Борисов. „Към днешна дата (бел. ред. – 12 април) в бедна България има три автомобила „Бугати“, „Бентли“ – 241, „Ферари“ – 123, „Майбах“ – 54, „Макларън“ – 22, „Ламборджини“ – 87, „Мазерати“ – 311, „Ролс Ройс“ – 84, „Хамър“ – 280, „Ягуар“ – близо 4000, „Порше“ – близо 5000. По този показател сигурно сме първи в Европа. Като казах в някой бизнес да запазят работниците и за намалят колите, с кое съм ги обидил?“, възмути се премиерът, изреждайки данните по поискана от него справка от полицията. Само за миналата година 19 български богаташи са си купили и регистрирали у нас нови „Ролс-Ройс“-и. На 22 март, когато в следствие на въведеното извънредно положение заради коронавируса работодатели поискаха помощ, за да не се налага да уволняват служители, премиерът също спомена скъпия автопарк на някои бизнесмени: „Много бизнесмени, които се наричат олигарси, искат цялата тежест да падне върху държавата. Затова веднага им казах: Продайте си по един от мерцедесите и майбасите и веднага ще платите за първия месец“. Под 200 000 евро няма кола“. Припомняме, че в началото на годината се оказа, че фирми декларират загуби в огромни размери, а в същото време купуват луксозни автомобили “Ролс-Ройс”. Това, че собственици на луксозните возила са укрили данъци за милиони левове, стана ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутата от БСП Красимир Янков. „През миналата година са възложени ревизии на 55 граждани и фирми, притежаващи леки коли “Ролс-Ройс”. Приключили са 47 от тези ревизии, като с тях са установени допълнителни данъчни задължения за 2,29 млн. лв.“, посочва министър Горанов. На 14 април, обаче, премиерът съобщава през фейсбук профила си, че земеделци са получили близо половин милион лева. „В тази тежка ситуация продължаваме да подпомагаме българските производители и да изпълняваме поетите от нас ангажименти. Днес ДФ „Земеделие” изплати 445 млн. лева за Кампания 2019 по Схемата за плащане за селскостопански практики – зелени директни плащания. Средствата са отпуснати на 56 490 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда утвърдени стандарти“, пише дословно в профила на премиера. Това става, след като бившият земеделски министър на Костов роди гениалната идея безработните в момента адвокати и творци да работят задължително на полето. Може би е прав Борисов, че някои от олигарсите наистина трябва да си продадат бугатитата, бентлитата и ралс-ройсите и да помислят най-накрая и за инвестиции в човешки ресурси. Разбираме, че така няма да могат да заделят евросубсидии и държавни помощи за луксозния си живот и да разчитат на благодатната земя на Добруджа. Защото земеделците от Великобритания и Австрия са готови с чартъри да вземат нашите работници и то за много по-добро заплащане. Но, за да не обвиняваме само едрите земевладелци в притежание на аристократични и скъпи коли „Ролс-Ройс“, е честно да споменем, че на такава се возят още и Румен Гайтански – Вълка, на когото ББР отпусна 150 милиона заем на новосъздадена фирма, свързана с него. И бившият бургаски общинар от БСП Бенчо Бенчев също се вози на Ролс-Ройс, заменяйки го от време-навреме с мерцедес. Те, обаче, са предмет на други обвързаности… МРЪСНА СХЕМА: 23 млн. загробени в неработещо предприятие, шефът е авер на Вальо Златев и Мирчо Циг*нина . 17.01.2021 Докато половин България е под вода, а медиите бълват информация за прелели водоеми и напукани язовирни стени, се оказва, че има цяло държавно предприятие, което отговаря за язовирите. Въпросното „Управление и стопанисване на язовири” е създадено през 2018 г., но оттогава досега е потънало в пълна анонимност, пише „Уикенд”. Дори и когато имаше криза с водата в Ботевград и Перник през миналата година, а и сега, когато са залети села и градове в цяла Западна България, от предприятието и неговия директор Цако Бънчев– ни вест, ни кост. На въпрос на „Уикенд” кой завежда връзките с обществеността, оттам отговориха – „Много младо момиче, което работи от дома, но то нищо не знае”. И толкова. Според официалната информация на сайта на предприятието, тази година ръководството е провело две заседания. На последното през септември е гласувано решение за закупуване на канцеларски материали за 30 000 лева от единствената фирма, която се явила на конкурса. В началото на годината е гласувано разпределението на бюджета от близо 23 млн. лева. От тях за заплати на персонала, който е от 131 души отиват 18 млн. лева. Средната годишна заплата е близо 24 000 лева, едни доста хубави пари, за да си клатиш краката. Също две заседания на ръководството са отбелязани и през 2019 г., но персоналът е бил по-малко. И с това отново се изчерпва дейността според сайта на предприятието. Начело на тази блага структура стои Цако Бънчев, който минава за човек на бизнесмена Валентин Златев, а също и на прословутия Мирчо Петков – Циганина. Преди да се захване с язовирите, Бънчев е бил управител на ВЕЦ „Бебреш” на фамилия Златеви на река Искър, работил е като някакъв шеф и във „ВиК София”. А още по-рано е бил директор на „Микропроцесорни системи” – Правец и на оръжейния завод „Бета” в