петък, 27 септември 2013 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 34
РАЗВРЪЗКАТА! Как се краде от държавата?


     Конфликт на интереси, неясна методика и умишлено занижен държавен контрол са само част от причините продажбата на 33% от предприятията на EVN да стигне до прокуратурата.

    И последният (засега) досег на Иво Прокопиев с приватизация на българско предприятия е на път да завърши по обичайния начин – с призовка от прокуратурата заради колосални нарушения, пише в. „Репортер“.
    Прокопиев и неговите приятели-министри от управлението на ГЕРБ Симеон Дянков и Трайчо Трайков са ощетили държавата при продажбата на миноритарния пакет в ЕРП-тата от групата на EVN и затова Комисията за финансов надзор (КФН) е внесла сигнал в прокуратурата. Това стана ясно от интервю на председателя на КФН Стоян Мавродиев пред авторитетния австрийски вестник „Дер Щандарт“. По думите на Мавродиев предварителната оценка е показала, че в резултат от машинациите на тройката държавата е била ощетена с близо 88 млн. лв. Конфликт на интереси, умишлено занижен държавен контрол, умишлено понижена оценка на предприятията и липса на каквато и да е методология на оценяване са само част от причините продажбата на 33% от „ЕВН България Електроразпределение“ и „ЕВН България Електроснабдяване“ да стигне в прокуратурата.

Номерът на тройката

    Според източници от държавното обвинение в сигнала на КФН са цитирани конкретните схеми и факти от това „публично-частно партньорство“ между Прокопиев и министрите на ГЕРБ, довело до значителни загуби за държавата и значителни печалби в частни ръце. КФН е установила, че в приватизационната процедура са извършени деяния, насочени към умишлено причиняване на вреди, изразяващи се в пропуснати ползи за държавата за 87.88 млн. лв., вследствие на продажбата на държавни дялове в ЕРП-тата на значително по-ниска цена от постижимата. Занижената цена пък се дължи на несправедливата финансова оценка на дружествата, направена от ИП „Булброкърс“ на Прокопиев, довела до занижена минимална цена на продажба. Отговорни за далаверите на Прокопиев обаче са и неговите дружки Трайчо Трайков и Симеон Дянков, които като министри на икономиката и съответно на финансите са били длъжни да осъществяват контрол, така че да не се стигне до ощетяване на държавата. Сред потенциалните обвиняеми от прокуратурата липсва представител на самата КФН, която също е трябвало да налага контрол над сделката. Затова и медиите на Иво Прокопиев веднага изтълкуваха думите на Стоян Мавродиев като сигнал срещу самия него. Причината да няма лице от КФН сред посочените за отговорни в скандала най-вероятно е фактът, че КФН е колективен орган и взема решенията си на общи заседания. Така са одобрени и проспектите на дружествата на EVN.


Любимата „калинка“ на Плевнелиев и Прокопиев

    Истината обаче е, че като заместник-председател на КФН по инвестиционната дейност отговорна за проследяването на цялата сделка е Димана Ранкова. Близка приятелка на Иво Прокопиев, Ранкова се превърна в една от герберските „калинки“ във финансите, като за кратко прехвърча между УС на Банката за развитие, председател на борда на „Проектна компания Нефтопровод Бургас – Александруполис – БГ“ и КФН. След като излетя от надзора, Ранкова беше взета под крилото на вече станалия президент Плевнелиев като негов съветник. Плевнелиев стигна дотам, че предложи Ранкова за член на УС на БНБ при положение, че за нея Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси установи нарушение. Ранкова е влязла в ярък конфликт на интереси именно с процедурата по приватизация на двете ЕРП от групата на EVN. Като държавен служител и член на КФН тя е присъствала и лобирала на форум за продажбата на дела от 33%.


Монополът в действие

    Конфликтът на интереси обаче не приключва само с Ранкова. В тотален конфликт по време на сделката е и Иво Прокопиев. Той изпълнява отчайващо непосилната роля на консултант, продавач (като избран от АПСК да изготви процедурата) и купувач (посредникът „Булброкърс“ има договор с EVN). За да се стигне до този парадокс вина имат принципалът – министър Трайков и Агенцията за приватизация. А как Прокопиев е успял да съвмести всичките роли, остава загадка. Но за първи път в приватизационна сделка има такъв монопол от страна на един консултант. Резултатите от всичко това са ясни и те са ужасяващи финансови загуби за държавата, което автоматично значи печалба за купувачите.
Схемата

    Инициативата за приватизация на остатъчните дялове в електроразпределителните дружества у нас беше лансирана в началото на 2011 г. от вицепремиера и министър на финансите в правителството на ГЕРБ Симеон Дянков в опит да запълни изтънелия си бюджет. След кратко буксуване процесът е задвижен и така АПСК открива процедурата по приватизация на 51 612 акции в „ЕВН България Електроразпределение“ (33 % от капитала на дружеството) и 156 400 акции от „ЕВН България Електроразпределение“ (отново 33% от капитала). Избраният метод за продажба е чрез публично предлаганe чрез допускането им за търговия на Българска фондова борса (БФБ).

    Агенцията за приватизация определя „Булброкърс“ на Прокопиев за инвестиционен посредник, който да извърши публичното предлагане на акциите. И оттук започват проблемите.


Фасадната демокрация на борсата

    Формално погледнато, избраният метод за раздържавяване чрез борсата би трябвало да е най-пазарен и най-доходонасен за продавача – държавата. Но както Прокопиев често обича да обяснява за фасадната демокрация у нас (термин, с който обяснява само привидната справедливост в работата на институциите), така и капиталовият пазар в България си има фасадна функция.

    В проспекта за листването е уточнено, че публичното предлагане ще се извърши на „Приватизационен пазар“ на БФБ чрез организиран „Смесен закрит аукцион“ за продажба. И Прокопиев неслучайно избира този подход.

    Методът „Смесен закрит аукцион“ на старата платформа на БФБ – RTS, не дава възможност за реална конкуренция между офертите на потенциалните купувачи, като по този начин не може да се постигне максимална цена и да се защити държавният интерес, както и да се използват в пълна степен възможностите, които предоставя борсовата търговия.
    В същото време след въвеждането през 2008 г. на системата на „Дойче Бьорзе“ – Xetra, борсата вече е разполагала с модерна, съвременна и с много по-големи възможности платформа за организирането аукциони за приватизация.
    Освен това описанието на смесения закрит аукцион не е част от правилника за дейността на БФБ, който по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) може да бъде изменян и допълван само след предварително одобрение от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Документът „Описание на смесения закрит аукцион“ е публикуван на интернет страницата на в раздел ,Други правила“. Затова и контрол от страна на КФН по време на самото предлагане е бил невъзможен. Така цялата регулация и проследяване на сделката остава в ръцете на БФБ, чийто миноритарен собственик по това време вече е държавата чрез Министерство на финансите. То разполага със свой представител в съвета на директорите – Георги Български. Чрез своя представител министърът на финансите (в този период Симеон Дянков) е имал задължение да осъществява контрол върху правилата и процедурите за приватизация, приемани от БФБ.


Врътката на Прокопиев

    Осигурил си политическата логистика за далаверата, Иво Прокопиев преминава към реалното ощетяване на държавата. Целта е била мажоритарният собственик – австрийската EVN, да вземе колкото може повече от предлаганите държавни дялове при възможно най-ниско ниво от „пробив“ и на оптимално ниска цена. Описание на смесения закрит аукцион на БФБ е публикувано на интернет страницата на БФБ на 08 декември 2011 г., едва 13 дни преди началото на аукционите за приватизация на „ЕВН България Електроразпределение“ и „ЕВН България Електроснабдяване“. Това реално оставя с минимално време за анализ и изготвяне на инвестиционна стратегия за повечето големи инвеститори. Отделно датата, на която започва предлагането, е избрана да бъде 21-ви декември. По това време на годината големите чужди институционални инвеститори са затворили вече активни позиции и приключват финансовата си година. Така кръгът на потенциалните купувачи е значително и умишлено стеснен. Когато към това се дабави и липсата на вариант на проспекта за SPO на английски език, вече окончателно става ясно, че Прокопиев е играл за това да няма много желаещи купувачи. Роля, която е в пълен противовес на задълженията му като посредник. Като добавим и това, че мажоритарните собственици от EVN са клиенти на „Булброкърс“, става съвсем ясно как посредникът е предпочел интересите на купувача и се е постарал да ощети държавата. Тава впрочем е запазена марка на Прокопиев, който по същия начин като посредник по приватизацията на БТК си позволи конфликта на интереси да играе за купувачите. Дори след края на процедурата дясната му ръка Иван Ненков влезе в борда на БТК като „представител на купувачите“.
Познати практики

    Познанството на Иво Прокопиев с EVN датира още от времето на управлението на НДСВ. Тогава благодарение на контактите си с икономическия вицепремиер Лидия Шулева той спечели основните поръчки за консултирани при призатизацията на държавни предприятия. Сред тях е „кражбата на века“ – продажбата на миноритарния дял от 34.8% в БТК. Приватизацията на дружествата от т. нар. пул „Мечта“ и др. Но черешката върху тортата е продажбата на контролния пакет акции в ЕРП-тата. Публична тайна е, че правителството на НДСВ използва  посредничеството „зад кадър“на „Булброкърс“, за да продаде седемте ЕРП-та. Официално консултант при приватизацията на 67% от ЕРП-тата (Варна, Горна Оряховица, Стара Загора, Пловдив, София, София област и Плевен ) е „БНП Париба“. Но запознати със схемата твърдят, че консултант на консултанта е именно Прокопиев. Благодарение на безценните консултации на неговата компания държавата остави за себе си дял от 33%. Впоследствие стана ясно, че така тя е поставена в позицията на абсолютно безсилен съдружник на ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН. Условията в приватизационните договори им гарантираха печалба от 16% до 2008 г., а до 2018 г. ¬ от 12%. В същото време в контрактите услужливо са пропуснати каквито и да е изисквания за инвестиции. Tака електроенергията на българите поскъпна три-четири пъти в рамките само на няколко години. А през цялото това време чуждите инвеститори източват чрез договори за външни услуги ЕРП-тата и радват шефовете си с тлъсти печалби. За сметка на българския потребител.

 

МИРА РАДЕВА: И ЗНАЕШ ЛИ КАКВО НАПРАВИХ? ОТИДОХ ПРИ ЕДИН АСИСТЕНТ, КОЙТО МЕ ХАРЕСВАШЕ ОТ ГОДИНИ И ГО НАЕБАХ!

 
22.09.2013

     Социоложката Мира Радева, която бе набутана във ВИП Брадър с цялата си фамилия, продължава да изумява с истеричното си инфантилно поведение. След като преди време надълго и нашироко, без никой да я пита, разказа как била изнасилвана като девойка, днес във ВИП Брадър оплю първия си съпруг по най-отвратителен начин. Радева обясни на певицата Йоана как първият и съпруг а бил превърнал в роб, да му работи, и как се съдела с него три години. Междувременно преди дни първият съпруг на Радева в интервю заяви, че социоложката окрала създадената от него фирма МВМД и че вече е спечелил куп дела срещу нея.

    След като охрачи първия си мъж, Мира Радева с удивително злорадство довери на Йоана и всъщност пред всички зрители как постъпила: “И знаеш ли какво направих? Отидох при един асистент, който ме харесваше от години и го наебах! Така се прави!”.

    Ревящата с крокодилски сълзи иначе любимка на ГЕРБ за „децата на България”, даде чуден пример.

 

Варчев убива Спортна зала, финансовите загуби вече достигат 250%


 
26.09.2013

    Писмо-сигнал за трагичното финансово състояние на Двореца на културата и спорта във Варна, е адресирано до кмета на града Иван Портних, председателя на общинския съвет Иван Луков и всички общински съветници, съобщава Днес плюс. 

    То е подписано от гражданското сдружение Варненци за Варна. В него са посочени точни цифри, според които загубите на ДКС за последната година са нараснали с 250%, сравнено от 2011 г.

    Текущите загуби на Двореца за 2011-та са 73 хиляди лева, а за 2012-та – 256 хиляди лева. Общо непокритите загуби пък достигат 1 731 000 лева. Неплатените данъци за годините 2011 и 2012 са съответно 63 хиляди и 214 хиляди лева. Тъй като дружеството е на загуба, то не плаща корпоративен данък и натрупаните суми са от дължими ДОД и ДДС, става ясно още от писмото.

    Задават се и няколко въпроса, на които отговорите са ясни.

    Важното обаче е те бъдат дадени спешно от тъй наречения директор на Двореца, Симеон Варчев.

Ето и въпросите:

За какво са направени дългосрочните инвестиции на стойнос 13 936 000 лв?

Какви, с кого, на какава стойност и при какви условия са сключени договорите за паркингите, автомивката офисите и всички други обекти на територията на Двореца на културата и спорта?

Мотивите за всички отклонени мероприятия на територията на Двореца на културата и спорта?

Всички режийни разходи?

Колко автомибила има кой ги ползва, какви разходи има за гориво и пътните листи?

Всички договори на „Двореца на културата и спорта?

    Ако бъдат дадени отговори на тези въпроси, ще стане ясно как са натрупани финансовите загуби на Двореца.

    Те трябва да са публични и е редно Варчев да застане пред Съвета на директорите на ДКС, пред общинския съвет, респективно пред цялата варненска общественост и да изплюе камъчето. Трябва да го направят скоро, защото Двореца е една от емблемите на морската столица и гражданите искат да остане такава. А не да бъде използвана като бащиния, за обогатяването на тесен кръг от хора.

    Призовава се и местната власт да вземе спешни мерки, докато не е станало късно.

 

вторник, 24 септември 2013 г.

БЪЛГАРСКАТА ТЕМИДА Е ГЛУХОНЯМА …8
Прокуратурата прекрати делото срещу Огнян Донев и Любомир Павлов

08.03.2013
 

Софийската градска прокуратура е прекратила преди ден разследването за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов, мажоритарни собственици на "Медийна група България Холдинг", издаващи вестниците "Труд" и "24 часа".
От прокурорското постановление, с което Mediapool разполага, става ясно, че разследващите не са намерили никакви данни за пране на пари чрез продажба на дружествени дялове, за каквото бяха подведени под отговорност двамата.
Следовател по това дело бе прясно назначеният за шеф на столичното следствие Петьо Петров, известен в магистратурата с прозвището си Пепи Еврото. При повдигането на обвиненията от защитата на Донев подадоха жалба с мотива, че не може да има престъпление при продажба на дялове, тъй като няма никакви данни, че средствата, с които преди това те са били закупени, са с престъпен произход.

 

Съдбата на делото "Октопод" е в ръцете на Висшия съдебен съвет


09.04.2013

    Наказателното дело срещу Румяна Ченалова в Македония не може да повлияе на работата й като съдия в процеса "Октопода", освен ако Висшият съдебен съвет (ВСС) не реши да я уволни за нарушение на Етичния кодекс, показа проучване на Mediapool сред запознати с казуса.
    Преди ден стана ясно, че македонските власти са образували наказателно производство срещу магистрата от Софийския градски съд (СГС). Ченалова е заподозряна за участие в злоупотреби, свързани с източването на 2.5 милиона долара от македонския държавен тютюнев холдинг "Македония табак".

    Казусът е тест за ВСС. Само по себе си наказателното производство в чужда страна няма отношение към изпълнението на задълженията на български съдия в България. Ако българската прокуратура беше образувала наказателно производство за извършено престъпление у нас, то можеше да стане повод да се иска отвод на съдията по гледаните от нея дела в Софийския градски съд (СГС).

За какво се води делото в Македония


    Съдия Румяна Ченалова е заподозряна в рамките на разследване за злоупотреба с 2.5 млн. долара от държавния тютюнев холдинг "Македония табак". То е започнало през 2004 г. за източване на близо 8 млн. евро от "Македония табак". Според публикации в македонските медии управителят на фирмите "Интернационал 7" и "Македония табак 2000" Милорад Китановски прехвърлил дялове от дружеството на стойност 8 млн. евро на старозагорския холдинг "Тивамекс".

    Съществуват данни, че по онова време Румяна Ченалова като адвокат е признала от името на "Македония табак 2000" дълг към швейцарската Bighar Overseas и кипърската Pictor Co Limited за близо 2.5 млн. долара. В швейцарския търговски регистър обаче липсва информация за Bighar, но в няколко сайта се вижда, че през 2005 г. фирмата е организирала внос на цигари от Китай до България.


    В случая обаче става дума за прецедент, който не е уреден в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт.


    Поради тази причина решението сега зависи изцяло от Висшия съдебен съвет, който единствен може да прецени дали с действията си Ченалова е извършила нарушение на Етичния кодекс на магистратите.

    Етичната комисия във ВСС вече е образувала проверка по случая, но засега членовете й не разполагат с подробна информация от македонските власти. Съдебната поръчка от Македония е изпратена в районния съд в Стара Загора, където съдия Ченалова се води по постоянен адрес. Там тя ще може да се запознае по-подробно със събраните доказателства по делото.
    Към момента ВСС разполага единствено с кратък преразказ на информацията от поръчката, съобщи пред
Mediapool Галина Карагьозова, която е член на Етичната комисия във ВСС.


