вторник, 28 февруари 2012 г.

СВЕТЪТ ЗА НАС 19

04.02.2012

Съдебната ни система отново проблем в евродоклада


Съдебната ни система се очертава като основен проблем и в този евродоклад за България.
Докладът е междинен и в него няма политически заключения от типа, че реформата в съдебната система остава главно предизвикателство поред България. Този извод обаче избива между редовете на почти всяка от общо 8-те страници на документа, съобщава БНР. В тях се говори за това, че трябва да се положат повече усилия за прилагането на Закона за съдебната власт, както и очаквано, че ключови назначения, извършени от ВСС, предизвикват загриженост от гледна точка на прозрачност и обективност. Конкретните случаи не са споменати, но те се знаят достатъчно добре и в София, и в Брюксел.
За сметка на това се прави връзка с корупцията в съдебната система, с оставките във ВСС и с дейността и отговорностите на етичната комисия към него. Така е поставена под въпрос и степента, в която самият съвет е надежден и заслужава доверие. Отбелязано е, че е необходима реформа в начина на избиране на ВСС с цел да се увеличи неговата прозрачност и обективност. Отделно от това в проекта е записано, че се очакват резултати по определен брой случаи за измами и нередности при управлението на пари от еврофондовете. Отбелязано е, че не са били направени препоръчаните от Еврокомисията в предишния доклад през юли анализи на съдебната и следствена практика по редица дела, засягащи организираната престъпност и корупцията. Констатациите за съдебната реформа като цяло са, че са необходими по-решителни действия в изпълнение на препоръките от юлския доклад, както и че в следващите месеци България трябва да покаже убедителни резултати. Иначе в документа са отбелязани стартът на Специализирания съд и прокуратура, това, че Комисията за борба с конфликта на интереси е взела първите си решения. И че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е постигнала известни резултати, но и че е необходим според ЕК нов Закон за конфискация, който все още е в парламента. Друг интерес момент от доклада е, че там намират място и съмненията за нарушения по време на местните и президентски избори. Отбелязано е, че са налице твърдения за изборни измами и че съответните сигнали се разследват от прокуратурата. В бележка под линия се прави връзка с констатациите и препоръките на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които вчера бяха обект на толкова разгорещени спорове в нашия парламент. Отново вече в трети пореден доклад, има препратка и към препоръките на групата страни за борба с корупцията към Съвета на Европа ГРЕКО, която още през есента на 2010 г. поиска законови промени за ограничаване на злоупотребите и корупцията при финансирането на политически партии и изборни кампании у нас. Остава да кажем, че в доклада засега не се споменават цитираните през юли проблеми с нормативната уредба и практиката по възлагане на обществени поръчки. Не се споменават и случаите с подслушани разговори на премиера и други високопоставени държавници. Всичко изброено дотук обаче, подлежи на промени, защото и София има думата по свръхнеутралния иначе текст, подготвен от експертите в Брюксел. Работата по него ще продължи и през почивните дни, остава да видим какви промени ще настъпят като резултат от възраженията и допълненията на заинтересованите институции у нас. Самата ЕК също си запазва правото да дописва текста до последно. Целта е той да бъде одобрен с писмена процедура и да бъде представен още в първите дни на идната седмица, най-вероятно във вторник.


14.02.2012

Българската икономика - в рисков списък на ЕС


Европейската комисия поля днес със студена вода гордостта на правителството, че България е икономически стабилна.
Страната ни се оказа сред 12 (от общо 27) членки на съюза с рискови дисбаланси в икономиката, срещу които трябва да вземат мерки, преди комисията да им е дала задължителни указания за това през май.
Брюксел е загрижен от ниската производителност на труда у нас отнесена към заплатите, високата задлъжнялост на частния сектор и тенденцията за високи дефиците по текущата сметка през изтеклите години, макар те да се свиха в последните години на кризата.
Доскоро комисията не наблюдаваше тези макроикономически показатели, ограничавайки се до предвидените от Маастрихтския договор нива на публичния дефицит и дълг.
Според новото европейско законодателство за управление на икономиката обаче обект на наблюдение и корекция са и показатели, свързани с конкурентоспобността на икономиката. ЕС признава, че разликите в нея между страните-членки са коренът на кризата в еврозоната.
Какви са данните за България?
За 2008, 2009 и 2010 година страната ни е имала дефицит по текущата сметка (разлика между всички пари които влизат и излизат от страната) от средно 11,1 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) при долен праг от минус 4 на сто. Комисията отбелязва, че "кризата доведе до рязка корекция на дефицита по текущата сметка, който сега се очаква да се превърне в малък излишък през 2011 и следващите години". Отчита се, че това се дължи на намаляването на вноса и увеличаването на износа.
По друг показател - "нетна международна инвестиционна позиция" (НМИП) - България отчита минус 97,7 на сто от БВП при праг минус 35 на сто. НМИП се равнява на разликата между задълженията и активите на страната в обмена с външния свят. Тя вклюва, акции, преки и портфейлни инвестиции, финансови деривативи и други инвестиционни и резервни активи.
От всички страни в ЕС България е с най-голямо повишение на разходите за единица труд за отчетените три година - 27,8 на сто при допустими 12 на сто. Дългът на частния сектор се равнява на 169 на сто БВП при допустими 160 на сто.

28.02.2012

"Уикилийкс": Мафия и бюрокрация убиват инвестициите в България


Повсеместната мафия и бюрокрация пречи на инвестиционния климат в България, става ясно от проучване, изготвено за страната ни през 2008 г. от STRATFOR, цитирано от "Уикилийкс" и разпространено от "Биволъ".
Част от бизнеса на американската частна разузнавателна фирма STRATFOR, наричана още "Сенчестото ЦРУ", е да изготвя проучвания за големи корпоративни клиенти. За да реагира бързо на търсенето, компанията поддържа и периодически обновява типови документи с комплексни критерии за оценка на страните, обект на инвеститорски интерес - така наречените Supplier Relationship Management доклади (SRM).
SRM-докладите на STRATFOR се състоят от 7 части - престъпност, терор и въстания, политическа и регулационна среда, международно напрежение, неправителствени организации, профсъюзи и природни бедствия. Всеки документ представлява въпросник с оценки по точкова система. Дадена е и общата тенденция към подобряване или влошаване на ситуацията спрямо предишния период на проучването. Данните са обобщени в отделен документ с цветна скала - червен цвят за негативна ситуация и зелен за позитивна.
Най-шокиращите данни за България са в графата „престъпност". От нея потенциалният инвеститор научава следното:
* организираната престъпност е инвазивна и играе голяма роля в правителството и бизнес операциите.
* сигурността в пристанищата е нулева. Мафията владее портовете и ги ползва постоянно за контрабанда и други престъпления, които не се докладват и остават без противодействие.
* сигурността по пътищата и железниците е отчайваща - контрабандата и други престъпления не се докладват и няма противодействие.
* кражбите на карго са чести, включват насилие и са значителен проблем за прекъсването на веригата на доставките.
* корупцията в правителството и полицията е всеобхватна, виртуално безнаказана, част от обществото.
* организираната престъпност контролира изцяло веригата за доставки;
* чуждестранните компании са редовна мишена за организираната престъпност. Поне веднъж месечно те са жертва на рекет, негативни пиар кампании, физически нападения срещу компанията и нейните служители.
Политическата и регулаторна рамка се характеризира с относителна политическа стабилност, но и с повсеместна бюрокрация. Наблюдават се внезапни кампании на гласовит икономически национализъм, свободни интерпретации на законите, преференциални принуди за фирмите, слаба централна власт и произвол от страна на местните власти.
Присъединяването към ЕС не е променило картината, отчита обобщаващият документ. Това, че са приети промени в законите не означава, че ще бъдат приложени, смята анализаторът на STRATFOR и дава негативна тенденция в тази част на проучването.
Добри новини за инвеститорите има в графите за тероризма и въстанията. България не е обект на терористични нападения, които могат да повлияят на гладката работа на бизнеса. Умерен е рискът от природни бедствия (наводнения по Дунав и слаб риск от земетресения).
От профсъюзите не могат да се очакват особени проблеми. Влиянието им в бизнеса е умерено, а икономическото и политическо влияние на синдикатите и слабо. Стачките са рядкост и протичат без насилие. Профсъюзите са сговорчиви и предпочитат да се договарят и да лобират. Законите за синдикалната дейност са направени "от правителството и за правителството". Намалява броят на работниците, които членуват в синдикати.
Неправителствените организации също са беззъби, без влияние върху решенията на правителството и законодателите в областта на корпоративната политика.
Добре е оценена и международната стабилност, липсата на конфликти и военни действия със съседни страни, но инфраструктурата за импорт/експорт и енергийните доставки получава голяма черна точка, заради липсата на независимост и на резервни мощности. Проблем са и лошите комуникации по море, реки, пътища и железопътен транспорт.
Проучването на STRATFOR е изготвено през 2008 г. и е актуализирано за последен път през юни 2009, преди последните парламентарни избори. Към този момент в страната все още имаше приток на чуждестранни инвестиции, преди кризата да пресуши инвеститорския интерес. Вероятно това е и причината документите да не са осъвременени през последните три години.
Цялостното впечатление от този доклад за България е, че става дума за страна с инфраструктура от Третия свят, държавно устройство в полза на бюрократи и корумпирани политици, без гражданско общество, завлядяна от мафията, но и с някои достойнства: не е в състояние на международна или гражданска война и не е огнище на тероризъм и земетресения.

понеделник, 27 февруари 2012 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 105

Бизнесменът Христо Сираков, по-популярен като Ицо Стоте манекенки, сензационно потърси сродната си душа в риалити шоу по ТВ7.

Доказаният плейбой е роден в София, учил е във Френската гимназия, прекарвал е летата си в Париж при леля си. Баща му е бил търговски директор на авиокомпания "Балкан" и представител на "Ер Франс" за България. Като благонадежден и подготвен кадър Христо Сираков е бил одобрен от Държавна сигурност да работи в "Интерпред" и да пътува по чужбина в ерата на социализма. Внасял е машини от Япония, търгувал е с Италия. Първата му печалба от сделка е 5000 германски марки.

ДОСИЕ

• Христо Сираков е един от босовете в кожения бизнес. Върти фабрика за преработка на кожи, чийто притежател стана преди няколко години.
В миналото е бил представител на "Алфа Ромео", както и на оръжията "Берета" за България и Балканите.
• Известно е приятелството му с кумата на Жени Живкова – Лора Видинлиева. Гостува често в Кейптаун, а за последната Нова година заведе при вдовицата на Грашнов и приятелката си Петя Григорова – водеща на “Бързи пари” по НТВ.
• Преди четири години Христо Сираков заведе в приказното южноафриканско имение на Лора Видинлиева на брега на океана и Ирен Онтева. Там българската манекенка простреля със сексапил и чар право в сърцето МВР-министъра на ЮАР Бутулезе.
• Христо Сираков доста често прескача до Монте Карло, но засега никой не знае дали зад пътешествията му до Меката на хазарта в Европа се крият комарджийски бизнесинтереси или комарджийски увлечения.
• Основните бизнес партньори на Христо Сираков са видни предприемачи от Русия, Украйна и Италия.
• Тънък ценител на женските прелести, Христо Сираков си е завоювал завидния прякор “Ицо стоте манекенки”, но досега е дарил с рожба само Ирен Онтева, която зачева от него сина си Кристиян.
• Завистливи манекенки и клюкари пуснаха мълвата, че Христо Сираков е купил на майката на сина му разкошна къща, но истината е, че най-скъпият дар за Ирен Онтева досега е БМВ.
• Христо Сираков е не само нежен кавалер, но и любящ баща. Почти всеки уикенд бизнесменът взема Кристиян и гледа да угоди на всичките му детски капризи и глезотии.
• Дни преди Ирен Онтева да роди общата им рожба, Христо Сираков замина с любимата на Слави Трифонов – Алекс Раева, на шопинг в Милано.БАЩАТА НА ДЕТЕТО НА ИРЕН ОНТЕВА УБИЛ ЧЕНГЕ!

05.09.2007


Известният като Ицо Стоте манекенки бизнесмен - Христо Сираков, размазал с колата си служител на МВР при хотел “Плиска” в София

Софиянката Лиляна Иванова специално за “ШОУ” разкри, че бизнесменът Христо Сираков, който е син на личния пилот на Тодор Живков, е затрил баща й. Интересът на редакцията към Иванова бе провокиран от публикувания във вестника разказ на дъщерята на писателя Дико Фучеджиев - Милена. Нека припомним. Преди четвърт век 26-годишният Христо Сираков, син на личния пилот на Тодор Живков, след безумно шофиране блъска ладата си в електрически стълб. На място умира возещият се до него Ради Радев, син на големия режисьор Въло Радев. Возещата се на задната седалка 19-годишна негова годеница, която носи в утробата си бъдещото им дете, е натрошена, с размазани и смачкани вътрешности. Бог дарява живота на майката и нероденото й още сираче. Сатаната обаче я преследва с кошмара от трагедията - сигурно до гроб - и в САЩ, където Милена бяга от ужасяващия спомен малко след 89-та. Самият виновник за смъртта - Христо Сираков, изтърпява странна двугодишна присъда по време на която, едва ли е видял затворническите решетки отвътре.

В края на изповедта си дъщерята на писателя и някогашен директор на Народния театър си припомня, че няколко години след собствената й трагедия синът на Татовия пилот е помел човек с колата си, но поредната му жертва май се била разминала със смъртта, казва Милена.
“ШОУ” обаче установи, че Фучеджиева не е наясно с фаталния край.
На 13 март 1989 г. Христо Сираков помита на зебра, този път с “Форд Ескорт” /собственост на японската фирма “Ничиволен” - б.р. /, 66-годишния Слави Стоянов. Жертвата умира само след 20 минути в “Пирогов”. “Баща ми беше пенсионер, но фактически продължаваше да поработва към МВР и беше толкова здрав физически, че имаше само един пломбиран зъб. Това е бил единственият му здравословен проблем през живота. Всички си мислехме, че ще живее сто години. Не му било писано. Ние имахме една-единствена свидетелка, която е видяла всичко и е чула последния му предсмъртен вик. Тя казва, че баща ми е ударен с такава скорост, че изхвърчал на метър над колата и тялото му прелетяло 15 метра по-нататък.
Беше толкова смлян, че когато го погребвахме, все едно малко дете полагахме в ковчега. А той беше едър широкоплещест мъж. Може да ви се струва невероятно, но след деня на смъртта му 13 март 1989 г., едва тези дни успяхме на видим лицето на убиеца във вестника ви. Тогава цялата история започна да се точи и първо мина през два етапа. Цяла година се точиха следствени действия, връщане на експертизи. Всичко се правеше само и само прокуратурата да не предаде нещата в ръцете на съда. Мина година и нещо и разбрахме, че прокурорката, чието име вече не си спомням, излезе със заключение, че няма данни за престъпление.
Едва когато започнаха да се случват тези неща, разбрахме, че Христо Сираков не е случаен. Едва сега, от вашия вестник, научаваме, че първият му баща е бил пилот на Тодор Живков. Но явно в семейството им е имало развод между двете пътни убийства, защото тогава вече се говореше, че баща му - вторият, или поне мъжът, който живее с майка му, е бил някакъв важен адвокат, също с големи връзки. Усетихме го още когато разбрахме, че нашият адвокат започна да ни предава и накрая ни изостави. Ясно беше, че е в комбина с важния адвокат. Назначиха ни служебен адвокат и той се помъчи, но какво можеше да направи човекът срещу тях. Оттук-оттам ни казаха и защо прокурорката бърза да прекрати делото. Вече беше лятото на 1990 г., предстоеше световното по футбол и се разбра, че Христо Сираков с антураж от жени е заминал за Италия. Това е било причината така да се разбърза прокурорката да прекратява делото. Така, че на тоя етап всичко приключи. Край. Все едно нищо не е станало. Тогава ни посъветваха да пуснем до началника на прокурорката персонална жалба срещу нея с всички данни от експертизите. Ако нищо не стане, да се оплачем още по-нагоре и т.н. Това беше единственият ни шанс, защото всеки си пази гърба и гледа да не го топят лично през главата му. Идеята проработи и се заточи двугодишно съдебно дело. Накрая го осъдиха две години условно.
Ето и един от бисерите в мотивите на съда за условната присъда: “ Още повече, че подсъдимият живее в чужбина, деянието е извършено преди три години и една ефективна присъда само би преградила пътя той да се върне в страната при своите близки.” През всичките тези години така и не видяхме физиономията му, защото той изобщо не се появи. Никой не го е търсил, защото се водеше с неизвестен адрес. Майка му заяви пред съда, че Христо Сираков е в чужбина, но не знае адреса му, не й се бил обаждал. Криеше се като лалугер. Знаем само, че човекът, който уби баща ми, живееше на “Ангел Кънчев” 32 и винаги заобикалях този адрес, когато минавах оттам. Благодаря ви, че поне можах да зърна физиономията му във вестника ви. Смятах, че той още е някъде в чужбина”, - приключва кратката си история Лиляна Иванова.


Славей КОСТАДИНОВ


Б.р. Верни на нрава си да бъдем обективни дадохме думата и на многоуважаемия от нас Христо Сираков. Оказа се, че той е в чужбина и пожела да коментира трагичния инцидент в следващия брой.


Христо – Стоте манекенки затъна в борчове – дължи 2 млн. евро на банките

Милионите и несметните богатства на дъртия тузар Христо Сираков, се оказа химера! Докато съблазнява кандидат- булки в ново риалити шоу и им обещава охолен живот, фалитът чука на вратата на известния бонвивам. Съдия – изпълнител вече е запорирал няколко фирми на бизнесмена.
Проблемите са налегнали Христо Сираков още от 2007 г. Подмамен от бума, който преживява строителния бранш, плейбоят решава също да се втурне да инвестира. Тогава неговата строителна фирма „УИ Билд“ тегли банков заем в размер на 1,8 млн. евро. Скоро след това обаче, браншът е ударен от световната икономическа криза. Сираков едва е започнал за изплаща дълга си, когато е принуден да преустанови вноските.
През 2010 освен „УИ Билд“, съдебен запор е наложен и върху още две негови фирми „Оф Шор“ и ПМБГ. В отчаян опит да спаси бизнеса си, Стоте манекенки тегли още един крупен заем – от 2 млн. евро. Не е ясно дали някой от кредитите вече се обслужва, но и до момента фирмите на Сираков са под запор.
Малко преди посещението от съдия- изпълнител, Ицо Стоте манекенки опитва да се измъкне „по терлички“ от тежката ситуация. Бизнесменът свиква събрание, на което се самоосвобождава от директорския пост, както и от търсене на отговорност в бъдеще.
Въпреки окаяното си положение, вечният женкар не се отказва от ролята си на богат плейбой. Сираков продължава да обикаля по светски партита и да флиртува с всяка хубава манекенка като я засипва със скъпи подаръци.
Върхът на нахалството на дъртия сваляч обаче е участието му в проекта „Милионер търси съпруга“. За съжаление на закъсалия бизнесмен, кандидат – булките са все гладни златотърсачки или отчаяни самотни майки, така че няма как да случи на някоя заможна дама, която да му оправи бакиите, злорадстват интриганти.

/препечатано със съкращения/

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Огнян Донев .

събота, 25 февруари 2012 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 15

Този материал се посвещава на хилядите знайни и незнайни труженици на неокомунистическата престъпна мрежа в България.

21.01.2012

Заловиха Тихомир Георгиев - Боксьора в Лондон


Скотланд ярд е потвърдил, че 43-годишен мъж е арестуван по подозрение за убийство в България и е задържан под стража в лондонски полицейски участък.Жесток български ганстер, известен с това, че режел пръстите и ушите на жертвите си, е бил арестуван по сигнал от "Сън". Новината е водеща в он-лайн изданието на вестника.
Тихомир Георгиев, на 43 години, заподозрян за убийство, е бил в списъка на най-издирваните престъпници от Интерпол, след като избяга от съда в България.
В. "Сън" установил, че престъпникът работи в спортен клуб в Бърмъндзи, и информирал Скотланд ярд.Георгиев, набит мъж с обръсната глава, бил по къси спортни гащета, когато полицаите нахлули в залата.Той е задържан по силата на европейска заповед за арест. Докато го отвеждали, се заканил на репортера от "Сън". Скотланд ярд е потвърдил, че 43-годишен мъж е арестуван по подозрение за убийство в България и е задържан под стража в лондонски полицейски участък.
Вестникът разказва, че Тихомир Георгиев, заподозрян в редица престъпления, включително убийство, се е измъкнал от България, след като е бил пуснат под гаранция в очакване на съдебен процес.Георгиев, известен в подземния свят като Тишо Боксьора, е бивш човек на българския мафиотски бос Златомир Иванов - Баретата, който контролираше голяма империя, свързана с наркотици, проституция и пране на пари, пише вестникът.
Георгиев се опита да се измъкне от закона, като свидетелства срещу Иванов.Заподозрян е, че е убил един от собствените си наркодилъри за неподчинение. Пуснат под гаранция срещу сума, равна на 20 хил. лири, Георгиев успява да избяга в Лондон преди края на процеса.
Той прекарва месеци, живеейки по улиците, преди собственикът на спортен клуб в Бърмъндзи Джон Руни да се смили над него. Без да знае за връзките му с престъпния свят, Руни го наема като спаринг партньор в клуба и му дава стая, където да спи, посочва изданието.На 7 декември Георгиев участвал дори в турнир по бокс и бил сниман на плаката, рекламиращ събитието.
Тихомир Георгиев - Боксьора бе основен свидетел срещу братята Красимир и Николай Маринови (Маргините). В края на 2010 г. той бе осъден на 18 години затвор при първоначален строг режим от Софийския апелативен съд (САС).
Съдът прие, че Георгиев е виновен за убийството на Емил Велинов на 15 юни 2007 г. в град Момин проход.Убийството е било извършено по особено жесток и мъчителен начин за жертвата - на Велинов са нанесени 17 пробождания с нож в тялото.САС бе втората инстанция по делото. Преди това Георгиев бе обявен за невинен от Софийския окръжен съд.
Решението на Апелативния съд не е последно и подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.


10.02.2012

Осем години затвор за Йоско от Сливен


Осем години затвор получи Йосиф Йосиф – Йоско от Сливен, който миналият март уби двама души в брутална катастрофа. По време на инцидента, при който тежко бяха ранени други двама, Йоско бе солидно почерпен след запой в популярен столичен фолк клуб.
Катастрофата стана в столичният квартал „Бояна”, където е къщата на Йоско. Инцидентът бе толкова зловещ, че дори и Йоско, който се движеше с отлично обезопасен и брониран джип, най-вероятно ще прекара остатъка от живота си в инвалидна количка.-
Йосифов не е популярен само с тази катастрофа. Той нашумя веднага след убийството на Константин Димитров – Самоковеца. Тогава бе арестуван и обвинен като поръчител на разстрела в Амстердам. Доказателства срещу него обаче по това дело не бяха събрани и след кратък престои н ареста Йоско излезе на свобода.
Няколко години по-късно пък той и част от охраната му предизвикаха селска свада с гардовете на столично заведение. Охраната на клуба не го допусна да влезе въоръжен с пистолет. Тогава Йоско демонстрира бабаитлък и гръмна няколко пъти във въздуха.
Следващата у шумна проява бе катастрофата в Бояна, чрез която Йоско сам си издейства дълъг престои зад решетките.

14.02.2012

Разбиха престъпна група, ощетила държавата с 30 млн. лева


Мащабна полицейска операция под кодовото име "Скрап" е проведена в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на МВР. Задържани са петима души. В нея са участвали служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура. Разбитата организирана престъпна група се е занимавал с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет от дейността на групата, възлизат на около 30 000 000 лева.
Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица „бушони", които декларират придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.
Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупените количества скрап без документи.
По този начин се избягвало плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното количество.
Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.
Така се осъществявал трансфер с цел прикриване фиктивността на сделките.
Установено е, че наредените суми към фирмите „бушони" са теглени на каса, а след това връщани на първоначалните наредители.
Процент от сумите оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева.
В хода на операцията са претърсени 19 жилища и офиси на територията на София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство".

19.02.2012

Дългия пратен за 8 г. в затвора


През 2010 г. Васил Качиков и един от съучастниците му бяха задържани при зрелищна акция в Сливен.
Васил Качиков - Дългия (32 г.) от Сливен бе осъден на 8 години затвор за изнудване, съобщиха от Окръжния съд в Сливен.
Качиков е сочен за една от знаковите фигури в подземния свят, с дълго криминално досие. Името му нашумя преди години и при разследването на убийството на Константин Димитров - Самоковеца в Амстердам.
Дългия бе изправен на подсъдимата скамейка за това, че на 11 април 2010 г. в сливенското с. Крушаре заплашил и пребил П. В., за да получи от него 2000 лева. По същото дело бяха осъдени и двамата му съучастници. Антоний Г. получи 6 години затвор. Освен това съдът конфискува негов имот от 11,5 дка в сливенското с. Ковачите. Третият от групата - Асен Б. (23 г.), бе осъден на 5 години.
Вината и съпричастността на Васил Качиков в показното убийство на Константин Димитров не бе доказана. Преди години той бе привлечен като обвиняем за убийството на сливенския сводник Тодор Минов - Цигането.
По това време Качиков се укриваше. Полицията го откри във Франция, където се подвизавал под чужда самоличност. В края на 2004 г. бе докаран от Ница под конвой. Обвиненията за убийството на Цигането не бяха доказани.
Но с решение на Сливенския окръжен съд Дългия получи 7-годишна присъда за трафик на хора и за склоняване на момиче към проституция. От затвора бе освободен предсрочно заради добро поведение.
Скоро след това при зрелищна акция на антимафиоти в центъра на Сливен Дългия бе задържан заради изнудването на П. В.

сряда, 22 февруари 2012 г.

ВАШ’ТА БАНКА ....6

Огнян Донев и Любомир Павлов източили Общинска банка

15.11.2011


Вестниците „Труд” и „24 часа” са купени с крадени пари, източени от Общинска банка. По думите на Атанас Атанасов от ДСБ, това е най- голямата кражба, извършена в Столична община от промените насам.
Това обяви пред ТВ7 общинският съветник от ДСБ Атанас Атанасов. Коментарът му бе по повод разследване на телевизията, което показва схемата, по която сегашните собственици на медийната групировка Любомир Павлов и Огнян Донев са източили Общинска банка през далечната 2000 г. По думите на Атанасов това е най- голямата кражба, извършена в Столична община от промените насам. Именно с парите, които Донев и Павлов са прилапали от крупната далавера, преди месеци успяха да сложат ръка и върху бившите ВАЦ-ови издания, пише "Монитор".

След създаването й през далечната 1996 г. 67% от капитала на Общинска банка се държат от Столичния общински съвет. Общинските фирми "Пътища и съоръжения", ВиК и "Софинвест" пък контролират пакет от около 26% от акциите. Останалите 7 на сто държат други акционери. В края на 1997 г. обаче на общо събрание на банката тогавашният кмет на столицата Стефан Софиянски и шефът на СОС Антоан Николов дават съгласие да се промени уставът на банката.
Промяната гласи решенията за управлението на банката не с 2/3. Именно това позволява чрез приватизация на част от общинските дружества по-късно управлението на банката да попадне в частни ръце. През това време в ръководството на банката вече фигурира приближеният до кмета Софиянски Любомир Павлов от СДС.
Реално приватизацията на банката стартира през 2000 г. Тогава Павлов се договаря с друг скандален бизнесмен - Огнян Донев. Сегашният фармацевтичен бос е дал начало на бизнеса си със съмнителна гаражна търговия. Преди 11 години Донев проявил интерес към общинското дружество „Софийски аптеки” и се съгласил да участва в схемите на Павлов, за да успее да прилапа фирмата.
В последствие пък Донев се оказва основна фигура в престъпната далавера за източването на Общинска банка. Между 1997 г. и 2000 г. общинските фирми "Пътища и съоръжения" и ВиК прехвърлят дяловете си от банката на дружеството „Софстрой". „Софинвест“ също продава акциите си, но на дружеството „Софийски аптеки". То придобива дял от 9,82% от банката. Малки пакети от акциите на банката попадат в други играчи. "БКС Средец" АД например придобива 3,66%. Основни акционери в него са Огнян Донев и Венцислав Стоев. "СМФ Монтаж на инсталации и уреди" придобива 2,94% и ги препродава на гръцката компания за банково оборудване "Информър груп".
След серията от тези сделки частните компании държат общо 26,37% от акциите на Общинска банка. Благодарение на променения устав дружествата от кръга на Павлов и Донев изземат блокиращата квота на СОС при вземането на решения при управлението на финансовата институция. През юни 2003 г. Софстрой е купено на търг от "София" АД, фирма за опаковки на лекарства, където жената на Огнян Донев е член на Надзорния съвет и досега.
Така пакетът от 26,37% от акциите на Общинска банка, с които Любомир Павлов запазва мястото си начело на банката, се контролира от приятеля му Огнян Донев. Самият Павлов признава, че е бил консултант на всички частни дружества, които са участвали в приватизацията на Общинска банка.
През 2005 г., когато Стефан Софиянски влиза в парламента, СОС се опитва да си възвърне контрола над банката. Свикано е общо събрание, на което трябва да бъде променен управителният и надзорният съвет на кредитната институция. На събранието обаче се оказва, че 2 дни по-рано пакетът от 26,37% от акциите е станал собственост на друг скандален олигарх Христо Ковачки. Проверка на сделката показва, че енергийният бос е платил 4 пъти повече за акциите от цената на номинала им. По този начин Донев и Павлов печелят от сделката малко над 25 млн. лева – сума, приблизително равна на целия записан капитал на банката.
Години по-късно натрупаните от източването на Общинска банка милиони стават средство, с което тандемът Павлов-Донев успява да придобие собствеността над медийната група, издаваща вестниците „Труд” и „24 часа”. Общинските пари са минали през различни офшорни фирми и дружества на свързани лица.
През 2006 г. парламентът сваля депутатския имунитет на Софиянски и започва прокурорско разследване на най-мащабните далавери, извършвани в българска община. Година по-рано държавното обвинение подхваща и Любомир Павлов. Той дори изкарва няколко месеца в ареста като обвиняем в престъпления по служба. По- късно обаче делото е прекратено, а решението за неговото приключване е потвърдено от апелативна и върховна прокуратура.
7-цифрен рушвет в евро е бил платен, за да бъде прекратено делото срещу Любомир Павлов за източването на Общинска банка. Това съобщи за „Монитор” общинският съветник от ДСБ Атанас Атанасов. Той допълни, че цялото разследване е протекло по времето на бившия главен прокурор Никола Филчев, когато подобни злоупотреби са били ежедневие.
„Сега, когато ръководството на държавното обвинение е друго, очаквам то да се сезира и да извърши реално разследване на злоупотребите в Общинска банка”, допълни Атанасов. Пред „Монитор” от Софийската градска прокуратура обясниха, че е възможно делото да стартира отново само с решение на ВКП.
В нея в момента работи и наблюдаващият по онова време прокурор по разследването срещу Павлов – Николай Любенов. В постановлението за прекратяване на разследването е записано, че макар да са установени много и сериозни нарушения, няма достатъчно данни за извършени длъжностни престъпления от страна на Павлов.
Стана ясно, че няколко от общинските съветници, които са станали свидетели на източването на банката, досега не са били разпитвани. В ефир те заявиха, че са готови да дадат показания срещу Павлов, ако делото срещу него бъде възобновено.

вторник, 21 февруари 2012 г.

ПРИКАЗКА ЗА КАБИНЕТА 8

21.02.2012

Сблъсък между фармацевтични лобита и проверка на ЕК доведе до две уволнения


Две години и половина след като пое властта премиерът Бойко Борисов обяви лекарствената политика за непрозрачна и уволни заместник -министъра на здравеопазването Гергана Павлова, която отговаря за този ресор и е смятана за човек на "Софарма". Новината дойде във вторник, на фона ескалиращия конфликт между големите играчи на българския фармацевтичен пазар, който през последните дни достигна истерични размери в контролираните от тях медии.
Последната “капка“, довела до двете уволнения, вероятно е писмо на Европейската комисия (ЕК) до Министерството на финансите, от което става ясно, че ЕК е отправила въпроси за незаконна държавна помощ към "Софарма" и "Софарма Трейдинг", които са собственост на Огнян Донев. От надзора на касата твърдят, че е имало запитване за монополно положение на фирмата и през 2010 г., когато Донев беше негов член. Малко след това Донев се оттегли от надзорния съвет на НЗОК.
Здравният министър Стефан Константинов заяви, че заради късото време няма как да отговори веднага на писмото.

21.02.2012

Георги Харизанов – обвиняем, подсъдим и осъден


Отстраненият шеф на „Напоителни системи” Георги Харизанов се оказа човек, който има куп проблеми с правосъдието. Той е обвиняем за кражба в особено големи размери, подсъдим за закана и осъден условно за рекет.
Въпросът как човек с подобна биография, която е в остър конфликт с правителствения стремеж за изключителна честност, почтеност и прозрачност, е попаднал в държавната администрация, остава риторичен.
Само преди четири дни земеделският министър яростно защити Харизанов от нападките на опозицията за образователния му ценз. Мирослав Найденов дори направи нелепо сравнение между Георги Харизанов и Бил Гейтс. „Давам ви пример за това, че дори и без висше образование, хората могат да оставят следа”, заяви Найденов от парламентарната трибуна.
Харизанов действително остави следа, но едва ли е тази, която аргоминистърът си е представял.
Кражба
„Земеделският Бил Гейтс”, който се прочу и с „фалшивия” си профил в сайта за запознанства „Сладур”, бе отстранен снощи от длъжност. Министър Найденов смутено обясни, че се е оказало, че Харизанов бил обвиняем по дело за кражба в особено големи размери.
Тази сутрин пък министърът се оправда, че не е той човекът, който е назначил Харизанов в „Напоителни системи”.
Шефът на Софийската градска прокуратура Николай Кокинов съобщи пред bTV, че Харизанов е обвинен за кражба на 50 000 долара от офиса на фирма, в която работил през 2001 г.
Фирмата продавала камъни за облицовка, а Харизанов бил търговски посредник. Оказа се, че той дори уредил сделки с видни, но покойно вече, представители на ъндъргаунда, които имаха афинитет към строителството на хотели в зимните и морските курорти.
Изчезналите от касата на фирмата пари били предназначени за заплати и разследващите се съсредоточили към вътрешните хора от фирмата. Освен Харизанов по делото били разпитани още десетина служители. Харизанов твърди, че тогава е минал през детектора на лъжата, който не го е уличил, след което никой не го търсил по това дело. Сега обаче се оказало, че има нови обстоятелства и той получава обвинение.
Заплаха
Справка на bTV показа, че Харизанов е подсъдим за заплаха. Делото се води в Софийския районен съд от 2010 година. То е отлагано четири пъти, тъй като Деница Цицеловска, която е пуснала жалбата, не се е явявала на заседанията.
Преди прокуратурата на обвини Харизанов, той и Цицеловска се помирили пред съда, но държавното обвинение преценило, че в думите му са били достатъчно сериозни, за да му се образува дело.
„Внимавай къде ходиш и какво правиш, че ако те срещна сама ще пострадаш жестоко”. Това са думите, които Харизанов е отправил срещу Цицеловска в присъствието на свидетели, пише в обвинителния акт.
Странности
Новите обстоятелства по делото за кражбата се появили покрай делото за заплахата. След като заплашил Цицеловска от Харизанов са взети пръстови отпучатъци, коит съвпаднали със следите от двете разбити каси на фирмата.
Прокуратурата обаче преценила, че тези каси не могат да бъдат взломени от един човек и затова на Харизанов е обвинен като съучастник с неизвестни извършители.
От обвинението не отговориха как така вратата на офиса не е била разбита, но пък касите са били взломени.
Не стана и ясно, защо подобно обвинение срещу държавен чиновник не е било обявено от прокуратурата. Простият отговор, който дадоха от прокуратурата на този въпрос е, защото журналистите не са питали. Янво и от земеделското министерство не са питали, тъй като обвиненията са повдигнати ноември месец миналата година.
Условна присъда
Справката на bTV в съда показа, че през 2005 г. Харизанов е получил двугодишна присъда с изпитателен срок от три годи и глоба от 1000 лева по дело за рекет. Наказанието е издадено от Районния съд, след което е потвърдено от всички инстанции.
Оказало се обаче, че тази присъда е била заличена от свидетелството му за съдимост след изтичането на изпитателния срок, което се е случило преди постъпването му на работа в земеделското министерство.
Не си спомням
Пред bTV Харизанов обяви, че не си спомня да има условна присъда за рекет. Той определи случващото се като атака от заинтересовани лица, които не искат проверките на водните басейни да бъде довършена докрай. Земеделският министър Мирослав Найденов пък обяви, че ударът не цели да уязви Харизанов, а самият него.
Мястото на Харизанов бе заето от Радослав Чеглайски, въпреки че фаворитът на Мирослав Найденов за поста бе Людмил Денев, който е главен инженер на „Напоителни системи”.

понеделник, 20 февруари 2012 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 23

WikiLeaks: Бойко Коцев - съветник на бос от СИК

05.10.2011


WikiLeaks: Бойко Коцев е стриктно лоялен към социалистическия "барон" Румен Петков
Представителят на България в ЕС Бойко Коцев е бюрократ, кариерист и е съветвал убития сикаджия Стоил Славов, става ясно от секретен доклад на посланика на САЩ в София Джон Байърли от 24 септември 2007 г. Текстът е разпространен от "Уикилийкс" и е публикуван на сайта "Биволъ".
Братът на Коцев - Емил Коцев, беше изпълнителен директор на държавната компания "Техноекспортстрой", която трябваше да строи магистрала "Тракия" при царския кабинет. Той беше отстранен от поста в началото на тази година.
С назначаването на Коцев в Брюксел е малко вероятно той да подобри реномето на България в ЕС, смята Байърли и описва Коцев като опитен дипломат, но и като уклончив бюрократ и кариерист, способен на "византийски номера".
Експерти на ЕС, които подготвят докладите, са се оплакали от отказан достъп до информация от страна на МВР по времето, когато Коцев е зам.-министър, отговарящ за интеграцията в ЕС.
В първия си мандат на този пост в правителството на Сакскобургготски, Коцев е отговарял за преговорите по раздел "Съдебна система и вътрешни работи" от Договора на България за присъединяване към ЕС. Именно тези области са най-критикувани във всички доклади на ЕС.
Освен това Коцев с бездействието си е провалил голям проект за сътрудничество между американските служби и МВР, пише посланикът.
Байърли изтъква, че бащата на Бойко Коцев - Васил Коцев, е най-дълго управлявалият шеф на комунистическото външно разузнаване на България и твърде вероятно е участвал в ликвидирането на писателя Георги Марков в Лондон през 1978 г.
Бойко Коцев е стриктно лоялен към социалистическия "барон" Румен Петков и е политически приемлив за президента Георги Първанов и за външния министър тогава Ивайло Калфин.
Според "Биволъ" най-шокираща е информацията, съобщена от бившия шеф на НСС Атанас Атанасов. Той казал на Байърли, че Бойко Коцев е бил неофициален юридически съветник на покойния Стоил Славов, съосновател на СИК, взривен през 2004 г.
Байърли уточнява, че това не е потвърдено от независими източници. Според "Биволъ" преди да стане силов застраховател, Славов е работил в УБО, карал е пилотната кола на ескорта на Тодор Живков и дори за малко е бил лична охрана на диктатора, преди той да бъде свален.
Потърсен за коментар от "Биволъ", Атанасов нито потвърдил, нито отрекъл информацията на Байърли. Самият Бойко Коцев пък не отговорил на запитването.
Нашият опит с Коцев невинаги е бил положителен, обобщава Байърли. Той е щедър на обещания, които не се материализират, със сигурност не и чрез резултати. Назначаването на Коцев в Брюксел предизвика критики от опозицията и в медиите, свързани най-вече с репутацията на баща му, пише посланикът.
Коцев е не само опитен дипломат, а и перфектен бюрократ-кариерист. Той изглежда приятен и с желание да се хареса, но е представил повече обещания и оправдания, отколкото резултати. Коцев е повече тактик, отколкото стратег и е малко вероятно да внесе положителни щрихи в реномето на България в ЕС. Накратко, България пропусна един шанс да направи впечатление. Нашият съвет за тези, които работят с него, е "доверявай се, но проверявай".

Виденов купи имот за 833 232 лева

19.01.2012


Бившият премиер Жан Виденов (1995-1997) е купил общински имот в София в качеството си на управител на фирма “Евро Трейд Консулт”.
От името на дружеството той е подписал сделка за общински сгради с терен край Гара Искър. Цената е 833 232 лв. с ДДС. Продажбата е станала около местните избори - през ноември 2011 г., сочи бюлетинът на столичната агенция за приватизация.
На Гара Искър се помещава филиал на Европейския колеж по икономика и управление, чийто централен офис е в Пловдив. Частното учебно заведение е на фирмата, управлявана от Виденов. То е обитавало имота досега, но под наем.
Теренът е с площ 2913 кв. м и към него има няколко сгради с обща площ 600 кв. м. Виденов е бил единственият кандидат и наддаване не е имало.
Според брокери на недвижими имоти “далавера” с цената няма. Сега в района се търгували терени между 100 и 200 евро на кв. м, а общината е взела 145 евро на кв. м.
Друга сделка от 2011 г. на агенцията е за ресторант “Горски дом” в местността Алеко на Витоша. Заведението е продадено на цена 323 000 лв. Към имота няма терен, а общата застроена площ на постройката е около 500 кв. м. Купувач е “Гео Адвайзърс България” с представител Георги Тренчев. Общинари смятат, че сделката е изгодна за кметството, защото ресторантът е в лошо състояние и е нужен тотален ремонт.
Рекордна цена е постигната при продажбата на помещения към трафопост близо до Агенцията по вписванията на ул. “Елисавета Багряна”. Сделката е за 181 523 лв. с ДДС. Сумата е толкова висока, тъй като към помещението има и 400 кв. м право на строеж.
Местоположението на имота до агенцията го прави атрактивен, а плановете са там да се изгради кафе и ресторант. Сделката е сключена след втори търг. И тук кандидат-купувачът е бил само един - д-р Начко Чалманов. Той участва в Тъканна банка Крио център България.
Въпреки кризата клиенти за общински имоти има и агенцията за приватизация реализирала през 2011 г. сделки за 8,5 млн. лв. Част от търговете обаче се провалят. Все още няма купувач за бивш офис на “Лев инс” на ул. “Кораб планина”. Първоначалната цена е над 1,5 млн. лв. Стойностите обикновено се намаляват след трети неуспешен търг.

Политик върти канал за скрап. Син на магистрати помагал на банда да източи над 30 милиона ДДС.

15.02.2012София. Политик от партия "Новото време" се оказа лидер на организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами, осъществявани чрез изкупуването на скрап. Членове на бандата са още собственият му син и дете на пернишки магистрати.
Партийният активист Бойко Бъзовски бе закопчан при спецакцията "Скрап", реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура, ГДБОП, ДАНС и НАП в София. Операцията е проведена също на територията на Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Задържани са и участниците в схемата - 22-годишният му син Емил Бъзовски, Емил Димитров, счетоводителката Йоана Димитрова и пернишкият бизнесмен и погребален агент Явор Кръстев. Последният произхожда от семейството на магистрати. Майка му Ели Иванова е съдия по вписванията в Брезник, а баща му Петър Кръстев е районен прокурор в Радомир. Заедно с брат си Петър държат траурно бюро и работилницата в централния гробищен парк. Синът на Бъзовски, Емил също живее в Перник и преди година е притежавал две фирми за изкупуване на метали "ЕМ експорт" и Булметал", които е продал.
Петимата са обвинени в пране на пари и данъчни престъпления, като само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева. Годишният оборот на фирмите им е близо 300 млн. лева и е натрупан основно от фиктивни сделки с изкупуване на цветни и черни метали. Бойко Бъзовски е използвал чуждестранни фирми, част от които регистрирани в офшорни зони в САЩ и Великобритания, от които фиктивно са били изкупувани големи количества скрап. Целта е била да се избегне плащането на 10% данък. За да прикрият фиктивните сделки, към фирми "бушони" са били превеждани суми, които веднага са били теглени "на каса" и връщани на наредителите на плащанията. Процент от сумите оставал за ръководителя на групата - Бойко Бъзовски. В хода на акция "Скрап" са претърсени 19 жилища и офиси и са иззети множество счетоводни документи, над 150 000 лв., златни бижута, касови апарати и компютри. Според събраните доказателства групата е действала от 2010 г. С прокурорски постановления петимата са задържани за срок от 72 часа. Специализираната прокуратура ще поиска от съда налагане на постоянен арест.

Бойко Бъзовски е военен педагог, завършил е ВНВУ "Васил Левски"- профил инженерни войски, бил е общински съветник от НДСВ в София, а след това е сред учредителите на "Новото време", става ясно от сайта на партията. Политическите му инициативи са свързани най-вече с интеграцията на ромите и почистване на столичния квартал "Факултето". Бившият военен е председател на УС на сдружение "Илинден", което развива съвместна дейност с немската фондация "Помощ за България", част от проект "Изграждане на национална мрежа за взаимодействие с администрацията", финансиран по ОПАК. През 2001 г. неизвестен мъж стреля по офиса на щаба на НДСВ в блок 127 в район "Илинден", където Бъзовски бе технически сътрудник.


Първанов и Марин в далавера за 60 милиона

30.01.2012


Близки до държавния глава прибирали по 5000 евро такса от чужденци за наш паспорт.Тандемът Георги Първанов – Ангел Марин бе заподозрян в нова грандиозна далавера. Според запознати, особено близки до президентството, бизнесмени са натрупали милиони, посредничейки за уреждане на българско гражданство.
5000 евро е била мизата за получаване на българско гражданство от чужденци, твърди източник на „Всеки ден”. Правото на български паспорт, на даване на убежище в страната на чужденци и на помилване е прехвърлено на вицепрезидента. За миналата година рекорден брой лица са станали българи – Ангел Марин е подписал внушителните 20 000 указа за родно гражданство. Български паспорт може да получат както лица, които имат българско потекло, така и чужденци, които са живели 5 години в България и не са осъждани или срещу тях няма образувано наказателно производство.
Според свидетеля по делото „Октопод” Пламен Николов българско гражданство за последните 5 години са получили над 12 хил. чужденци. 12 000 умножено по 5 хилядарки прави 60 милиона евро, изчисли той. Николов директно насочи корупционната практика към президентската двойка Георги Първанов и Ангел Марин, които той нарича „Гоце и Геле” ООД. Според наши източници парите са влизали в касата на близък до Първанов член на БСП, който им се е отчитал.
Тъй като липсва указ от втория мандат на Първанов, с който той оправомощява заместника си да помилва престъпници, да дава убежище и българско гражданство, юристи смятат, че указите на Марин са незаконни. Първанов е прехвърлил тези си правомощия през 2002 г., но не е направил това по време на втория си мандат. Затова и според Николов Първанов и вицето му заедно са потъпкали Конституцията.
„Двамата са имали едно малко предприятие, което бих нарекъл „Гоце и Геле”. То е работило много добре, не е осчетоводявало своята дейност, не е плащало данъци”, коментира той. И оборотът от 60 млн. евро за 5 години е една много добра печалба за такова малко предприятие, смята Николов. Имало хора, които били готови да свидетелстват как са се сдобили с гражданство и на кого са дали парите за посредничество.
Иначе най-големи мераклии за наши документи са македонците. Масово за българско гражданство се натискат още от Молдова, Сърбия, Русия, Украйна, Израел и Албания.
Статистиката показва, че от близо 20 000 „нови българи“ през миналата година по-голямата част са македонци. Ако през 2009 година сме дали гражданство на 1500 македонци, през 2011 са близо 6500. Голяма част от „новите българи“ дори не остават да се порадват на новата си страна, а тръгват директно към Западна Европа. Няколко институции освен президентството имат отношение към даването на българско гражданство – Министерство на правосъдието, ДАНС, МВР, както Агенцията за българите в чужбина и Агенцията за бежанците.

петък, 17 февруари 2012 г.

АНТИ ДИЛОВ

/ или как се опитвам да се надприказвам с Любен Дилов – младши във Фейсбук /

•Luben Dilov-junior

17 февруари – денят, в който преди 412 години е бил изгорен Джордано Бруно е световен ден за повече топлина в науката. На този ден е посветено откритието на пернишки учени, че танцуващите мечки не спят зимен сън, понеже са прекарали много време с цигани и се страхуват – ако заспят – нещо да не им откраднат. Но това откритие не е особено политически коректно, затова следващото предизвикателство, на което се посвещават учените е да разберат: В природата , в диво състояние няма кой да гали котките. Откъде у тях се е появил навикът да мъркат?

Angel Yordanov

O sancta simplicitas! - изрекъл Бруно, когато чул пресконференцията на Нели Нешева. Той не знаел, колко добре се пласирал законът за бонусите във финансово министерство и Столична община. За разлика от танцуващите мечки, обаче, родният електорат спи през всички сезони на годината.

•Luben Dilov-junior

За човек, за когото казват, че не се продава, обикновено няма търсене. Вероятно това е първият шеф на митница в света, който може да бъде съден за издаване на държавна тайна. Смях!!!
Ваньо Танов на среща на класа на Монтанската математическа гимназия се обръща към престарялата учителка по математика, усмихайки се: „Другарко, да ви дам аз една задачка сега? Според вас, колко плащат на Кольо от Б-клас в института по математика към БАН за това, че може да смята и колко ми плащат на мен в митницата за това, че не мога да смятам?”

Angel Yordanov

Законът за търсенето и предлагането, известен още като "Законът Борисов" изисква да си лепите на задниците ценови етикети с печата МБМД. А ,ако се предлагате по мобифона вместо телефонен номер, набирайте номер на банкова сметка и ЕГН.Голяма работа, че не можете да смятате - и Дянков не може ...

•Luben Dilov-junior

Общото между женските гърди и вечерната водка е, че една е малко, а три – вече много. Фразата „мъжете искат само едно” се употребява най-вече от дами, на които – по принцип – това „едно” твърде рядко им го искат. Но има нещо наистина несправедливо за жените в законите на наследствеността: 9 месеца носят бебето, 5 часа го раждат, 3 години не спят по цели нощи заради него, а накрая – то на баща си приличало!

Angel Yordanov

Разликата между жените и мъжете е, че жените искат всичко от един мъж, докато мъжете искат едно нещо от всички жени.А децата не винаги приличат на бащата. Бойко Борисов например прилича на партията - майка БКП.

•Luben Dilov-junior

Главният секретар на МВР нямало да подава оставка, а ще се учи на етика при полицейските операции. Етичният палач, като замахва с брадвата , винаги казва: „Не мърдай, за да не ти ударя пръстите!”. Още подобни новини: Синът на звънарката от катедралата „Св.Александър Невски” можел в голямото междучасие да дръпне за косите седем момичета едновременно. Джена Джеймисън прави кавър-версия на Жул Верн – филм за автостопа, озаглавен „Около света за 80 минета”. При лудият от Курило, която се смята за Хенри Осми има сериозно подобрение. Вече се мисли за Хенри Трети.

Angel Yordanov

И още ...Квазимодо от катедралата Нотр Дам можел да облъчи седем депутатки от ГЕРБ едновременно, затова му викали Лъчо Мозъка. Искра Фидосова също искала да прави минети в кавър версия на Жул Верн, но имало опастност да потопи завинаги Наутилус. А при лудият от министерски съвет има влошаване, защото вече се мисли за премиер...

•Luben Dilov-junior

На Месопустна задушница, преди Великденския пост, третият брат припомня: „Тя имаше пламенно сърце, владееше три езика и мислеше за трима, ценеше ябълките, природата и женската красота. Винаги ще помним триглавата ламя!”

Angel Yordanov

На Мутраджийска задушница, преди Великия вот, Големият брат припомня : " Той имаше болен мозък, можеше да казва на бански английски - конгручулейшън, обичаше чуждите пари и жени. винаги ще помним Премиерът без глава ...или Винету...или както му беше там заглавието.“

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

ГЕРБ ХРОНИКА 26

След управлението на ГЕРБ община Видин остана без ток и банкрутира

17.11.2011


От вчера Община Видин, която до преди месец беше управлявана от кмета на ГЕРБ Румен Видов, е със спряно електрозахранване поради неплатени сметки. Това съобщиха от общината. От две седмици токът е спрян във всички спортни обекти на територията на общината, а в понеделник новият кмет Герго Гергов съобщи, че общината практически е банкрутирала, защото са необходими над 6,5 милиона лева, за да се вдигнат наложените запори върху сметката й.
До началото на тази седмица натрупаните задължения на общината за електроснабдяване бяха в размер на 100 000 лева.
Според новия кмет в рамките на месец и половина може да се преодолеят затрудненията по изплащане на задълженията и да се влезе в един нормален погасителен план, оставяйки резерв за европейските фондове.

Общо задълженията на община Видин към началото на месеца са близо 19 милиона лева, при годишен бюджет от 32 милиона.Бориславова с вилно селище до Банско

21.11. 2011


Цветелина Бориславова и Светослав Божилов са новите собственици на вилното селище "Катарино" в близост до Банско, съобщи в. "Капитал дейли", като се позова на отчета на досегашния собственик "Балканстрой" АД. Придобиването е станало чрез покупка на дяловете на дружествата "Венчър Катарино пропъртис" и "Ривал 5".
"Венчър екуити фонд" на Светослав Божилов е придобило 48% от вилното селище срещу 420 хил. лв. Другите 52% са били собственост на "Катарино СПА", също собственост на "Балканстрой". Впоследствие и те са продадени на Божилов за 440 хил. лв. Бориславова пък е купила от "Балканстрой" дружеството "Ривал 5", в което също има апортирани вили от "Катарино". Тя е направила покупката чрез фонда си Си Ес Ай Еф, а сделката е за 630 хил. лв.
Комплексът "Катарино" бе открит през 2005 г., като първоначалното финансиране бе осигурено от СИБанк, докато Бориславова бе главен собственик. (24часа)Цветанов: Фамилията на бившия общински съветник от ГЕРБ Илия Илиев е замесена в източването на НКЖИ

02.12.2011


Фамилията на бившия общински съветник от листата на ГЕРБ и председател на партия "ДРОМ" Илия Илиев е замесена в сделките, с които е била източвана Националната компания "Железопътна инфраструктура", заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, цитиран от БТА.

Илия Илиев коментира пред "Дневник", че за да се източва подобно предприятие зад схемата трябва да стоят поне министър, вицепремиер и съд. Вече не сме 90-те години, за да се краде толкова лесно, допълни той. Препоръча на вицепремиера да се запознае как става възлагането на обществени поръчки и как протича изпълнението им. Според него с НКЖИ работят повече от 200 фирми.
Строителната фирма "Енержи груп 2003", в чиято управа е Йордан Илиев, брат на председателя на "ДРОМ", е сключила седем договора с НКЖИ в периода 2006 – 2011 г. на обща стойност 11.1 млн. лв. без ДДС, показва справка на Медиапул в регистъра за обществените поръчки.
Тя е изпълнявала поръчка за около 5 млн. лв. за заздравяване на земното легло между гарите Владая и Драгичево. Била е избрана и в процедура без обявление заради наводнения участък при летните дъждове през 2010 г.

През 2011 г. "Енерджи груп 2003" е получила над 1.1 млн. лв. от НКЖИ за ремонта на гарата в Горна Оряховица. Сумата е с около 100 хил. лв. повече от тази, за която е сключен договора.
По думите на Цветанов от държавната компания са били източени 40 млн. лв. в последните пет години.

Столични заместник-кметове взели по около 30 хил. лева бонуси над заплатата

09.02. 2012


Столичните заместник-кметове по екологията Мария Бояджийска, по строителството Ирина Савина, по транспорта Любомир Христов и за правните въпроси Юлия Ненкова са взели по около 30 хил. лева бонус през 2010 година над заплатите си. Средствата дошли от участието им в Съвета за управление на Столичния общински приватизационен фонд и надзорния съвет на Столичната агенция за приватизация. Самият кмет на София Йорданка Фандъкова не е взимала допълнителни пари над основното си възнаграждение.

Темата повдигна общинският съветник Атанас Атанасов, който отправи питане до Фандъкова. Тя му отговори днес на редовното заседание на Столичния съвет.
Бонусите, които са получили четиримата, възлизат на 33 750 лева за Савина, 33 000 лева за Бояджийска, Ненкова пък е взела 28 033, а Христов, посъветван от юристи, не е вписал сумата в декларацията си пред Сметната палата.
В сайта на общината Фандъкова е предоставила справка за възнагражденията на заместниците си. Оттам става известно, че четиримата зам.-кметове, взели и бонус, са получавали месечни заплати по 1379 лева. Най-високо е било възнаграждението на бившия зам.-кмет по финанси и бюджет Минко Герджиков - 1510 лева.Управителят на НЗОК д-р Нели Нешева потвърди, че е получила допълнително възнаграждение за 2011 г. от 12 156 лева, без данък

16.02.2012


Управителят на НЗОК д-р Нели Нешева потвърди на пресконференция, че е получила допълнително възнаграждение за 2011 г. в размер на 12 156 лева, без данък, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Д-р Нешева заяви, че не е получила бонус от фонд „работна заплата”. Това са допълнителни възнаграждения по чл. 108, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. На въпрос – дали ще съди депутата Димо Гяуров от Синята коалиция за клевета затова, че той я обвинява, че е взела 30 000 лева, Нешева посочи, че обмисля този вариант. Не може да се петни името на един човек. Това е клевета, с цел сензация – каза Нешева.
Д-р Нешева заяви на пресконференция, че няма да бъдат оповестени имената на останалите, получили бонуси.
Всеки, който работи добре, трябва да бъде заплатен добре, но това не трябва да става под масата, каза Димо Гяуров, депутат от „Синята коалиция" за сутрешния блок на Нова телевизия по повод изнесените от него вчера данни за раздадени огромни бонуси в НЗОК за миналата година.
Той уточни, че това, което вчера е разпространил като информация е било по данни на Министерството на здравеопазването.
„Ако Нели Нешева и министърът на здравеопазването си вършат работата и отговарят на депутатските питания ще е ясно за всички има ли или няма бонуси."
„Едни хора дават на себе си, едни не малки пари,затова става дума", уточни синият депутат.
Вчера „Синята коалиция" е гадаела какви са раздадените бонуси, защото няма изнесени официални данни от НЗОК.
Гяуров уточни, че Нели Нешева се е оплела в обясненията си вчера, което за него е добър резултат, защото българските граждани са длъжни да знаят къде отиват парите им.

сряда, 15 февруари 2012 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...61

Тази поредица се посвещава на функционерите на неокомунистическата престъпна мрежа, загинали при реализирането на налудничавата и престъпна политика, провеждана в годините на прехода от партии и структури , произлезли от бившата БКП.

16.02.2005

КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕНИЯТ ДИМИТЪР ТОДОРОВ – БРЕТОНА БЕ УБИТ В СОФИЯ


Криминално проявеният Димитър Тодоров, известен с прякора Митко Бретона, беше убит малко преди 13.00 часа в заведение в столичния квартал “Люлин”. Името на Бретона е малко известно в България, но той е престъпник от европейски мащаб, твърдят от МВР-службите.
Един човек е задържан във връзка с убийството в късния следобед. Той обаче не е извършителят, а най-вероятно е негов съучастник. Димитър Тодоров-Бретона е убит пред десетки свидетели докато обядвал със зет си. Малко преди фаталните изстрели, към масата му се приближил негов познат, когото той нарекъл Сашо. Предполага се, че той трябвало да му отвлече вниманието. Секунди по-късно нисък мъж със зелен балтон и черна шапка прострелял Митко Бретона в главата и корема. На мястото на убийството полицаите не намериха гилзи. Килърът е стрелял през джоба на балтона си и гилзите са останали вътре. Дръзкото престъпление вцепенило хората в заведението и те дори не опитали да спрат убиеца. Часове след разстрела, полицаите задържаха последния човек, който говорил с Митко Бретона – така нареченият Сашо. В момента се изяснява дали той е съучастник в престъплението и дали може да посочи убиеца.
Застреляният Димитър Тодоров-Бретона е една от най-тайнствените личности в подземния свят. Според оперативни данни на службите Митко Бретона започнал "кариерата" си на "Магурата". Заради буйната си коса получил по това време и прякора си. За кратко станал един от най-уважаваните в тези среди. После се запознал с Милчо Бонев-Бай Миле, който миналата година беше разстрелян в ресторант "Славия" заедно с гардовете си. От МВР и досега отказват да коментират дали е случайност или не фактът, че Бретона се върнал в България ден преди разстрела на Бай Миле.
Ченгета свързват името на Димитър Тодоров и с това на Поли Пантев, който пък беше убит през 2001 г. на остров Аруба. Твърди се, че преди Митко Бретона се е занимавал с наркотици, но после се преориентирал към контрабандата.
Работил е с Иво Карамански, бил е учител в престъпния занаят на шефовете на бившата групировка СИК. “Известен е на службите за множество престъпления. Всякакви престъпления – целият Наказателен кодекс почти. Има и ефективни присъди за кражби, грабежи, противозаконни отнемания, хулиганство...”, каза полк. Стоян Велчев – заместник-директор на СДВР. Преди 10 години Митко Бретона се скрил от правосъдието в Унгария. Там въртял бизнес с крадени коли и проститутки. Говори се, че се свързал с руската наркомафия. В България се върнал ден преди убийството на боса на СИК Бай Миле. Една от полицейските версии гласи, че Бретона е организирал показния разстрел в ресторант “Славия” и днес го е застигнало отмъщението. Според друга версия, убийството на Митко Бретона е поръчано от освободения наскоро Антон Милтенов-Клюна, който имал конфликт със съдружника му Пламен Симов – Килията. Източници от службите твърдят, че завръщането на Митко Бретона в България е предизвикало сътресение в криминалния свят. Всички подземни босове се страхували от него и всички са имали интерес той да бъде елиминиран


Бретона убит след среща с полицаи
Полицаи извършвт оглед на документите и вещите на Бретона в кръчмата "Бъфало".
Димитър Тодоров-Бретона е убит няколко часа след като е имал среща с полицаи, научи "Монитор". Това е разказал зетят на Тодоров, който е един от малкото очевидци на разстрела. Митко Бретона, авер на убитите Поли Пантев и Бай Миле, бе разстрелян посред бял ден в сряда в люлинското заведение "Бъфало". Източници на вестника съобщиха, че Бретона се прибрал в България три дни преди да бъде убит. Запознати твърдят, че има голяма вероятност Бретона да е дал или е щял да даде информация на службите за членове на организирана престъпна група и заради това да е убит.
.
ДИМАТА РУСНАКА РАЗТРЕЛЯЛ ЛИЧНО МИТКО БЕРТОНА!

Едно по едно знаковите убийства от миналото взеха да бъдат разплитани. Сега на бял свят излезе информацият че физическият килър на известният като еди от основателите на ВИС – Митро Бретона е самият Димитрий Минев – Руснака. Дори по наша информация това било ювелирната акция на младият тогава бандит за да бъде приет във висшата лига. По всяка вероятнст поръчката е дошла от весши кадри на СИК към които Митко Бретона имал сериозни финансови претенции. Руснака трябвало да органицира групата по ликвидирането му и лично да се убеди че Димитър Тодоров няма да го бъди и за това преценил че трябва да го разтреля лично. Слуховете носят че след изпипаната акция Минев получил благословия за бос и поел част от сериозния бизнес в СИК.
Бретона беше убит през 2005 година в ресторант “Бъфало” в столичният кватрал “Люлин”.

петък, 10 февруари 2012 г.

ДЕМОКРАЦИЯТА СВЪРШВА ТАМ ... 5

Един човек умрял и отишъл в рая. Там той видял голяма стена от часовници зад Св. Петър.

- За какво са всичките тези часовници?

Св. Петър отговорил, че това са часовниците на лъжите. Всеки път когато лъжеш, стрелките на часовника се движат с една секунда напред.

- Аха - казал човекът - на кого е този часовник?

- Това е часовникът на Майка Тереза. Стрелките му не са се поместили, тя никога не е казала лъжа.

- А къде е часовникът на Бате Бойко? - попитал човекът.

- Неговият ли? В офиса на Исус е... ползва го като вентилатор.


***

Бойко Борисов и Цветан Цветанов отишли на сафари в Африка. Преди да се приберат, Цвък. Цвък. получил информация, че се готви атентат срещу тях по пътя на връщане. Затова двамата с Бойко останали в Африка,а в самолета качили един негър и една маймуна.
На летището в София Цецка Цачева посрещнала самолета. Като видяла от самолета да слизат негърът и маймуната, тя се обърнала към негъра:

- Божичкооо, г-н Борисов, колко сте почернял. Ако не беше Цветан Цветанов, нямаше да ви позная!

***

Бойко Борисов и Дянков пътуват в самолет.
Дянков казва: - Ако хвърля тази банкнота от 100 лв, ще направя един човек щастлив.
Бойко казва: - Аз ще хвърля 5 банкноти от 20 лв и ще направя 5 човека щастливи.
Пилотът въздиша и казва на втория пилот: - Май не осъзнават, че ако хвърля тия двамата, ще направя 8 милиона българи щастливи!

***

Бойко и Цецо отиват на балет по покана на Вежди. По едно време Цецо заспива, а Бойко започва да го бута:
- Събуди се, бе! Заради теб, тия на сцената ходят на пръсти.

***

По информация от правителствената пресслужба министър Дянков е предложил нов революционен вид на данъчните декларации за 2010г. В тях се набляга на простотата. Същата ще съдържа само три реда:
Ред 1. Колко сте спечелили миналата година?
Ред 2. Колко са Ви останали?
Ред 3. Внесете ни сумата, посочена в ред 2


***

Между депутати от ГЕРБ:
- Животът в нашата страна започна да се стабилизира.
- Да, вярно е. Даже цените тръгнаха надолу.
- Наистина?! Нещо е поевтиняло?
- Да, в бюфета ни са поевтиняли салатите.

***

- Когато фактите говорят даже боговете мълчат, но явно за ББ това не важи.
- Да, той е много тежък случай...

***

Столична община уведомява гражданите, че Бойко Борисов е буден и храбро посреща вторичните трусове.

***

Бойко Борисов вече кръстосва по новите магистрали...с хеликоптер.

БГНЕС публикува скандални помилвания на вицепрезидента Ангел Марин

Някои от осъдените за много тежки престъпления са помилвани преди присъдата им да влезе в сила
Вицепрезидентът Ангел Марин помилвал предимно престъпници осъдени за убийство и други тежки престъпления.
В "Списъка на помилваните лица в периода 2002 г. – 2011г.", с който БГНЕС разполага, има и тотални парадокси като този, че указът за помилване е издаден преди присъдата да влезе в сила.
За 10-те години на "Дондуков" 2 Ангел Марин активно работел, за да изпълнява една от задачите си – да помилва осъдени – много от тях с тежки присъди за жестоки престъпления.
Така благодарение на милостта му те са излезли по-рано на свобода и днес част от тях се движат и сред нас.
В списъка от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието има инициалите на 433 престъпници, помилвани от Марин.
Законът за защита на личните данни не позволява да бъдат огласени имената им. В преобладаващата си част те лежали в затвора за убийство, кражби, измами и наркотрафик.
От 26 помилвани в затвора в Бобов дол 16 са били осъдени за убийство,
при това много от тях с присъди от по 20 години затвор. Така през 2005 г. помилван частично след указ на Ангел Марин е Г.Й.Ш., осъден на 20 години затвор за убийство.
Помилван е, след като е излежал зад решетките по-малко от половината от присъдата си.
Смущаващ е указът на вицепрезидента за частично помилване на И.Й.Х. през 1999г. той е осъден на 18 години затвор за убийство.
През април 2007 г. Ангел Марин подписва указ за частичното му помилване. Явно обаче по това време срещу него има и дело за кражба, защото само 7 месеца след като вицепрезидентът го помилва влиза в сила и присъдата му за това, с което доказва, че милостта на вицепрезидента явно не е правилна.
И.С.Д. пък е осъден от гръцки съд. През 2003 г. Апелативния съд в гр. Солун го осъжда за разпространение на наркотици и нелегален трафик през границата на 9 години затвор.
Софийски градски съд у нас приема да изпълни това решение и присъдата влиза в сила на 28 март 2007 г. Само година по-късно обаче вицепрезидентът подписва указа, с който той също е помилван.
Най-много от помилваните, осъдени за убийство, има в затвора в гр. Белене
Там са помилвани 36 престъпници, 23-ма от тях с присъди за убийство.
М.А.Б е осъден на 20 години затвор за това, че е отнел живот през 2000 г., но помилван от Ангел Марин само 7 години, след като тази присъда влиза в сила.
Н.М.П е осъден на 20 години затвор. Присъдата му влиза в сила на 10.01.2001г., указът, с който е частично помилван е под номер 121 от 2.11.2010 г. - само 10 месеца след като присъдата влиза в сила.
За изнудване през 2000г. Т.Т.Т. е осъден на 16 години затвор, след по-малко от 8 години зад решетките той е частично помилван.
Трима са осъдените убийци, които вицепрезидентът помилвал и в затвора в Плевен. Техните присъди, преди частичното помилване са от по 20 години и 17,5 години. Шестима от общо 13-те помилвани от Плевен пък са лежали в затвора за кражба, която представлява опасен рецидив.
От затвора в Сливен повече от половината от помилваните са осъдени убийци
17 са затворници, на които съдът е отредил между 10 и 18 години, но са помилвани от Ангел Марин.
Така например Ю.С.А е помилвана частично през 2004г. Тя е осъдена на 15 години затвор за убийство на "баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря". Присъдата влязла в сила едва 4 години по–рано, на 27 април 2000 г.
За убийство при това "по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост" е осъдена през 1998 г. и Р.Д.Д., но и е помилвана частично с указ 6 години след това, макар да е отсъдена присъда от 15 години затвор.
По същия текст от закона на 10 години затвор е осъдена и Н.Р.Т. Присъдата й влиза в сила през 2007 г., помилвана е частично обаче само две години по-късно, през 2009 г.
За умишлено умъртвяване е осъдена и Л.А.И. Присъдата влиза в сила през 2005 г., но само две години по-късно е помилвана частично от вицепрезидента.
Сред помилваните частично за убийство има жени с присъди от по 15 години затвор, след като излежали само четирима от тях.
Трима от петимата помилвани във Враца са с присъда убийство, двама за кражби и грабежи. Последният помилван от този затвор е през 2010 г. и изпратен за изпълнение на сегашния вицепрезидент, а тогава правосъден министър е Маргарита Попова.
Човекът с инициали С.И.Л. е облагодетелстван от вицепрезидента през март 2010 г., след като е бил осъден на 17 години затвор за убийство. Присъдата е влязла в сила 2001 г.
Само два месеца лежал в затвора в Пазарджик С.Г.А., въпреки че е осъден на 3 години затвор за причиняване на средна телесна повреда.
Присъдата му влиза в сила на 16 март 2007 г., а указът за помилването му с остатъка е с дата 18 май 2007 г.
Частично помилван само година и половина, след като присъдата му влиза в сила, е и С.П.Б. През 2007 г. той е осъден на 12,5 години затвор, указът, подписан за него от вицепрезидента е с дата 26.11.2008 г.
Общо 15 са помилваните в затвора в Пазарджик от вицепрезидента, трима от тях убийци
Трудно обясним парадокс е и фактът, че половин година преди да влезе в сила присъдата на Н.А.А., вицепрезидентът вече го е помилвал. Той трябва да лежи в затвора 5 годни за разпространение на наркотици, присъдата му влиза в сила на 15.07.2008 г., указът за помилването му обаче е издаден половин година преди това – на 31.01.2008 г. Така остава неясно лежал ли е или не Н.А.А. в затвора в Пловдив.
От затвора в Пловдив са помилвани 26 затворници, трима от тях осъдени за убийство.
К.И.Т има влязла в сила присъда от 20 години за убийство от март 2001 г. През декември 2005 г. обаче тя е намалена, защото вицепрезидентът го помилва частично, след като осъдения убиец лежи само 4 години зад решетките. Най-много са помилваните от затвора в Стара Загора - 94. Повече от половината от тях са осъдени за убийство.
Ж.П.И например е осъден на 24 години затвор по няколко престъпления от кражба през незаконна банкова дейност и притежание на взривни вещества. Ангел Марин обаче преценява и за него, че е достоен за помилване и го удостоява с тази привилегия преди 5 години.
Само 5 месеца след влизане в сила на 11-годишната присъда за наркотици на И.С.С, той е частично помилван с указ на вицепрезидента. И.С.С е един от 46-те помилвани престъпници от Ангел Марин, които излежавали присъда в затвора във Варна.
Абсолютно същата е и волята на вицепрезидента за друг затворник от Варна- А.В.А. Той има влязла в сила 10-годишна присъда за убийство, но е частично помилван 5 месеца след това с указ на вицепрезидента с номер 82 от 2004г.
От затвора в Ловеч има 37 помилвани, 16 от тях с присъди за убийство
Близо половината от помилваните в Софийския централен затвор 65 човека, също са стигнали до там, защото са убили. Ангел Марин е помилвал частично дори и Д.С.Т., осъден на 119 години затвор за това престъпление.
Присъдата му влиза в сила през 1995 г., но помилван частично 10 години по-късно през 2005 г. Вицепрезидентът намерил милости за Й.Д.Е., осъден на 30 години затвор през 1993 г. Помилван е през 2008 г.
Помилваните престъпници от затвора в Бургас са 39. Сред тях и М.К.К, осъден на 25 години затвор.

сряда, 1 февруари 2012 г.

БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ … 3

Игуменът на Троянския манастир осъден за дискриминация

24.11.2010


Игуменът на Троянския манастир епископ Теодосий, ще трябва да плати глоба за това, че е изгонил хора с увреждания от светата обител и ги е обявил за "грешници" и "прокълнати"
За първи път висше духовно лице в България беше осъдено за дискриминация, съобщи "Дарик".
Игуменът на Троянския манастир - епископ Теодосий, ще трябва да плати глоба за това, че през 2008 г. е изгонил хора с увреждания от светата обител и ги е обявил за "грешници" и "прокълнати".
Решението на Комисията за защита от дискриминация е обявено вчера, съобщи подалият жалба срещу игумена Петър Кичашки. Той призова Светия Синод на Българската православна църква (bg-patriarshia.bg) да освободи от поста осъдения за дискриминация игумен.
Кичашки заявява пред "Дарик": "Игуменът вече е осъден за дискриминация, за обида пряко към мен. Най-после има решение по този наболял казус.
Освен това комисията е определила една глоба, която трябва да плати, символична глоба от 250 лв., които не са много, но са символ на това, че човекът е наистина осъден.
Той е посочен за човек, който е дискриминирал хора с увреждания.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ: РАЗОБЛИЧИХ ДАЛАВЕРИ С ЦЪРКОВНИ ИМОТИ И ПОПОВЕТЕ МЕ ПОГНАХА!

01.10.2011


35-годишният Валентин Георгиев от с. Патреш, община Павликени, е богослов – завършил е семинарията в София, а след това и Богословския факултет на Великотърновския университет, където получава магистърска степен. Като член на проверителната комисия при църковното настоятелство на храм "Света Параскева" в родното си село пред погледа на Георгиев лъсват част от „нечистоплътните” занимания на някои свещеници. Верен на идеала си да служи на истината в името на Бог, младият богослов не си затваря очите, а започва да разобличава злоупотребите. Оттогава животът му се променя – сякаш е попаднал във холивудски екшън, разказва самият той пред в. "ШОУ".

- Г-н Георгиев, каква е вашата история?
- Преди година и половина хванахме архиерейския наместник на Павликенската духовна околия архимандрит Георгий Сотиров, който е бивш игумен на Капиновския манастир, че в комбина с бизнесмена Красимир Чешмеджиев правят далавери с църковните имоти на храм "Света Параскева" в село Патреш, община Павликени. И това става със знанието на Великотърновския владика Григорий!
- За какви далавери ги обвинявате?
- Вече съм уведомил и главния прокурор Борис Велчев. Написах следното: "Земеделските земи на храма са отдадени на арендатора Красимир Чешмеджиев да ги обработва по абсолютно незаконен начин - без да има сключен договор с предстоятеля на храм "Света Параскева" в с.Патреш - отец Милетий...” Близо 2 години арендаторът ги е ползвал съвсем незаконно. Архимандрит Георгий Сотиров и Красимир Чешмеджиев са се разбрали помежду си за далаверата. Договорът за обработката на земеделската земя беше сключен едва през декември миналата година - чак когато поставих въпроса.
- Вие не спирате да разобличавате архимандрит Георгий и арендатора на църковните земи Красимир Чешмеджиев, не се ли страхувате от отмъщение?
- Затова, че дадoх на прокуратурата във Велико Търново да разследват далаверите на арендатора Красимир Чешмеджиев, за отмъщение той ме нападна у дома! Хвърляше ми пиратки и бомбички. 70-годишната ми майка все още не може да се съвземе от кошмара от преживяното.


Синодът ще търси подкрепа от президента срещу отварянето на досиетата в църквата

15.12. 2011


Светият синод ще потърси помощ от президента Георги Първанов, за да се предотврати отварянето на досиетата в църквата, съобщи в."Стандарт".

За това са настояли част от владиците по време на свое заседание вчера. Неврокопският митрополит Натанаил предложил държавният глава да бъде помолен за помощ, тъй като се очаквало да се срещне с патриарха по повод 70-годишнината от подстригването на Максим за монах. Той лансирал и идеята да се сезира Конституционният съд за тълкуване на закона за досиетата, според който на проверка подлежат ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности.

Владици обаче смятат, че Българската православна църква е вероизповедание, което не подлежи на регистрация и при това положение не влиза в списъка за досиетата. В закона за вероизповеданията от 2002 г., с който бе сложен край на разкола, БПЦ бе призната по закон и формално няма регистрация в съда.

Натанаил и Кирил Варненски, известни като най-големите противници на отварянето на досиетата, надделели да се потърси помощ от президента при първи удобен случай. Те използвали, че отсъства Николай Пловдивски, който останал в града заради заседанието на правителството там. Двамата с Ловчанския владика Гавриил са най-горещите поддръжници на отварянето на досиетата.

От прессекретариата на президента уточняват, че засега не е предвидена среща между президента и Светия синод.

Само ден по-рано архиереите решиха да спазят закона за досиетата и да изпратят на специализираната комисия личните данни на висшия клир за проверка. Междувременно вчера синодът разпространи изявление, в което призовава всички вярващи да не се влияят от "злонамерени публикации и изявления, които не отразяват истината относно църквата и нейния живот, искайки да я направят по този начин една светска институция".


Митрополити от Светия Синод били сътрудници на ДС

17.01. 2012


11 от 15-те митрополити от Светия Синод на Българската православна църква са били сътрудници на бившата Държавна сигурност. Това обяви Комисията по досиетата. В списъка на сътрудниците на бившите тоталитарни служби не фигурира името на патриарх Максим.
Всички „осветени” православни митрополити работили като агенти за Шести отдел на ДС, който е отговарял за „борба с политическата диверсия”, показва справка в огласените от комисията списъци.
Старозагорският митрополит Галактион е работил за бившите комунистически служби под псевдонима Мишо, Неврокопският митрополит Натаил е бил агент Благоев, Русенски митрополит Неофит - Симеонов, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, който наскоро нашумя с новия автомобил „Линкълн” е работил под агентурното име Ковачев и Владислав.
Сред обявените агенти са и Врачанският митрополит Калиник, Великотърновски митрополит Григорий, Сливенски митрополит Йоаникий, Плевенски митрополит Игнатий и Видински митрополит Дометиан. Митрополит Йосиф, който отговаря за българската църква в САЩ, Канада и Австралия, преди време сам обяви за миналото си в Държавна сигурност.

Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон също е бил щатен служител на Държавна сигурност. Единствен той коментира пред Дарик, че е изненадан за досието си. „На Бога съм служил, това е то”, коментира митрополит Симеон.

Българската православна църква все още не е излязла с позиция след обявяването на списъците днес. В края на миналата година Светият синод се обяви срещу проверката, като я обяви за противоречаща на Конституцията, а няколко интелектуалци сформираха комитет за защита на висшия клир.
Главният мюфтия Мустафа Хаджи също има минало в Държавна сигурност. Той е работил под агентурното име Андрей. Бившият главен мюфтия Недим Генджев, за когото беше известно агентурното му минало, пък е бил назначен за разузнавач II-ра степен през 70-те години на миналия век, а в последствие е преназначен за инспектор IV-та степен.

Общо седем висши мюсюлмански духовници са работили за бившите комунистически служби. Говорителят на Главното мюфтийството Хюсеин Хафъзов заяви пред Дарик, че главният мюфтия Мустафа Хаджи не е в България и все още нямат позиция. Хафъзов уточни, че са очаквали досието на Хаджи. Оттам трябва да предадат на комисията по досиетата и други имена за проверка.
Епископът на Софийско-Пловдивската епархия Георги Йовчев е бил познат в комунистическите служби като агент Петър. Той е бил вербуван през 1987 г., а година след това е бил ръкоположен за епископ. Проверката на комисията по досиетата засега не е открила други католически духовници, които са били сътрудници на Държавна сигурност.

От комисията съобщиха, че проверката продължава.


Две ченгета в расо си четоха досиетата

23.01. 2012


Седмица след като комисията по досиетата обяви 11 митрополити за сътрудници на Държавна сигурност, в понеделник агентите “Ковачев” и “Кирилиевич” отидоха да прочетат своите папки.
Ковачев е един от двата агентурни псевдонима на Варненският митрополит Кирил, вторият му е “Владислав”. “Кирилиевич” пък е името пред Държавна сигурност на Сливенския владика Йоаникий.
Според източници на “Труд” освен двамата владици още един от обявените се е запознавал с папките си, но много преди комисията по досиетата да обяви имената на 17 януари.
Първи от комисията излезе Йоаникий, чието досие е унищожено през 1990 г. и е запазено само картончето му в ДС. Затова и той прекара в читалнята по-малко от 30 мин. Според него няма нищо смущаващо в картончетата, не може да си обясни защо са там и съвестта му е абсолютно спокойна.
“Съвестта ми е неподкупният съдия, никой не може да я подкупи”, допълни владиката. После пък разказа, че е патриот.
Още преди да влезе в Комисията по досиетата, дядо Кирил също каза, че съвестта му е чиста и са го движили само Божиите дела. След като чете близо 2 часа двете агентурни папки, той говори пред медиите с неохота и притеснен: “Отричам, че съм изпълнявал заповеди освен на Светия синод. Каквото и да съм вършил, съм вземал самостоятелно решение, като съм търсил от Бога помощ, за да стане по най-добрия начин”. И няколко пъти обясни, че е служил на църквата и на българския народ. “Нека православните християни не се поддават на манипулации и аз знам, че не е така и ще разберат правилно събитията”, допълни дядо Кирил. И изрази надежда, че “истински вярващите християни не забравят думите на Спасителя: “Не съдете, за да не бъдете съдени.”
Заедно с Неврокопския митрополит Натанаил Кирил беше яростен противник на отварянето на досиетата в църквата. От обявените за агенти на ДС владици досега само Йосиф и Калиник се покаяха и публично поискаха прошка.

ЪНДЪРГРАУНД 12

Телохранител на Таки разстрелва Стефан Бонев –Сако

Христо Ширев – Боксьора и групата му за наркоразпространение бяха арестувани при акция „Пролетно почистване”. Боксьора опитал да се наложи на пазара за дрога като имитира структурата на бившия си шеф Христофорос Аманатидис – Таки. Гангстерът планирал да ликвидира конкурента си Стефан Бонев – Сако. Христо Ширев организирал и нападението със секири срещу „Гранд де Лукс” и кооперация в кв. „Хаджи Димитър”.
Боксьора работел около година за висаджийския бос Таки, преди да избяга от България. Ширев явно решил, че е изучил занаята и в момента, в който Христо Вартенян – Ицо Исуса изчезна от пазара, се пробва да заеме отворената ниша. Събрал яки момчета, предимно от провинцията, и с обещания за бързо забогатяване ги привлякъл в групата си.
Христо Ширев си поставил амбициозната задача да изтласка от пазара за кокаин ромския бос Стефан Бонев – Сако, който в момента е под домашен арест. Сформирал бойна бригада, по образец на страховитата „Банда с чуковете” на Таки. Бабаитите първо трябвало да подчинят шанаджиите – свободните дилъри. Със заплахи и побой, наказателния отряд на Боксьора принудил голям брой дилъри да му плащат по 1000 лева на седмица. Ширев успял да пробие и в някои тузарски заведения в София, които са запазена територия на големите играчи.
Боксьора опитал да всее респект като потроши чалга дискотеката „Гранд де Лукс”, както и входа на блока в „Хаджи Димитър”, където живее негов конкурент. Вероятно и листовките с имената на наркодилъри, които бяха пръснати из центъра на София, също е дело на неговата банда. Сред имената в списъка фигурираше и това на Стефан Бонев – Сако. За съседите му в кооперацията в „Лозенец” , където се намира под домашен арест, не остана тайна с какво се занимава – всички намериха в пощенските си кутии екземпляри от шокиращите листовки. Разследващите предполагат, че Ширев организирал стрелба срещу ромския бос, считан за кокаиновия бос в столицата.
Дилетантските изпълнения на Ширев и компания обаче набързо бяха разкрити от полицията. Срещу гангстерите е събрано вече голямо количество доказателства, а желаещи да свидетелстват срещу тях прииждат постоянно при разследващите.

Тайсъна: Убиха Жоро Илиев заради мен

24.01. 2012


Легендарният боксьор Константин Семерджиев – Коко Тайсъна сензационно хвърли светлина върху убийството на Георги Илиев през август 2005 г.

Според спортиста знаковият бос се намирал в заведението “Буда бар” в Слънчев бряг заради него. На следващия ден след покушението Коко Тайсъна трябвало да се бие на същото място.

“Жоро го убиха заради мен" – разказва Константин Семерджиев пред “България днес”. "Бяхме на морето, защото на другия дeн щях да се бия на мястото, където го застреляха. Простреляха го след футболния мач”.

На следващата сутрин се обадил Красимир Инински (сегашният президент на федерацията по бокс, който по това време е шеф на Професионалната боксова лига) и съобщил на Тайсъна страшната новина.

Жоро и неговата компания били на футбол предната вечер. Оттам отишли в бара. Самият Коко не присъствал, защото имал мач на следващия ден. Когато групата на Жоро Илиев седнала, проехтял фаталният изстрел.

Коко Тайсъна е признателен на братята Илиеви. Те винаги са помагали на спортната му кариера. “Бях улично момче като малък – изповядва боксовият талант. – Не искам да говоря за тия неща, но отваряхме коли и вземахме касетофони. Всички правеха подобни неща”.

Тогава Коко среща Васко Илиев и го вика да работи при него. “Станах част от неговата групировка – продължава боксьорът. – Бях охрана, а Васко винаги е бил с мен. Помагал ми е за всичко. След това брат му Жоро ме пое. Той ми беше благодетел в спортната кариера. Двамата бяха страхотни хора”, казва Коко Тайсъна.

Алексей Петров към свидетел: Със семейството ти е свършено! Трактора “приватизирал” целия бизнес на Валентин Шотев.

27.01. 2012


Смразяващи кръвта заплахи отправял главата на Октопода Алексей Петров към бившия си бизнес партньор Валентин Шотев, стана ясно на поредното заседание на съда днес. Целта на лютите закани била Шотев да бъде изритан от общ апетитен имот в кв. “Кръстова вада”.
Двамата с Трактора се познавали още от 86-та година, тъй като работили в системата на МВР. След 90-та обаче решили да развиват общ бизнес. Така се сдобили с обща фирма и 28 декара парцел, където било построено частното училище “Петър Берон”. В школото учили деца на политици, бизнесмени и дори синът на Младен Михалев – Маджо. Шотев и Алексей построили и известния с висшите си посетители ресторант “Златният телец”.
Тормозът на Трактора започнал на 28 август 2000 г., когато бившият съветник в ДАНС повикал брата на Шотев и му казал: “С брат ти е свършено!”. Същия ден Октоподът причакал съпругата на Валентин в коридорите на училището и й казал: “Решил съм да приключа с вашето семейство. Тук няма да има училище”.
Заплахите продължили на 4 септември, когато свидетелят получил обаждане от Алексей, който му казал, че ще го пребие, ако не отиде на среща в басейна “Спартак”. Шотев обаче се уплашил, че нещо лошо ще му се случи, затова срещата се провела в ресторант “Златният телец”. “Още в началото Алексей беше много агресивен. Наведе се над масата и ме попита дали иска да ми разбие зъбите”, свидетелства пред съда Шотев. Само за половин час Трактора го заплашил, че никой не може да го спаси, че ще го размаже. Обяснението на Петров било, че иска да остане сам в бизнеса.
Така Шотев му предложил да поделят имота и да прекратят бизнес отношенията си. Октопода обаче отказал и му казал, че иска имота само за себе си, защото “така ще му е по-сладко”. Тормозът над семейството на Шотев продължил, след като той подал жалби в НСБОП и при главния прокурор. Армия от данъчни и икономическа полиция непрестанно проверявали бизнеса му, хора на Алексей дори не пускали децата да влизат в училището, а родителите били привикани на среща, на която им било обяснено, че повече няма да има има школо на това място, тъй като израелски инвеститори проявявали интерес към парцела.
Вместо да му осигурят охрана институциите също погнали Шотев, а Софийската районна прокуратура му образувала дело за оклеветяване на Петров. Още в начало на разследването пък в неофициален разговор наблюдаващият прокурор Чудомир Спасов обяснил на Шотев, че лично главният прокурор настоява да се води дело срещу него.
След 4 години ходене по съдилища три инстанции на съда оправдали свидетеля. По думите на пострадалия причината Трактора да съсипе бизнеса му и да му вземе всичко била “алчността”, тъй като си повярвал заради силните си контакти. Той дори му разказал, че чрез синята лидерка Надежда Михайлова е назначил главния секретар на МВР тогава.
Въпросите на защитата на подсъдимите обаче тотално обърка разказа на Шотев, тъй като той се оплете в обясненията си кой е водил счетоводството на фирмите му, какви печалби са си делили с Алексей Петров. Спомни си само, че имало един касов апарат и едно момиче, което работило с него. Накрая се оказа, по думите на свидетеля, че нито той, нито бизнес партньорът му са имали каквато и да е печалба, а целта на общото им чейнджбюро било “да ползват по-добър обменен курс”. След заплахите на Алексей към него той дори се обърнал към услугите на охранителна фирма “Ипон”, която по онова време беше собственост на сегашния премиер Бойко Борисов. Борисов дори му казал по адрес на Алексей Петров: “Другарю Шотев, вие сте главният виновник това малко прасе да се превърне в толкова голяма свиня”.
Преди него свидетелства бившата говорителка на ДАНС по времето, в което Петров бе съветник на шефа на службата – Зоя Димитрова, която в последствие бе главен редактор на вестник “Галерия”. От въпросите на прокуратурата към нея стана ясно, че в началото изданието стартирало със собствени средства, но в последствие “Лев корпорация” финансирала вестника със заем.

Вържи журналиста – да ти е мирна Църквата

25.06.2011

By Евгени Веселинов


Дългогодишни университетски преподаватели по богословие, декани на богословски факултети и личности, които са се представяли за ревностни помощници на светата ни Църква, всъщност са били сътрудници на Държавна сигурност (ДС) в продължение на много години.