Червен бряг. Цеко Бънчев е от Правец и по време на неговото управление заводът за електроника, който е управлявал, е обявен в несъстоятелност след като не е оспорен иск на КИНТЕКС. В оръжейния завод „Бета” пък го завежда лично неговият тогавашен собственик Мирчо Петков. Както е известно огромният оръжеен гигант е доведен до фалит. Бившият му директор Цако Бънчев обаче от 2018 г. досега отговаря за язовирите. От отчетите излиза, че предприятието вече две години, откакто съществува, има само администрация, за която редовно се купуват канцеларски материали. Друга дейност не е известно да развива, въпреки че има и офиси из цялата страна. Иначе се прочу и със закупуването нови „Ниви”, после компютри и други подобни. В началото бездействието се оправдаваше, че се прехвърлят язовири и затова няма дейност. Иначе предприятието ще трябва да ремонтира опасните стени, да разчиства храсталаци, клони и паднали дървета. Когато се създаваше тази поредна чиновническа структура, се разбра, че в страната има 400 опасни язовира и за техния ремонт са предвидени 500 млн. лева. После не се чу нищо да са направени ремонти, а и във публикуваните финансови отчети няма описани такива дейности. Кога ще бъдат направени и кога най-после ще се разбере с какво се занимава държавното предприятие, което отговоря за язовирите, не е ясно. Засега се знае само, че 131 души персонал са подсигурени с кламери и всички те редовно получават заплати и осигуровки. МОСВ е премахнало забрана за застрояване на Камчийски пясъци чрез скандална подмяна . 22.01.2021 В Държавен вестник е обнародвана заповедта за обявяване на защитена зона “Камчия”, в която няма изрична забрана за застрояване на имотите от най-големия комплекс дюни - Камчийски пясъци. Голяма част от тях са заменени по времето на правителството на Сергей Станишев в рамките на скандалните заменки в стил “кон за кокошка”. Начинът, по който тази забрана е отпаднала, е изключително скандален. Това става чрез незаконна и тайна подмяна на файл, представен на обществено обсъждане, разкриха от неправителствената организация "Зелени закони". От организацията дават и хронологията на подмяната: На 25 септември 2020 г. Министерството на околната среда и водите публикува на интернет страницата си за обсъждане проект за тази заповед, заедно със заповедите на общо 50 защитени зони. Файлът на този проект е създаден през декември 2014 г. и съдържа забрана за строителство, а също и за разораване, превръщане в трайни насаждения, извеждане на сечи в конкретни имоти с посочен номер от кадастъра. Тези имоти са всъщност дюни, които в противоречие с Конституцията са обявени първо за земеделска земя, а после са урбанизирани и прехвърлени на частни лица. МОСВ публикува проектозаповедта и дава срок от един месец за обществено обсъждане. Докато трае обсъждането обаче файлът, качен на сайта на министерството, е подменен с друг, създаден на дата 24.09.2020 г. В този нов вариант на проекта изричната забрана за застрояване на имотите от землищата на Ново Оряхово и Шкорпиловци липсва. Такава липсва и в обнародваната тази седмица в държавен вестник заповед. Ако бъде запитано защо е отпаднала забраната, Министерството вероятно ще посочи, че никой не е възразил срещу това в срока на общественото обсъждане и че всички заинтересовани лица са имали цял месец на разположение да го направят. Експертите обаче не са подозирали, че се готви отпадане на забраната, тъй като те са свалили и са се водили от варианта, публикуван първоначално. Не е съвсем ясно кога се е случила подмяната на единия вариант с другия. Инструментът web.archive.org помага да се възстанови версията на сайта на Министерството от 28 септември 2020 г. И там се вижда, че е качен първият вариант със забрана за строителство. Този вариант присъства и в публикацията на Дневник по темата от 26 септември 2020 г. - под текста са всички файлове на проектозаповеди. Двама експерти, с които от "Зелени закони" са разговаряли, са свалили на компютрите си два различни варианта на проекта. Единият е свалил първоначалния на 11 октомври, а другият - подменения, на 19 октомври 2020 г. Това означава, че подмяната би трябвало да се е случила в този период - 11-19 октомври 2020. Срокът на общественото обсъждане е бил до 25 октомври, което означава, че реално е имало само няколко дни, в които актуалният вариант на заповедта е бил онлайн, но логично, никой от заинтересованите не е забелязал, че файлът е нов, след като имената на двата файла са сходни (Pr_zap_BG0000116_Kamchiya и Pr_zap_ZZ_BG0000116_Kamchia). От “Зелени закони” настояват министърът на околната среда и водите Емил Димитров да отмени обнародваната заповед и да издаде друга, като върне изричната забрана за застрояване на конкретните имоти. Министърът на околната среда и водите е разпоредил извършване на вътрешна проверка. В случай, че се установят пропуски при провеждането на процедурата, ще бъде възобновено производството по издаване на заповедта за обявяване на защитена зона „Камчия“, съобщиха от МОСВ тази вечер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар