четвъртък, 26 януари 2017 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 63
ИНКО Създаденото през 1975 г. външнотърговско дружество "Индустриално коопериране" е прикритие на научно-техническото разузнаване за ембаргови операции

10.03.2010

През последните 20 години се е изписало много по темата за Държавна сигурност, но са редки изследванията, които да дадат по-голяма представа за структурата на ДС и нейната всеобхватна дейност. В блога "Досиета" предлагам документална поредица, с която ще представя отделните управления и самостоятелни отдели на ДС. Третата част от поредицата е посветена на "неявните фирми" на Научно-техническото разузнаване и по-специално на ИНКО .
Всички текстове от поредицата за управленията и отделите на ДС може да намерите в рубриката "Държавна сигурност" в блога.

Целият сектор на българската електроника, включително научноизследователските звена, производствените комплекси и Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП), е поставен под контрола на Управление Научно-техническо разузнаване (УНТР) в Първо главно управление на ДС. Неговата дейност се наблюдава от отделен представител на СССР с достъп до ПГУ, който осъществява пряката връзка с КГБ в Москва. Технологията на работата на УНТР изисква всички служители да са с висше техническо образование и да владеят поне един западен език.
Завършили са тримесечна разузнавателна школа в управлението и едногодишна школа в КГБ. Всеки отдел извършва дейност, залегнала в предварително утвърдени от ръководството годишни планове.

Структурата на УНТР се състои от пет отдела:

01 отдел – Америка, Канада

02 отдел – Европейски страни, Япония и Индия

03 отдел – Териториален (работи на територията на НРБ)

04 отдел – Информационен (връзка с ЦИНТИ)

05 отдел – Ембаргови операции.

Отделите имат пряка връзка с Министерството на външната търговия (МВТ), Министерството на промишлеността, МВнР, ДКНТП, всички висши учебни заведения. За прикритие служат и външнотърговските организации по отрасли – химия, машиностроене, електроника, биотехнологии, селско стопанство, както и част от задграничните фирми с българско участие. Следят се всички, които се готвят за пътуване в чужбина, специализантите и научните работници, командированите специалисти във външнотърговските организации от различните институти и университети.
Всеки отдел има подотдели за Италия, ФРГ, Англия, Испания, Гърция. Във всеки подотдел има по един служител, който обработва материалите, свързани със съответната страна (входящи и изходящи за и от съответната резидентура). Пощата пристига един път месечно. Анализират се получените материали, изготвя се оценка, поставят се нови задачи на обектите. При спешност се изпращат шифрограми по съответната резидентура в чужбина.

В МВТ по линия на НТР отговаря Петър Башикаров, бивш кадрови офицер на разузнаването (след промените министър в правителството на Андрей Луканов 1990 г. и депутат от БСП), а връзката се осъществява чрез отдел "Специална дирекция" в министерството, ръководена от Лъчезар Спасов, син на дългогодишния зам.-министър на вътрешните работи и приближен на Живков ген. Мирчо Спасов.
Създаването на ИНКО
Особен интерес представлява дейността на 05 отдел "Ембаргови операции" в УНТР. Негов началник е Божидар Петров, а заместник е Владимир Серкеджиев, син на дългогодишния началник на архива на МВР ген. Нанка Серкеджиева. Към дейността на отдела пряко отношение има Стоян Евтимов, зам.-началник на УНТР. Той е съветник на Огнян Дойнов и свръзка между НТР и Политбюро от 1977 г., а в един период е и резидент на УНТР в Западна Европа, базиран във Виена.
За реализирането на секретните разузнавателни операции, чрез които се придобиват забранени западни технологии, със секретна заповед №234 на Министерския съвет от 8 април 1975 г. се създава външнотърговското дружество "Индустриално коопериране" (ИНКО). Неговата основна задача е да осъществява внос на ембаргово оборудване за изпълнение на програмите от стратегическите направления на електрониката и машиностроенето и други технологии, попадащи в забранителния списък на КОКОМ.
Освен за прескачане на ограниченията фирмата се използва и за обезпечаване на сложните схеми по плащанията. Въпреки търговските функции щатният състав на ИНКО без изключение се състои от оперативни работници на НТР и от негови секретни сътрудници. ИНКО е настанено в неугледна на пръв поглед сграда на бул. "Черни връх" 57 в кв. "Хладилника" в столицата.
От различни архивни документи се установява, че ИНКО осъществява търговска дейност с австрийската фирма SEMKOTEC за доставка на специализиран софтуер Silvar Lisco за завода в Ботевград, със западногерманската МВМ и австрийската CORE за доставка на интегрални схеми, както и с източногерманската "Електроник-експорт-импорт". ИНКО извършва специфична дейност за доставка на различни видове оборудвания по програмите "С" (електроника) и "С-2" (технологии за мощностите в Ботевград).

Стратегията с "неявните фирми"
Терминът "неявни фирми" е използван за пръв път именно във връзка с дейността на ИНКО. В строго поверителна заповед от април 1983 г. на министър-председателя Гриша Филипов на дружеството е наредено "да разкрива свои неявни фирми в Западна Европа и в други оперативно интересни райони за извършване на търговско-производствена дейност, като се използват основно средства във валута, натрупани от специфична реекспортна дейност на дирекцията".
Тези операции се съгласуват с министъра на външната търговия и с министъра на вътрешните работи. Секретният документ указва "участието на българската страна при извършваните от фирмите инвестиционни или организационни разходи да се представя по неявен път чрез доверена фирма, като се осигурява изцяло контролът от нашата страна". Ръководенето на доверената фирма се осъществява чрез упълномощени служители на ИНКО, а административно-финансовият контрол е възложен на Министерството на финансите и на МВР.
По това време ИНКО има изградени търговски бюра зад граница, концентрирани във Виена, Франкфурт, Токио и Москва, и получава допълнително увеличение на щата. Ръководителите на бюрата също без изключение са или оперативни работници, или секретни сътрудници на УНТР. Вносът на ембарговото оборудване се осъществява по канали и източници, осигурени и контролирани от разузнавачите в УНТР и Центъра на ПГУ. Средствата за комуникации са секретни – оперативна поща, шифрограми и радиограми.
За улесняване на дейността на фирмите на разузнаването в Министерството на външноикономическите връзки, оглавено от Андрей Луканов през 1987 г., е създадено специално звено – отдел "Научно-техническо сътрудничество", ръководено също от офицери от УНТР. То осигурява безпрепятственото получаване на вносни разрешения. По същия начин се оперира и с митниците.
На голяма част от разузнавачите, прикрити като търговски състав, са осигурени паспорти с многократни изходни визи, а на зам.-директорите и на директорите – дипломатически паспорти. Специалният статут на предприятията на УНТР позволява редица плащания да се извършват в брой. За целта сумите се оформят като дипломатически багаж и се изнасят от оперативните работници зад граница. На колко общо възлизат валутните средства, отпускани по тази линия на ПГУ, не е известно. Със сигурност става въпрос за десетки милиони долари.
Практиката в разузнаването е изисквала залаганите за изразходване суми да се отбелязват в съответните оперативни дела. Съществува и втори източник на вписване – специални оперативни тетрадки, чрез които са се правили заявките за необходимите средства. След ноември 1989 г. на оперативните работници в ПГУ с устни заповеди е наредено да прочистят водените от тях разработки от доказателства, насочващи към изразходваните средства. Съдбата на оперативните тетрадки също е неизвестна.
Същият статут като на ИНКО е даден и на друго търговско предприятие – "Матхим", за да работи в областта на химията и микробиологията, както и на дъщерната фирма на "Кинтекс" – "Авала". Заедно с ИНКО те са гръбнакът на НТР. Освен позициите си в тях 05 отдел "Ембаргови операции" ползва за прикритие ВТО "Изотимпекс", ВТО "Техника", търговско предприятие "Инсист".

След промените през 1989 г.

До политическите промени в края 1989 г. ИНКО, "Матхим" и "Авала" създават редица смесени фирми с чуждо участие. Влизането в сила на Указа за стопанска дейност №56 от началото на 1989 г. поставя държавните и частните фирми при еднакви условия. Това дава възможност на ръководствата на ИНКО и "Матхим", въпреки че оперират с държавни средства, да ги използват нецелесъобразно. През март 1990 г. ПГУ е закрито, като негов правоприемник става Националната разузнавателна служба (НРС). УНТР също е закрито.
Тези структурни промени позволяват предприятията на разузнаването да се откъснат напълно от контрола на Центъра. От страна на търговските предприятия започват да се прехвърлят валутни средства в смесени дружества и да се задържат печалбите от тях зад граница. Редица служители от ръководния състав напускат разузнаването, но не и фирмите, в които работят. Започва и създаването на дъщерни фирми, в които се прехвърлят печелившите дейности на ИНКО и "Матхим".
След падането на комунизма ИНКО става обект на интензивно източване на общо над 142 млн. лева. През 1992 г. от ИНКО са прехвърлени 3,5 млн. долара в израелското дружество на ДЗУ Ди Пи Ей по проекта "Нева", откъдето следите им се губят.
Голяма част от служители на ИНКО продължават бизнеса в сферата на безмитната търговия, трети просперират като бизнесмени, а някои от сътрудниците на ИНКО днес са преуспели банкери. Бивши служители на някогашното УНТР днес имат отлични позиции в различни фирми на химическата промишленост, фармацевтиката, електрониката, ИТ сектора, правни кантори и фирми за недвижими имоти, за селскостопански стоки, транспорт, банково оборудване, охранителна техника, търговия с метали и брокерски къщи, туризъм, търговия с хартии и петролни продукти, както и в застрахователния бизнес.
Източените през Първо главно управление на ДС и подчиненото му Управление "Научно-техническо разузнаване" капитали обаче са табу за всеки един то директорите на Националната разузнавателна служба, на всяко политическо мнозинство, управлявало след 10 ноември 1989 г. досега и за президентите Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. Една от причините за силната съпротива срещу отварянето на архива на разузнаването, останал затворен 20 години, е именно да не станат ясни пътищата и хората, участвали в трансферните операции на милиони западна валута, за да не им се потърси отговорност.

Разследването за източването на ИНКО

В първите години на промените прокуратурата образува дело за финансови злоупотреби в ИНКО. За тази дейност е разследван назначеният през 1992 г. директор на дружеството Стамен Петров. Един от случаите е свързан със 17 млн. долара, източени от ИНКО, с които бизнесменът Дилян Дорон прави опит за тайна приватизация на банка "Биохим". По време на разследването на злоупотребите в ИНКО неговият директор Стамен Петров напуска България. Обявен е за издирване чрез Интерпол и по-късно е открит и арестуван в Португалия, откъдето е екстрадиран. Съдебната власт не е оповестила, че разследванията срещу него е приключило и делото е разгледано в съда.


„Мистър Икономика 2016“ стана подсъдимият за укрити данъци Огнян Донев. Домусчиев се присмя на Борисов. Г-н Цацаров, спите ли?

01.12.2016

КРИБ (не е абревиатура на „криминална банда“) раздал бизнес оскари в известното културно средище на пловдивски интелектуалци хотел „Мариньела“ – София.
Най-големият оскар – „Мистър Икономика“, отишъл при Огнян Донев, подсъдим за укриване на данъци в размер на 62 милиона лева. Всичко това се случило пред погледа на премиера в оставка Бойко Борисов, който е дежурна мишена за обругаване и клевети в персоналния сайт на Донев „Клуб Зет“.
Нека припомним, че „крибаджии“ обявиха за „Мистър Икономика“ през 2011 г. небеизвестния Цветан Василев. Тогава, почти просълзен, статуетката му връчи Цветан Цветанов, както си личи от снимката по-горе.
Историята се повтаря като фарс. Перверзията в държавата е пълна, защо и в бизнеса да не е така? А и за какъв бизнес в България въобще можем да говорим, че и оскари чак да си раздават… Но това е друга тема.
По-опасно е наглото предизвикателство към правосъдната система от страна на КРИБ и неговия председател Домусчиев: топбизнесменът в държавата за 2016-а е заподозрян, че не си плаща данъците?! (Г-н Цацаров, спите ли?).
И намека към Борисов – „ти вече не пееш, сега ще ти се подиграем, като наградим хулителите ти“.
Странно е защо Борисов се е подложил на това унижение и защо легитимира с присъствието си ченгеджийско-мутренския сбириток, претендиращ за „бялото лице на националния бизнес“.
Лошото е и че следващият след Борисов пак ще се чувства длъжен да се „отърка“ в дебелокожието на тези персони. Власт и капитал вървят ръка за ръка, в престъпна симбиоза, за да докажат, че България от 25 години насам е територията на победилата партокрация.1355 богаташи скрили 126 милиона лева от НАП .