Главният отговорник на официалния уебсайт на Светия синод Сливенският митрополит Иоаникий се разграничава от публикация в сайта за агенти на ДС свързани с Църквата
Най-влиятелният човек в духовното пространство – агент на ДС – споделил мисли
Владиката Йосиф от Ню Йорк в Изповед за това, че е бил агент на ДС: „Разказват, че чрез св. Петър Господ разрешил на Карл Маркс в края на “марксическия разцвет” (1989 г.) да посети земята и да види плодовете на своя популярен девиз. След като пообиколил поддръжниците си, той коригирал оригиналното си завещание и на изпроводяк казал: “Пролетарии от всички страни, прощавайте!”
Сливен, 25 юни 2011г. Сливенският митрополит Иоаникий, в качеството си на духовен
наставник и ръководител на официалния сайт на Българската православна църква, в специално изявление от 24 юни обявява, че се разграничава от публикация с автор Десислава Панайотова, отговорен редактор на официалния сайт на Българската православна църква /БПЦ/, определен от Св. Синод.
„В битността ми на главен отговорник на официалния сайт на БПЦ категорично се разграничавам от публикацията под заглавие “Дългогодишни университетски преподаватели и общественици - доносници на Държавна сигурност“ /вижте целият текст на публикацията по-долу, както и автобиография на основните „участници“ и мнение за състоянието на БПЦ и религията за българите/.
Според митрополита сайтът на Св. Синод е официален орган, а не информационна медия и в него него се публикуват официалните решения на Светия Синод и на неговите местни поделения.
Владиката си гледа духовната работа, като силно мъмри журналистката и казва: „Заявявам, че г-жа Панайотова е публикувала тази информация, без мое разрешение, за което ще настоявам Св. Синод да й наложи строго наказание, се казва в изявлението, публикувано в
официалната страница на Сливенската митрополия и в сайта на Българската православна църква.“
По същия повод е публикувано и изявление на секретаря на Сливенската митрополия Вълкан Янев до Десислава Панайотова, в което той изразява становището си, че изнесените имена за съпричастност с ДС са на достойни за уважение православни християни, богослови и църковници, работещи всеотдайно за просперитета на Българската православна църква. Според Янев в онова зловещо време, когато отровните пипала на Държавна сигурност се били впили във всички структури на Българската православна църква, някои християни не са могли да издържат на натиска и макар и формално са се поставили в услуга на „този зловещ октопод“ . Той изказва убеждението си, че ако някой е
извършили грях спрямо някого, той овреме се възползвал от целебното действие на Светото тайнство на изповедта и само един Бог е в правото си да го съди.
За да не остане някакво съмнение за „лична“ заинтересованост в позицията му, Вълкан Янев публикува документ от Комисията по досиетата в отговор отпреди дни на писмо-запитване, което направил сам, че за него в архивите не съществуват данни за съпричастност към структурите на бившата ДС.
В публикацията на Десислава Панайотова, предизвикала реакцията на митрополит Иоаникий, в официалния сайт на БПЦ се съобщават имената на четирима дългогодишни университетски преподаватели по богословие, декани на богословски факултети и личности, които по думите на авторката са се представяли за ревностни помощници на Светата ни църква, докато са били сътрудници на Държавна сигурност в продължение на много години.
Предлагаме ви оригиналният журналистически текст, опровергаван от Владиката:
+++
Дългогодишни университетски преподаватели и общественици – доносници на Държавна сигурност
23 юни 2011, Г-жа д-р Десислава Панайотова
/Препечатваме без промени оригиналният текст на статията, предизвикала сътресения в Светия Синод/
От една седмица българската православна общественост е смутена и възмутена, след като научи, че Комисията по досиетата е оповестила в официалния си сайт Решение № 230 от 16. 06. 2011 г. – ВАК, от което става ясно, че дългогодишни университетски преподаватели по богословие, декани на богословски факултети и личности, които са се представяли за ревностни помощници на светата ни Църква, всъщност са били сътрудници на Държавна сигурност (ДС) в продължение на много години.
Редица читатели на Официалния сайт на Българската Патриаршия ни пишат с молба да се даде повече гласност по този въпрос. Затова в азбучен ред публикуваме части от горепосоченото решение и имена, които имат отношение към БПЦ:
= = =
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на данни в наличните документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 12 и т. 29 – ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници; други длъжности, които се заемат с акт на Министерския съвет или министър-председателя – Висша атестационна комисия. Проверени са 1242 лица. За 128 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (Министерски съвет и ВАК) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Р Е Ш И :
установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на следните лица:
Георги Петров Бакалов – регистриран на 09.06.1989 г. – агент Борис - член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г.
Димитър Станков Киров – регистриран на 13.02.1980 г. – ДС, управление VI-III-III – агент Антон - зам.-председател на научна комисия по обществени науки от 1997 г.; Член на научна комисия по обществени науки от 2006 г. до 2009 г.
Иван Желев Димитров – регистриран на 08.01.1982 г. – агент; секретен сътрудник Ангелов – ДС, ПГУ-ХIV; управление VI-III-I – член на научна комисия по обществени науки от 2010 г. /ЕДНА ОТ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ, И ЕДИН ОТ НАЙ-ЗАПОЗНАТИТЕ СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯТ СВЕТИ СИНОД – ВИЖТЕ ПО-ДОЛУ АВТОБИОГРАФИЯ И НЕГОВИ ИЗКАЗВАНИЯ, КОИТО И/ИЛИ СЪДЪРЖАТ И ДОСТА ИСТИНА ЗА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВЯРАТА НА БЪЛГАРИНА И НА ТЕЗИ КОИТО МУ Я ПОДНАСЯТ – КАКТО СЕ КАЗВА „ПИТАЙТЕ АГЕНТА – ТОЙ ЗНАЕ“. Иван Желев е личен приятел на един от нашите свещеници в Лос Анджелис/
Казимир Попконстантинов Константинов – регистриран на 05.03.1986 г.; регистриран в ПГУ на 25.10.1988 г. – агент; секретен сътрудник Методи, Методий – ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI; ДС, ПГУ – член на научна комисия по исторически науки от 2003 г. до 2006 г.
Йосиф (светско име Иван Босаков) е американско-канадско-австралийски митрополит. През 1983 г. Йосиф е управляващ Акронската епархия в САЩ, а през 1989 г., когато е на 47 г., е избран за митрополит на възстановената Американско-австралийска епархия. Епархията му включва 13 български енории с около 3000 организирани членове. Той е известен като рекордьор по възбудени дела в Америка, свързани с черковни имоти на двата континента като ищец или ответник. През юни 2008 г. Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф публикува в сайта Православие.БГ безпрецедентна изповед за отношенията си с тайните служби на комунистическия режим преди 1989 г. В обръщението си, озаглавено Прощавай, български народе! владиката иска прошка за всичко, което неволно е причинил на църквата и народа при контактите си с агентите на Държавна сигурност, които са оказвали натиск върху него още от постъпването му в Духовната семинария през 1956 г. Ето тук: Прощавай, български народе!
= = =
Изхождайки от изнесените държавни данни и имайки предвид разнообразните позиции, заемани през годините от посочените в решението лица, може да се направят следните изводи:
1) Трима от тях, освен преподаватели и членове на ВАК, са били и декани на богословски факултети (Д. Киров, И.Ж. Димитров, К. Попконстантинов);
2) Един от тях – Иван Желев Димитров дълги години заема отговорни постове както в Църквата, така и в държавата – началник на кабинета на Н. Св. Българския патриарх; главен редактор на „Църковен вестник“; председател на УС на Ефория „Зограф“; директор на Дирекция „Вероизповедания“ на МС и др. Така той е бил в течение на взимането на редица важни за Църквата решения и съответно е подавал необходимата информация на Държавна сигурност.
3) От 2007 г. двама от тях (Г. Бакалов и Иван Желев Димитров) – в качеството им съответно на председател на Обществения съвет към Министерство на Образованието /МОН – сега МОМН) и на поддръжник на съвета – се опитват да наложат на Св. Синод своята концепция за религиозно образование, която не съответства на вековните и най-новите религиозно-образователни традиции в България, тъй като не предвижда отчитане на религиозната принадлежност на децата и техните родители, нито дава възможност за профилирано религиозно образование по вероизповеден признак. През последните години професорите
Георги Бакалов и Иван Желев, въпреки богословското си образование, открито се противопоставиха на усилията на Св. Синод за въвеждане на предмет Религия-Православие в задължителната предучилищна и училищна подготовка на българските деца и ученици.
С тъга посрещаме изнесените данни и се молим за вразумлението и духовния напредък на всички нас – днешните членове на Българската православна църква. Та да можем и ние – всеки според силите си – с нещо да допринесем тя да пребъде „църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна” (Еф. 5:27).
+++ КОЙ КОЙ Е? +++
Проф. д-р Иван Желев Димитров е роден на 9 септември 1944 в Хасково, най-известният български богослов между политиците, и най-известният политик между богословите. По-известен с бащиното си име, а не с фамилното.
Иван Желев е завършил Софийската духовна семинария, Духовната академия „Св. Климент Охридски“ и класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател е по Свещено Писание на Новия Завет в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Гърция и Германия. Бил е учител в Софийската духовна семинария, началник на кабинета на патриарх Максим, преподавател в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ и в Богословския факултет на СУ, зам.-ректор на СУ, зам.-декан и декан на Богословския факултет /2000-2003/. През 1997–1998 г. преподава като гост-професор по Нов Завет в Мюнхенския Максимилианов университет, Германия.
От 1973 г. е секретен сътрудник и агент на Държавна сигурност /ДС/ регистриран на 08.01.1982 г. – агент; секретен сътрудник Ангелов – ДС, ПГУ-ХIV; три управления VI-то-III-то-I-во
Дълги години е бил редактор и главен редактор на „Църковен вестник“ и редактор на списание „Духовна култура“. От 2002 г. е директор на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет и председател на УС на Ефория „Зограф“. Член на екипа за превод на Библията на български език, член на Богословската комисия при Св. Синод на Българска православна църква, на Дружеството на православните богослови-библеисти, на Световния съюз на новозаветните учени (SNTS, първият българин-член), учредител и председател на българското сдружение на библеистите „Библейски колегиум”, основател и председател на Фондация “2000 години Рождество Христово”, основател и председател на УС на Център за проучване на нови религиозни движения, член на ИК на Световната конфедерация на асоциациите на богословските институти (WOCATI = World Conference of Associations of Theological Institutions) и регионален представител за Европа. Бил е 25 години официален преводач на Българската патриаршия за гръцки език. Награждаван е с ордените на БПЦ “Св. Климент Охридски” І степен – златен (2003 г.) и “Св. Кирил и Методий” І степен – златен (2004 г.). Удостоен е с почетната титла doctor honoris causa на Атинския университет (24.11.2008 г.), както и архонт-велик преводач на Цариградската вселенска патриаршия /по-известен като “гръцки архонт” и голям противник на други те архонти/. Освободен от длъжност и пенсиониран през 2008г., за което каза по Дарик радио, че: Истината е, че преди година навърших 63 години и беше в реда на нещата моят работодател да ме изпрати на заслужен отдих. Дори това закъсня с година. Няма как да бъде окачествено като уволнение в онзи отрицателен смисъл на „отърваване” от някого. Аз съм професионален богослов и съм доказал православното си мислене и действие.”
Писмено и говоримо владее руски, гръцки, немски и английски език. Има двама сина.
На 25 януари 2007г. лидерът на Движение „Гергьовден“ Любен Дилов-син поиска тогавашният шеф на Дирекцията по вероизповеданията в Министерския съвет Иван Желев незабавно да освободи поста, който заема. Причината е, че той провокирал измисления скандал около титлата архонт, дадена на Слави Бинев. След оповестяването на службата в Рим Желев обяви, че архонтската титла се дава срещу пари, а един от най-уважаваните духовни лица на Ватикана кардинал Бърнард Лоу бил педофил. Иван Желев е гръцки архонт, а определя парите и живота на българските манастири, църкви и епархии, обясни Дилов-син.
СПОДЕЛЕНО ОТ ИВАН ЖЕЛЕВ
ЦЪРКВАТА Е В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ
Преди да бъде освободен от длъжност: “Приходите на БПЦ са преди всичко от свещи (огромната част, вероятно над 50%, но не съм правил справка), от отчисления от платени религиозни услуги и от недвижимите имоти (наеми, ренти, евентуално печалби от дейности в тях). Но с тези приходи едва се изплащат заплатите на клира (които не са големи, около 1000 са свещениците и взимат по 260 лв. месечно; отделно е, което взимат на ръка, но то не може да се проконтролира, пък и това е в пъти различно в градове и села) и се заплащат други институционални разходи. Това е един парадокс: Църквата е собственик на църкви и манастири, а няма пари да ги поддържа. Но нима не е така и с паметниците на културата у нас, оставени на грижата на собствениците след реституцията!? БПЦ, по мое лично мнение, тя не стопанисва достатъчно добре недвижимите имоти, които притежава. Вярно е, че рентата за обработваемата земя е неоправдано ниска, вярно е, че всеки имот иска да се инвестира в него (особено едрата градска собственост), за да дава добри приходи, а средства за инвестиции няма! Ако видите какъв е годишният бюджет на Св. Синод, ще се почудите как тази голяма организация оцелява с тези малки средства. Има и друг аспект: в момента БПЦ има едва една четвърт от нужните й свещеници; ако си представим, че тя утре се сдобие с останалите ¾, просто ще трябва да обяви банкрут, защото няма да може да им изплати дори и за 1 месец заплатите!”
ОПАСНОСТ ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО
“Опасност има за православието и нашата църква се страхува от другите вероизповедания, защото православната църква няма самочувствие за богатството, което притежава и няма идея как да го умножава. Неспособността да работим на своето поле ни кара да завиждаме на съседа, който е произвел добри плодове в неговата градина. Вярно е, че още месец след промените Светият синод излезе с решение да се възстановят православните братства и неделните училища, но нищо не е направено.
Вината е 100% на свещениците, които обаче са контролирани от владиците си. Или пък въобще нямат връзка с владиците си, или пък те въобще не ги търсят.
Говорят се общи приказки, а няма конкретни дела. На колко места в България и по света хората са мотивирани да водят църковен живот?! После се сърдим, че идва протестант, завършил в Харвард примерно, модерен човек и привлича децата с тълкуванията си за вярата. Това са хора мобилни и способни да използват всяка възможност. Можем само да се учим от протестантите, а не го правим. Нека нашите свещеници да се учат от мюсюлманите, от йеховисти и мормони, които ходят от врата на врата.
А не да бездействат по Храмовете, или пък да си правят бизнес, или просто да пълнят собствените си джобове.
За хората трябва да признаем, особено в чужбина. Например сравнени със “съвременния враг” на света – мюсюлманството.
Когато ходжата извика, всички отиват на молитва, а когато нашата камбана бие, ПРАВОСЛАВНИЯТ българин даже не се прекръства. Дори се дразни, че в неделя го буди рано сутринта. За съжаление това е състоянието на православието. … Не се отличаваме с особена религиозност. Не се боим от Бога и не почитаме царя.