    "Актовете на македонските власти няма как да се ползват в България. Този случай трябва внимателно да бъде проверен от Етичната комисия. Колегата Ченалова, също като всеки друг гражданин, се ползва с презумцията, че е невинна до доказване на противното. Накрая може да се окаже, че това е скалъпено дело. В същото време непредубеденото око на обществото би намерило за скандален самия факт, че срещу нея има наказателно производство", коментира още Карагьозова. Според нея важен акцент в случая е и делото "Октопод".

    Румяна Ченалова е председател на съдебния състав, който разглежда процеса, по който основен подсъдим е бившият съветник в ДАНС Алексей Петров. Той е обвинен като ръководител на банда за рекет и изнудване.

    Ако се стигне до отстраняване на съдийката, това със сигурност ще попречи на разглеждането на казуса, тъй като в нейния състав има включен единствено резервен съдебен заседател, но не и резервен съдия.
    "При положение, че срещу този магистрат е образувано наказателно производство, би трябвало делото да бъде спряно, докато се изчака развитието на случая в Македония и се изясни дали съдия Ченалова ще бъде съдена. Другият вариант е делото "Октопод" да започне отначало, като бъде поверено на друг съдебен състав, но това зависи изцяло от решението на ВСС", коментира във вторник пред
Mediapool адвокат Васил Василев, който е един от защитниците на Алексей Петров.

    Знаковият за ГЕРБ съдебен процес все още е далеч от финал на първа инстанция, тъй като делото на няколко пъти трайно се отклоняваше от същинските обвинения, повдигнати на Петров, Антон Петров-Хамстера, Марчело Джотолов, Янко Попов, Кирил Топалов и Цеко Йорданов. Причината бе, че СГС дълго време се занимаваше единствено с мярката за неотклонение на Петров, като изслушваше множество свидетели, чиито показания нямат нищо общо с конкретните обвинения по делото.

     "Октопод" е последното наказателно дело, което Ченалова трябва да доизгледа, след като през март м.г. бе преместена по нейна молба в Търговското отделение на СГС. Тя бе проверявана от ВСС заради поведението и по делото срещу Алексей Петров. Причина за проверката стана факта, че през м.г. в продължение на три заседания тя намираше формални причини да не разгледа искането му за промяна на мярка, въпреки че по закон е длъжна да го направи веднага. В крайна сметка не последва наказание.

 

Пилето оневинен за китайската контрабанда през Кулата.Всички 19 подсъдими по делото са невинни, отсече съдът .


12.06.2013

 

    Софийският градски съд оневини всичките 19 души, подсъдими по делото за контрабанда, което се водеше срещу Николай Методиев-Пилето, митничари и шофьори.

    Държавното обвинение твърдеше в обвинителния акт, че през периода 2002 - 2003 г. те са внасяли незаконно в страната китайски стоки, като контрабандата е осъществявана през граничните пунктове Кулата и   Калотина и е била под протекцията на Пилето.

    Сумата на нелегалния внос, изчислена от прокуратурата, бе за близо 4 милиона лева. Щетата за бюджета пък надхвърляла 1,5 милиона лева.

    Делото срещу Николай Методиев продължи с години, а Пилето докрая твърдеше, че името му се спряга като участник в контрабандните схеми заради чужди интереси. 

     След днешното решение на съда прокуратурата обяви, че ще протестира оправдателната присъда.


Шокиращ анализ за правосъдната система връчен на Орешарски и Златанова

 

    На 20 септември т.г. в Министерски съвет в София се е провела среща на премиера Орешарски с граждански движения, която е била посветена на правосъдието. В срещата са участвали, освен Орешарски, и министърът на правосъдието Зинаида Златанова, информира сайтът Нarmonypragma.com. Малко след началото на срещата журналистите са излезли и тя се е провела при закрити врати. По обявената тема на срещата – правосъдната система в страната, са били направени само три изказвания – едно на министър Златанова и две на граждани.

    Изявлението на Зинаида Златанова е събудило съмнения, че информацията, която достига до нея, е достоверна и отговаря на истината. Тя е заявила, че България е правова държава и няма как съдиите да носят отговорност за действията си по време на процеса.