25.12.2016
1355 богати българи са укрили 126 млн. лв. Данъци, показват резултатите от направените от НАП през 2016 г. проверки на хора, чиито имоти и коли не отговарят на официалните доходи.
През годината от НАП са направили и 137 ревизии за търсене на отговорност на собственици и шефове на фирми заради задължения на техните дружества, като са разкрити задължения за близо 85 млн. лв. 2016 г. е най-успешната година за НАП досега. Благодарение на предприетите мерки срещу сивата икономика държавният бюджет ще посрещне Коледа с излишък за първи път от 2008 г., се посочва в отчета на Министерството на финансите за 2016 г.
По предварителни данни за 2016 г. НАП ще събере 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигуровки, което е с 1,9 млрд. лв. повече спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25% повече приходи, пише в отчета на НАП за свършената работа. Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е, че екипът на НАП не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г., посочват от агенцията.
Приходите от ДДС са 5,4 млрд лв., или с над 1 млрд. лв. повече, спрямо миналата година. А приходите от осигуровки (социални и здравни) са 7,3 млрд лв. Увеличението при тях е с над 500 млн. лв.
През 2016 г. НАП повиши драстично ефективността на контрола и постига много добри резултати в борбата срещу сивата икономика. В резултат на летните проверки на морето оборотът в населените места по Черноморието за трите летни месеца надхвърли 5 млрд. лв. Броят на регистрираните касови апарати се увеличи с 10%. Приходите от ДДС само на структурите на НАП във Варна и Бургас за трите летни месеца се увеличиха с 40 млн. лв. Отчетеният оборот на касовите апарати във Варна и Бургас е нараснал с над 200 млн. лв. НАП отчита и трайна за промяна на поведението на търговците в посока спазване на данъчните изисквания. Подобен подход ще бъде използван и по време на зимния туристически сезон, предупреждават от НАП.
През 2016 г. са приключили 9700 ревизии с разкрити неплатени данъци и осигуровки за 1,8 млрд. лв. Направени са и 1355 проверки на хора с имоти и коли, които не отговарят на официалните им доходи, като са разкрити недекларирани данъци и осигуровки за над 126 млн. лв. Ревизиите за търсене на отговорност на собственици и шефове на фирми за задължения на дружествата им са 137 с разкрити близо 85 млн. лв. НАП въведе и опростена процедура за връщане на ДДС за коректни фирми. За 3 месеца по този ред е възстановен 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании.
Затегна се контролът на т.нар турско и китайско карго. Бяха проведени операции на Илиянци, пазара в Димитровград и редица други търговски обекти. В резултат месечните вноски по ДДС на рисковите вносители се увеличиха с близо 600 000 лв. Направени са и над 320 000 проверки от звеното за фискален контрол на движението на рискови стоки (плодове и зеленчуци, мляко, месо и редица други). Това е довело до ръст на легалния внос от страните от ЕС с над 1,2 млрд. лв. от създаването на звеното преди по-малко от 2 години. / КРОСС


Почина Бисер Димитров - българският Бил Гейтс .

05.01.2017

Бисер Димитров, основателят на българската социалистическа компютърна индустрия и един от световните пионери в запаметяващите устройства - от хард-дискови устройства до облаци, е починал на Бъдни вечер в дома си в София, съобщиха от семейството му.Бисер Димитров последно живееше на Западния бряг в Съединените щати и подготвяше купуването на целия дисков бизнес на "Тошиба" от негова компания, както съобщи приживе самият той пред "24 часа" в началото на декември.
Той е бивш служител на Научно-техническото разузнаване. Свързан е с т. нар. проект "Нева" за заобикаляне на техническото ембарго срещу комунистическия блок.
През деведесетте бе съден във Франция за корупция заради проекта на неговата фирма "Гигасторидж" във френския град Белфор.
Въпреки противоречивия му живот, Бисер Димитров се отличаваше с голям мащаб и е пряко свързан с развитието на компютърната индустрия у нас в края на социалистическата епоха. След краха на комунизма разви бизнес в САЩ и Китай.

вторник, 24 януари 2017 г.

СВЕТЪТ ЗА НАС 20


Посланици от ЕС: Не борите корупцията. Неслучайно има мониторинг за България .Съвместното изявление е подписано от ръководителите на 16 мисии в София.
07.09.2015
Посланици от 14 държави от Европейския съюз в София излязоха със съвместна обща позиция в защита на антикорупционния закон, който бе отхвърлен от парламента още на първо четене. В нея те отбелязват, че това е негативен сигнал за борбата с корупцията у нас.
Миналата седмица антикорупционният закон, предложен от вицепремиера Меглена Кунева, не мина в Народното събрание след като две партии от управляващото мнозинство - АБВ и Патриотичния фронт го бламираха.
Това е предизвикало и острата реакция от страна на посланиците.
Представителите на чуждестранните мисии припомнят, че не случайно в областта на правосъдието България е под непрекъснато наблюдение чрез Механизма за сътрудничество и проверка.
Писмото е подписано от 14 дипломати от ЕС и също така се подкрепя от посолствата на Норвегия и Швейцария.
Ето пълния текст на изявлението на посланиците:
На 2 септември българският парламент отхвърли на първо четене проектозакона срещу корупцията по високите етажи на властта.
Това, че предложеният от правителството първоначален текст беше отхвърлен без по-нататъшно парламентарно обсъждане, е негативен сигнал в рамките на борбата срещу корупцията. Ефективната борба срещу корупцията е решаващ елемент от върховенството на закона. Европейската комисия поставя тази борба на водещо място в дневния ред в своите последователни доклади по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП).
Тези доклади са одобрени от нашите правителства и от поредица правителства на Република България. Надяваме се, че отхвърлилите проектозакона политическите партии (включително онези, които не гласуваха) ще представят възможно най-скоро нови идеи за справяне с този проблем, като по този начин покажат, че неуспехът в това гласуване не означава, че народните представители омаловажават борбата с корупцията на всяко едно ниво.
Това изявление е подписано от посланиците на страните-членки на Европейския съюз:
Нидерландия, Франция, Германия, Великобритания, Австрия, Белгия, Ирландия, Полша, Дания, Финландия, Италия, Кипър, Испания, Люксембург и се подкрепя от посланиците на Норвегия и Швейцария.

Би Би Си удари в сърцето кабинета Борисов 2
13.03.2015
Политическата нестабилност удари в сърцето правителството на България,която по-рано тази година бе предупредена в доклад на Европейската комисия, че трябва да направи много повече в борбата с организираната престъпност и корупцията. Така анализира обстановката у нас Би Би Си в репортаж, направен заради трусовете в МВР и спецслужбите.
България е смятана за една от най-корумпираните страни в ЕС и съдебната й система бе поставена под специален надзор на Комисията, когато тя се присъедини към ЕС през 2007. В годишния си доклад през януари Комисията призова за по-нататъшни промени в политическата култура и поставянето на тези въпроси на първо място в дневния ред, посочва медията.
Би Би Си съобщава, че българският парламент е одобрил назначаването на Румяна Бъчварова за нов министър на вътрешните работи. Това се случва след драматична седмица, през която петима висши служители от специалните служби и вътрешното министерство подадоха оставка или бяха сменени.
Има напрежение по върховете на българското коалиционно правителство, се казва в анализа и се обяснява, че това се дължи на различните виждания за бързината на промените.
Основно предизвикателство пред правителството в София е продължаващата вълна от нелегални имигранти, особено от Сирия, Ирак, Афганистан и Северна Африка, през границата от Турция.
Министър-председателят Бойко Борисов оглавява крехката коалиция между своята партия ГЕРБ, която спечели парламентарните избори през октомври миналата година, и Реформаторски блок, чието мнозинство зависи от десницата Патриотичен фронт и лявата Алтернатива за българското възраждане.
Българската Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС), бе създадена преди седем години, когато две други разузнавателни служби се сляха. Първоначалната цел през 2008 г. е била да се съчетаят разследването на организираната престъпност и борбата с тероризма. Но поредица от скандали, свързани с подслушване и спорни назначения подкопа репутацията на ДАНС, посочва медията.
България и Румъния са попарени от корупция, но през последните месеци десетки бивши високопоставени служители в Румъния бяха хвърлени в затвора или глобени, акцентира Би Би Си.

ООН: В България се живее най - лошо от целия ЕС .
27.12.2015

Норвегия отново е най-доброто място за живеене в света, а България най-лошото от целия Европейски съюз. Това става ясно от ежегодния доклад на ООН за развитие на човека, който беше публикуван от глобалната организация, предаде репортер на Хаштаг-BG.
Това е 12-ият път, в който Норвегия е обявявана за най-добрата страна за живот в света. На второ място е Австралия, трета е Швейцария, а четвърта и пета съответно Дания и Холандия. Челната десетка се допълва още от Ирландия и Германия, които си делят шестото място, САЩ, Канада и Нова Зеландия.
България се намира на 59-то място от общо 188 страни оценени в изследването. Сред нас се нареждат страни като Антигуа и Барбуа, Палау, Панама, Малайзия, Тринидад и Тобаго и други. За сравнение Черна гора се намира на 49-та позиция, Румъния на 52-ра, а Хърватска е на 47 позиция. С това класиране България е най-лошото място за живот в целия Европейски съюз.
Последна в класацията е размирната държава Нигер (188), Централно африканската република е на 187, а Еритреа на 186.


България е на първо място по измами, ощетили ЕС с 1 млрд. Евро .
31.05.2016

Почти 1 млрд. евро са били отклонени от европейските фондове към бенефициенти измамници, сочат данните на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).
Най-много такива случаи са регистрирани в България, Румъния и Унгария, информира Ройтерс, цитиран от Би Ти Ви.
Според годишния доклад на организацията през 2015 г. бюджетът на съюза е пострадал с 888 млн. евро, което е малко по-ниско от резултата за предходната година – 901 млн. евро.
Сумата се равнява на 0,6% от общия бюджет на съюза, разходите от който отиват най-вече за субсидии към фермерите и за подпомагане на по-бедните региони.
В доклада се цитиран един от случаите на измами – общо над 1400, при който 1,3 млн. евро са били отпуснати за модернизацията на фабрика за замразени зеленчуци у нас.
Оказало се, че фабриката и доставчикът на оборудване са на един и същи собственик, а самото оборудване е било продадено на завишени цени.
При други случаи вносителите на китайски слънчеви панели измамили данъчните власти с митото, като подправили документите за произход на стоката.

 
България - най-корумпирана в ЕС и се влошава . През 2016 г. страната ни бележи спад до 75-та позиция в класацията на „Прозрачност без граници”.
25.01.2017
България е най-корумпираната страна в Европейския съюз, като при това нивото на корупция расте. Това показва последният доклад на неправителствената организация „Прозрачност без граници” (Transparency International).
Проучването се прави всяка година, за да покаже проникването на корупцията в 176 страни по света. През 2016 г. България бележи спад до 75-та позиция.
Предходната година държавата ни бе на 69-о място с 41 точки, като и тогава беше с най-нисък резултат в ЕС.
С най-добрия антикорупционен индекс за 2016 година могат да се похвалят Дания и Нова Зеландия , съответно 90 точки от максимум 100, следвани от Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Холандия, Канада. Веднага след това са Германия, Люксембург и Великобритания с еднакъв индекс на корупцията - 81. САЩ са на 18-то място.
Прозрачност без граници изработва индекса по скала от 100 точки, като се основава на мненията на експерти от световни организации като Световната банка, Африканската банка за развитие и германската фондация „Бертелсман”.
От съседните на България държави Румъния е на 57-ма позиция, Гърция е 69-та, Сърбия е 72-ра, а Турция има еднакъв брой точки с нас.
Сред страните, които са след България в класацията на „Прозрачност без граници” са Беларус, Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Косово.
Измамите и грешките в програмите за публични разходи са навсякъде, коментира Ройтерс, като дава пример със социално-пенсионната система на Великобритания.
Нейният бюджет е с около 50% по-голям от този на целия ЕС, но и в нея около 0,7% се падат на плащания, които всъщност са имали основание. Може да изглежда малко, но в абсолютни стойности сумите са огромни.
Миналата година по съдебен ред ЕС успя да си върне около 187 млн. евро от неправилно похарчените пари, което е с около 10% по-малко от сумата, постигната предходната година.
Шефът на ОЛАФ Джовани Кеслер е и горещ привърженик на идеята за създаване на общоевропейска прокуратура, която би имала по-големи правомощия при разследването на злоупотреби от тези на ОЛАФ.
Държавите членки обаче не подкрепят тази инициатива.
В същото време в Брюксел се чуват гласове, че националните държави нямат огромното желание да преследват измамниците, ощетили общоевропейския бюджет, и като цяло не се стараят особено много в коректното управление на европейските фондове.

понеделник, 23 януари 2017 г.

МНОГО ЗДРАВЕ ОТ ГЕРБ 13


Тотално обеззъбяване: 250 000 българи без зъби В над 10 области в страната няма нито един дентален специалист

08.07.2015

В страната тече процес на тотално обеззъбяване. 250 000 българи са без зъби, децата на 5 години вече имат средно по 4 кариеса, хората на 40 г. ще изгубят средно 5 зъба в следващите десет години. Тревожната статистика беше изнесена по време на кръгла маса в парламента, посветена на проблемите на денталната медицина.

Стряскащите данни обхващат още децата, където се откриват големи поражения върху току-що поникнали зъби. При децата на 12 години кариесите са средно 3, а при тези на 18 - 6. Причините за проблемите при малчуганите са най-вече неустановените хигиенни навици, каза детският дентист проф. Милена Пенева.

Тя констатира и занижен родителски контрол върху оралната хигиена на децата. Неправилното хранене при подрастващите също е виновно за проблемите със зъбите. Причината е най-вече в многото употреба на въглехидрати и газирани напитки и в недостатъчната консумация на мляко, плодове и зеленчуци.

13% от българите над 60 години са тотално обеззъбени, стана ясно от друга презентация. Причината за падането на зъбите са кариесът, парадонтитът и лошата орална хигиена, обясни д-р Попова. Хората с ниско образование и ниски доходи губят зъбите си по-бързо.

Голям процент от хората с проблеми на зъбите променят хранителните навици. 33% се затварят в себе си, а 35% се притесняват да се усмихват, стана ясно още от презентацията.

В над 10 области в страната няма нито един дентален специалист - ортодонт или дентален хирург. Останалите специалисти са в пенсионна възраст. Това пък съобщи шефът на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов.

При откриването на кръглата маса пък шефката на парламента Цецка Цачева открои основните проблеми в денталната медицина - недостатъчно подготвени на брой кадри, недостатъчно средства и ниска стоматологична култура.


Окончателно: Центровете за спешна помощ на София-град и София-област се обединяват

02.09.2015

След спорове, подписка и заплахи за протести - вече окончателно и категорично се обединяват Центровете за спешна медицинска помощ на София-град и София-област. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет.  

"Целта е да се подобри достъпът на населението до своевременна и качествена спешна медицинска помощ, по-ефективно използване на ресурсите на двата центъра и подобряване на организацията на обслужване на спешните случаи на територията на област София и Софийска област", посочват от правителствената пресслужба. Ще има възможност за ползване на общи комуникации и изграждане на единна координационна централа, значителното намаление на административните разходи и създаването на условия за по-ефективно използване на наличните човешки ресурси, т.е. и повече възможности за обучение и кариерно развитие, аргументират се от там.

Идеята за такова сливане съществува от повече от осем години, но така и не е осъществена, обясни министърът на здравеопазването Петър Москов преди две седмици, когато представи предложението. Той увери че промяната в структурата няма да ощетите нито града, нито областта, а напротив - ще освободи ресурс и повече екипи за областта. Освен това структурата е такава във всички останали райони на България, и макар че

София е по-мащабна, това не оправдава двойните административни разходи, допълни министърът.

Въпреки разясненията и уверенията на министерството, служителите на ЦСМП София-област се възпротивиха и започнаха подписка срещу решението. Според тях обединението с града ще ги натовари извънредно.

Въвежда се употребата на пръстови отпечатъци в болниците.

06.10.2015

До края на януари 2016 г. ще бъде въведена употребата на пръстови отпечатъци в болничните заведения в България, обяви министърът на здравеопазването Петър Москов пред Нова телевизия.

"Всеки здравноосигурен пациент ще има такъв (пръстов идентификатор - бел.ред.) и само така ще може да докаже своето присъствие в определена болница", каза Москов.

Москов увери, че всеки пациент ще има индивидуален пакет за доболнична помощ като по неговия личен здравен статус ще се преценява какво количество направления могат да му бъдат отпуснати през годината.

"Това ще даде яснота дали вие присъствате в болницата, когато ви се изписва лечение, дали присъствате в аптеката, когато някой казва, че сте си купил медикаменти", каза Москов.

Той обясни, че системата с пръстовите отпечатъци ще замени сега съществувашата, при която приемът в болница става с чекиране на личната карта, но която валидира и копия на личните документи и това прави контролът не достатъчно надежден.

Москов е уверен, че до края на януари всички болници и аптеки ще бъдат оборудвани с необходимата апаратура и четци. Той посочи, че тази система се прилага и на други места и даде пример, че в Турция идентификаторът работи с поставянето на цяла длан.

Пръстовите отпечатъци ще бъдат задължителни не само за приема в болница, но и за да получи човек лекарства, които са напълно или частично платени от здравната каса от аптеката.

"Нито едно от действията, които правим в здравеопазването, не е насочено към спестяване, а към ефективното използване на нашите пари. Здравноосигурените трябва да получават срещу своите пари съответното качествено здравеопазване", добави той.

В понеделник министърът обяви, че само 6 клинични пътеки ще бъдат извадени в допълнителния пакет за лечение, изготвен от здравното министерството. Други 20 заболявания ще се лекуват вместо в болница в амбулаторни условия.

В края на ноември в болниците в големите градове ще бъде въведена апаратура за лъчетерапия и радиохирургия, която ще спести пари на пациентите.    

"Според най-консервативните изчисления годишно българските граждани вкарваха за нуждите на здравето си по половин милиард в турски болници. Сега вече в България имаме високотехнологична апаратура, така че да не се налага наши сънародници да ходят в Турция, за да се лекуват", каза Москов.СКАНДАЛ! Шефът на болницата в Дупница с фалшива диплома за здравен мениджмънт .

13.12.2016
Управителят на общинската болница в Дупница Росен Тимчев е представил фалшива диплома за здравен мениджмънт серия N2013 №012487. Това обяви днес на официална пресконференция председателят на Общински съвет в Дупница Ивайло Константинов, съобщава струмабг.

„Внасям документите в прокуратурата, тя да разреши проблема“, добави още Константинов.

Това се случва 3 месеца, след като се разбра, че Тимчев е представил фалшива диплома, с която бе назначен за управител на общинската болница в Дупница.

Росен Тимчев бе назначен с решение на Общинския съвет за вр.и.д. управител на общинската болница в Дупница преди 9 месеца на мястото на сваления от този пост д-р Любомир Таушански.Децата са жертва не на отровни ваксини, а на отровна спекулация . Вместо да опита да спести истерията, прокуратурата я утрои - нарочно или от некомпетентност .

22.01.2016

В България почти сме забравили какво представлява полиомиелитът. Заслугата за това е на задължителните имунизации. Кампанията срещу вноса на турските ваксини вся паника сред родителите и отказ от ваксинация на децата.

Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев обича да дава един пример за имунизациите и доверието. Преди няколко години, когато имаше епидемия от пандемичен грип, започнаха и кампании за ваксинации против болестта. Във Финландия е постигнато 85% покритие, а в България - 2-3%. "Питам финландския си колега: "Вие как постигнахте 85%?". Той отговаря: "Излезе министърът по телевизията, обясни какъв е проблемът и хората се имунизираха". Е, кажете, у нас ако излезе министърът по телевизията и каже, колко души ще се имунизират? Най-много да се откажат и някои, дето вече са решили да го направят", разказа преди няколко месеца Кунчев.

Пандемичният грип е известен и като "свински" и е същият, за чието лечение първият здравен министър в първия кабинет "Борисов" Божидар Нанев плати висока цена. Той беше обвинен от прокуратурата в ощетяване на държавата с покупка на противовирусни препарати, подаде оставка, а след това обвинението не просто падна в съда, но и не остана никакво съмнение, че Нанев е действал по възможно най-адекватния и законен начин.

От тогавашната намеса на прокуратурата пострада, в общи линии, само Нанев. Бъркотията, която сега сътвориха магистратите, настоящият здравен министър Петър Москов и някои медии обаче има потенциала да навреди не само на хиляди майки и деца, но и на цялото общество. При Нанев ставаше дума за подозрения в злоупотреба с вече купено лекарство, като не се твърдеше, че има проблем с медикамента, а с цената му. Сега обаче става дума за ваксини от задължителния имунизационен календар, които се поставят на бебета, а поантата на историята засега е, че според Върховната административна прокуратура те нямат разрешение за употреба в България. От десетина година антиваксиналните движения в цяла Европа набират сила, стигнаха до България, където попаднаха на плодородната почва, наторена с огромната липса на доверие в прекалено комерсиализираната ни здравна система. Всяко едно изказване на която и да е публична личност по въпроса трябва да е добре премерено, защото всяка по-безотговорна дума или действие водят до отказ на нови и нови майки да ваксинират децата си, да не говорим за страховете на тези, които все пак го правят. У нас задължителни са ваксините за туберкулоза, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции, пневмококови инфекции, морбили, рубеола и паротит. Всяка една от тези болести може да бъде смъртоносна или да доведе до трайни увреждания. Част от тези болести имат и потенциала да доведат до епидемии, ако в един момент се окаже, че достатъчно голяма част от населението не е имунизирана. Затова и имунизационният календар е задължителен - целта не е да се опазва само индивидуалното здраве на населението, но и да се избягват епидемии.

На точно това деликатно поле медии и прокуратура се развихриха, а здравно министерство не успя да реагира адекватно. Само по себе си заглавие от сорта на "УЖАС! Внесоха опасна ваксина с живак от Турция, води до неизлечими болести" хвърля в паника десетки хиляди майки, на които предстои да ваксинират децата си, и е изключително безотговорно и нечистоплътно, особено при положение че става дума за ваксина, която е разрешена за употреба от Световната здравна организация и се е ползвала у нас допреди няколко години - "Еувакс" за хепатит Б. След това настана още по-голям хаос, в който се вадеха документи как ваксини нямат разрешителни и сертификати, прокуратурата обясни неофициално, но охотно, че проверява случая (което води до нови гръмки заглавия и нова порция истерия), а Петър Москов самоуверено обяви, че внесената от Турция "Пентаксим" е безопасна и изрядна, без да сметне за необходимо да опровергае в детайли всяко твърдение.

Информационният хаос достигна пиковия си момент в сряда, когато Върховната административна прокуратура съобщи, че хепатитните ваксини "Еувакс" нямат разрешение за употреба у нас, след това свика брифинг и шефът й Ася Петрова и обяви, че същото всъщност важи и за петвалентните "Пентаксим", след което министър Петър Москов най-накрая даде детайлни обяснения за документите на ваксините и стана ясно, че огромната част от внесената от Турция "Пентаксим" отдавна е поставена на бебетата. Материята е изключително специализирана и в целия информационен хаос биха се ориентирали единствено ресорните експерти в агенцията по лекарствата и здравното министерство. Но не и обикновените хора, особено пък ако цялото тежко законодателство за регулацията на лекарствата им се стовари в един ден. Оттук нататък който и каквото да обяснява на родителите, посланието, стигнало до тях, е едно: има нещо гнило в тези ваксини. Да не говорим за ужаса, който те изживяват, защото "гнилите" ваксини са вече поставени на децата им. И каквито и да са следващите ваксини, които държавата ще осигури, тези родители ще се замислят сериозно дали да рискуват здравето на децата си с тях.

И то при положение че ваксините "Пентаксим" от Турция не са опасни, дори прокуратурата не го твърди. Опасно и отвратително е това, което магистратите успяха да предизвикат с непремерените си действия. Защото има и по-елегантни и щадящи начини да се направи дадена проверка, да се издадат препоръки по нея и дори да се съобщи за това. Но вместо да опита да спести истерията, ВАП на практика я утрои. И времето ще покаже има ли изобщо някакво нарушение, какво, и съответно значимостта и размерът му заслужавали ли са цената, която цялото общество ще плати с поколение неваксинирани деца.

Дали наистина има каквото и да било закононарушение в цялата процедура по даряването на ваксините, дали става дума за активно мероприятие с цел да се скрои шапката на Петър Москов, дали пък е чисто и просто некомпетентност - това са второстепенни въпроси в скандала "турски ваксини". Първостепенният е, че жертвата в цялата мръсна история са най-невинните - децата. И че очевидно в България има достатъчно хора, на които не им пука за това.

вторник, 17 януари 2017 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...121
Тази поредица се посвещава на функционерите на неокомунистическата престъпна мрежа, загинали при реализирането на налудничавата и престъпна политика, провеждана в годините на прехода от партии и структури , произлезли от бившата БКП.

Босът на магистралния секс Пинко убит с брадва или чук, имал „нетипична рана” .Таксиджия намерил мъртвия Петър Василев до джипа му „Ауди Q7”.

17.01.2016

Босът на магистралния секс – ботевградският сутеньор Петър Василев-Пинко, е бил убит до колата си. Както всяка вечер жертвата си оставила джипа „Ауди Q7” на охраняем паркинг и се обадила на такси, което да я откара до ромската махала. Шофьорът пристигнал, но след като Пинко не се появил, отишъл да види какво се случва и открил тялото на Петър, съобщава „Телеграф”.
Предполага се, че убийците му са го чакали на паркинга.
От полицията съобщиха, че убитият е имал нехарактерна рана на главата, като предстои аутопсията да изясни как точно е настъпила смъртта. „Ударът може да е с нож, брадва, чук”, коментираха присъствали на огледа. Тялото било вкочанено от студ.
За последно ромският бос с над 15 присъди за различни престъпления се придвижвал с „Ауди Q7”, твърдят местни, но с брат си и баща си имали около десетина коли.
Източници от МВР потвърдили, че Василев поне от 10 години е бил в бизнеса с проститутки. Преди време отговарял за публичен дом, намиращ се в близост до Петте кьошета в София. Около 8 момичета работели за него в апартамент на първия етаж, в който имало 2 стаи, където клиенти се усамотявали с момичетата. Тогава Пинко се отчитал на известен столичен бос.
След това Василев поел магистралните жрици. За него работели момичетата на Околовръстното на София, както и проститутките по главния път от Ботевград за Видин, които от години обслужват тираджии, както и други мераклии.
Още в събота криминалистите са задържали няколко души, които са познавали жертвата. Една от работните версии е спор около бизнеса с проститутки. Петър Василев-Пинко държи този бизнес. Заедно с брат му Васил се разследват за трафик на жени в Италия.
Пинко е прекарал 10 г. от живота си в затвора. Рецидивистът има присъди за трафик на проститутки, грабежи, кражби, хулиганство, нанасяне на средна телесна повреда.
Петър Василев демонстрирал висок стандарт в Ботевград, което не е правило впечатление нито на полицията, нито на данъчните. Често сменял луксозни автомобили. Той, брат му и баща му имали общо 10 коли. Последно карал Audi Q7.
Василев официално никога не е работил и престъпният бизнес е единственото му занимание.
Един от последните арести на Пинко е от 2013 г. Тогава принудил със заплахи момиче да открадне от майка си злато и 4 хил. лв. и да му ги даде. През 2012 г. карал колата на приятел от Ботевград, форсирал двигателя, въртял се като на състезание и едва не катастрофирал. Патрул на полицията го спрял за проверка, но Пинко избягал. Час по-късно влязъл с приятели в заведението на собственика на колата и заформил меле с юмруци и ножове.
През 2011 г. Василев е задържан в мащабна акция срещу сводници в Ботевград. Арестувани са 12 души. Брат му Васил успял да се измъкне, но година по-късно е арестуван в Италия, където фамилията също се занимавала с проститутки.

сряда, 11 януари 2017 г.

ГЕРБ ХРОНИКА 56


Разпадът в ГЕРБ продължава! Кметът на Пловдив Тотев обвини Борисов в чудовищен натиск и липса на морал!
24.11.2016
Битката в Пловдив всъщност е проекция на вътрешните битки в ГЕРБ. Иван Тотев е човек на Цветан Цветанов и съответно – на Цветан Василев. В момента той изпълнява задачата Борисов да бъде атакуван отвътре. Отговорът на бившия премиер идва чрез „Господари на ефира“.
Отмъщението на Борисов е заради факта, че Пловдив предпочете генерал Радев пред наложената лично от премиера Цецка Цачева.
Директорът на пловдивския онкодиспансер Красимир Вальов бе принуден да подаде оставка в четвъртък заради скандала с неправилно извършени операции, след като тя му беше поискана лично от премиера в оставка. Бойко Борисов заплаши общинските съветници на ГЕРБ, че повече няма да са му съветници, ако не гласуват оставката.
Това предизвика неочаквано остра защитна реакция от страна на пловдивския кмет от ГЕРБ Иван Тотев, който заяви, че той и съветниците са подложени на чудовищен натиск по случая.
“Досега не сме дали повод на лекарите да мислят, че не сме зад тях, въпреки че сме подложени на чудовищен натиск. Неморално е да се поставят условия да бъде освободен директор“, заяви Тотев.
Той коментира, че днешният ден е един от тези, в които изобщо не е искал да идва на заседание на общинския съвет, съобщи БНР-Пловдив.
“В момента се прилага лечение “пиявици“. Някой иска да се пусне кръв. Явно е, че се иска нещо задкулисно, за което всички се досещаме, но никой не смее да го каже“, каза още Иван Тотев, след което напусна залата на Общинския съвет, а заседанието беше временно прекратено.
По-късно с 34 гласа „за“, 11 „против“ и 4 „въздържали се“ Общинският съвет прие оставката на управителя на онкологичния център д-р Красимир Вальов. За временно управляващ беше назначена д-р Марияна Янева, която в момента е зам.- директор на Онкодиспансера и завеждащ на лъчетерапията.
Според лекарите в онкодиспансера срещу лечебното заведение се води целенасочена кампания, която цели дискредитирането му и облагодетелстването на частни болници.
Комплексният онкологичен център в Пловдив е обект на множество проверки след изнесени от предаването “Господари на ефира“ пет случая на пациентки, на които са извършени тежки операции с отстраняване на органи, за които последващи медицински становища твърдят, че са неоснователни. Заради това здравният министър Петър Москов отне правата на патоанатома, въз основа на чиито становища са извършени операциите.
Премиерът Бойко Борисов коментира пред Нова телевизия, че е предприел чрез здравния министър няколко действия – одит в лечебното заведение, проверка на инспектората на здравното министерство, вследствие на което бяха отнети правата на патолога д-р Петко Маслев. “Сега са възложени експертизи върху всички тези чудовищни неща, ако се окажат верни. Ако се окаже, че всичко е така, тези хора трябва да получат много тежка наказателна отговорност“, посочи той.
“Разпоредил съм на организацията на ГЕРБ в Пловдив категорично да настоява да се отстрани това ръководство на болницата, докато тече прокурорската проверка. Ако гласуват различно, от това, което съм им разпоредил – те просто не са мои общински съветници вече“, каза още премиерът.
Същевременно пред сградата на Общинския съвет протестират лекари и медицински персонал на онкодиспансера срещу смяната на директора.


Министри на Борисов „нахраниха“ Беновска с десетки хиляди левове . Радиото на пародийната журналистка получава 36 000 лв. от земеделското министерство, и Лукарски й отпусна пари .
12.12.2016
Министрите на земеделието Десислава Танева, на екологията Ивелина Василева и на икономиката Божидар Лукарски са сключили серия от договори за закупуване на рекламно време с пари по европейски програми и са раздали за месец над 2 млн. лв. на медии.
Споразуменията са направени непосредствено преди президентските избори и в дните след тях, когато кабинетът на Бойко Борисов вече бе в оставка, става ясно от справка, публикувана от администрацията на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев. Пари са дадени и за изработка на рекламни материали по една от европрограмите. Договорите са с електронни медии, което означава, че за тях не е необходимо да се обяви обществена поръчка.
Програмата за околна среда, която е към Ивелина Василева, е сключила в периода 21-30 ноември девет договора на обща стойност почти 300 000 лв. По близо 60 000 лв. взимат Нова телевизия и bTV, 48 000 лв. отиват в Канал 3, 42 000 лв. – за телевизия „Европа“. Сред останалите предпочетени медии са „Дарик радио“, „Радио 1“, „Радио Фокус“ и т.н. По Програмата за развитие на селските райони към аграрния министър в оставка Десислава Танева на 25 ноември са сключени седем договора за излъчване на консултантски рубрики в ефира на различни медии. Общата им стойност надвишава 300 000 лв. Една от избраните медии е музикалният канал „Фолклор ТВ“, който ще прибере 23 760 лв. Канал 3 взима близо 60 000 лв., радио К2 на пародийната журналистка Илияна Беновска – почти 36 000 лв., телевизия „Европа“ – 54 000 лв.
Най-активен в сключването на рекламни договори е министърът на икономиката Божидар Лукарски. През октомври и ноември програмата за иновации и конкурентоспособност, която е на негово подчинение, е сключила общо 22 споразумения за над 1.5 милиона лева. 21 от договорите са подписани на 25 и 27 октомври – с БНТ, bTV, Нова телевизия, отново с Канал 3, с К2, „Европа“ и др., както и с няколко регионални телевизии. На 21 ноември 2016 г. министерството е сключило договор за дизайн, изработка и доставка на рекламни материали на стойност 176 982 лв.


Скандал: Депутат от ГЕРБ пие и яде със Спас Чоков , докато Борисов уж се бори с Ценко Чоков !
03.01.2017

Депутатът от ГЕРБ Красен Кръстев е празнувал заедно с големия син на Ценко Чоков – Спас, пише BulNews.bg, като се позовава на свой читател, изпратил снимка, която е документирала пълната софра и доволните физиономии на присъстващите. Кадърът е направен на Коледа в мотел „Сарая Макарди“ в Бяла Слатина, където живее народния представител.
Спас е седнал начело на масата, за да се знае все пак кой е шефът.
В тази празнична снимка нямаше да има нищо лошо, ако в същото време министър-председателят в оставка  и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов не бе мобилизирал цялата държавна машина да вкара в затвора скандалния кмет на врачанското село Галиче. С присъствието си на една маса със Спас Чоков представителят на управляващата партия легитимира неговия образ като недосегаем и дава противоречиви сигнали към институциите в града, които и без това са обвинявани в близки връзки с арестувания Ценко Чоков.
Красен Кръстев очевидно не се притеснява да демонстрира близките си отношения със семейството на Ценко Чоков, което неизбежно ще му донесе неприятности в партията.
Отговорност за неговия гаф носи и общинският лидер на партията в Бяла Слатина Стефан Терзийски, който през последните две години се самозабрави и натрупа доста негативи зад гърба си. Оставката и на двамата новоизлюпени местни политици изглежда логична, но едва ли ще бъде подадена преди Бойко Борисов да ги поиска.
На този етап обществото още не може да разбере дали Бойко Борисов наистина иска да вкара в затвора Ценко Чоков или маркира поредната си активност чрез МВР. Ако премиерът е искрен в желанието си да успокои размирното село и региона, то какви ги върши тогава неговият народен представител?! Кой кара влака в ГЕРБ?


Борисов даде 35-годишна концесия за пясък на ексдепутата от ГЕРБ Митко Захов . Кариерата се намира в землищата на селата Плоски и Лиляново .
11.01.2017
Правителството предостави 35-годишна концесия за добив на строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Пиринковец” на „Монолит – 21 –Андонов и Захов“ ООД.
Кариерата се намира в землищата на селата Плоски и Лиляново, община Сандански. Съдружници във фирмата, която е със седалище в Сандански, са Иван Андонов и бившият народен представител от ГЕРБ – Митко Захов. Захов бе депутат по време на първото правителство на ГЕРБ. Той е от Петрич и по професия е строителен инженер.
Планираните от дружеството инвестиции за осигуряване на добива са за над 2 млн. лева. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3,5 млн. лв. Съгласно законодателството, те се разпределят между държавния и съответния общински бюджет.

Изнасилвач и крадец с присъди е шефът на НЗОК от ГЕРБ .
05.12.2016
Крадец и изнасилвач управлява нашите 3,5 млрд.лв. в Здравната каса. Назначеният от ГЕРБ директор на НЗОК Глинка Комитов има две наказателни присъди. На 20 юли 1977 г. в Плевен осъждат тогавашния студент по медицина на 1 година затвор с 3 години изпитателен срок. Членът, по който е наказан е за изнасилване. А в конкретния случай става дума за изнасилване на МАЛОЛЕТНО МОМИЧЕ. Глинка влиза в затвора, откъдето е освободен предсрочно само след 5 месеца. Според в. Уикенд, който извади документите, доказващи Комитов като рецидивист, вероятно той е подписал с Държавна сигурност декларация за сътрудничество и това му е помогнало не само в конкретния случай, а и по-късно. Иначе как да си обясним, че при соца, където моралният облик е от първостепенна важност, на него е позволено не само да продължи, но и да завърши обучението си.
През 1983 г. той е съден и осъден за кражба. Уикенд разкрива, че става въпрос за облаги не откъде да е, а от сиропиталище – дом Майка и дете. Въпреки че делото е вписано като Наказателно от общ характер, дали заради могъщ тъст или по друга причина, но лекарят рецидивист се отървава само с административно наказание – глоба в размер на 350 лв. Така приключва делото на 21 октомври 1983 г. Изходът е сензационен, тъй като при строгата соцсистема, когато човек се е превърнал в рецидивист, е невероятно присъдата му за второ престъпление да бъде по-лека от първата. В 100% от случаите тя е по-тежка.
Той успява да изчисти тъмното си минало след 1989 г. През 90-те години отново е разследван – този път за източване на средства в Пловдивската болница, в която е станал началник. Причината да няма последствия е, че се ползва с гръб от СДС. Сините го издигат чак до зам.-управител на Касата. Името му нашумява и по царско време, когато е замесен в скандал с луксозни автомобили, поднесени в подарък на шефовете на НЗОК, сред които е. Незнайно защо разследването е стопирано през 2007 г. След това като шеф на Втора градска болница, където работи сестрата на Борисов. Там ревизия доказва нередности със закупуване на апаратура за 12,6 млн. лв.
На 12 март 2015 г.,  ГЕРБ внася кандидатурата му и Глинка Комитов е определен за нов управител на НЗОК с гласовете на партията на Борисов, на РБ, на ПФ, БДЦ и АБВ.
Забавно е, че в биографията му, където естествено грижливо са изпуснати присъдите за престъпления, е вписана сензационната новина, че докторът е ЗАВЪРШИЛ И ПРАВО. Вярно, в УНСС, но не пречи на тази впечатляваща ирония на съдбата.