     Бойко Никифоров от Национална гражданска инициатива против корупцията, за честно правосъдие и правова държава е опонирал, че видно от изказването, министърката не е запозната с истинското състояние на съдебната система в България. „Тотална корупция и търговия с човешки съдби“ – така Никифоров определил българската съдебна. „Но проблемът е съвсем лесен за решаване, предпоставката да се случва това е единствено, че магистратите могат да лъжат безнаказано. Те могат да пишат в решенията и другите съдебни актове, че в делото има доказателства, които всъщност не съществуват, и да се подписват под думите си. Гарантирано е с чл. 290 на Наказателния кодекс. Ако пресечем това, ще спре и корупцията в съдилищата.“ - цитира думите на гражданският активист сайтът Harmonypragma.com.

    Бойко Никифоров е дал на премиера и министъра на правосъдието по един екземпляр от Анализ на правосъдието в България, изготвен от Гражданската иницатива, и е изразил надеждата, че след като се запознаят с него, управляващите ще приемат изложените там шокиращи факти и заключения и ще променят нещата.

петък, 20 септември 2013 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ 25
Този материал се посвещава на хилядите знайни и незнайни труженици на неокомунистическата престъпна мрежа в България.

 

Разбиха организирана престъпна група, начело с Вальо Бореца

01.08.2013

 

    12 души са арестувани в спецакция срещу организирана група, водена от Валентин Янев-Вальо Бореца.

    Силова бригада от 15 души, която се е занимавала с убийства, грабежи и рекет беше разбита при акция на МВР и прокуратурата. Начело на групата е Валентин Янев-Вальо Бореца, който беше сочен за член на бандата за отвличане "Наглите". Разследващите вече са свързали поне две поръчкови убийства с Бореца и неговите хора.

     Валентин Янев-Бореца беше арестуван  в края на 2009 г. при акцията срещу бандата на "Наглите". Той обаче не седна на подсъдимата скамейка. Разследван беше и за убийствата на Иван Пайнавелов – Сапата и Юлиан Лефтеров-Кунгфуто. В крайна сметка сега Бореца излежава 5-годишна присъда за изнудване от миналата година. Сега разследващите намират негово участие в други две убийства – тези на Джиджи и Кочо са през 2009 г. Според източници на TV7 първият е убит заради допуснат гаф спрямо свои криминални партньори, а вторият заради бизнеса си с проститутки.

     Прокуратура и МВР не казват кой е поръчител и мозък на групата, но неофициални информации сочат, че бандата е свързана с подсъдими по делото "Октопод". Групата е имала и втори тартор - Марин Антов. Освен с поръчкови убийства, в свободното си време тя се е занимавала с грабежи.

     Според разследващите това е само малка част от дейността на бандата на Бореца като тепърва ще излизат данни дали групата е свързана с други мокри поръчки.

 

 

Арестуваха шефа на ДАИ за корупция!     Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация" (ДАИ) Валентин Божков е бил задържан във вторник, научи bTV.

    При полицейската акция са задържани общо 12 души, които са работели в различни подразделения на агенцията в страната.

    Информацията бе потвърдена в сряда, едва след журналистическо запитване на bTV.

    По първоначални данни става въпрос за случай на корупция.От пресцентъра на МВР заявиха, че към момента не разполагат с никаква информация по случая.

    Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров по-рано каза, че няма да    коментира нищо по темата, свързана с "Автомобилна администрация".

 

По заповед на Цацаров: Столичната прокуратура започна разследване на Борисов!
    Главният прокурор Сотир Цацаров е преместил от Пловдив в София разследването за спецакция от декември 2003 г., водена от Бойко Борисов, тогава главен секретар на МВР, при която загина Тодор Димов-Чакъра. Това е станало в края на юли по искане на наблюдаващия военен прокурор от Пловдив Георги Згуров, обясни пред "Сега" говорителят на военното обвинение в града Ангел Узунов. Аргументът на Згуров да поиска прехвърлянето е, че почти всички, които трябва да бъдат разпитани, са в София.

    Димов бе обстрелван с гранатомети във вилата си край Харманли, където се беше барикадирал. Той бе обграден от над 100 души от МВР, включително и от повече от 30 барети. Освен гранатомети в акцията бяха използвани и ръчни и димни гранати, автомати "Калашников" и по-леки оръжия.

    "Извършва се разследване. Има график за разпитите, всеки ден някой дава показания, военният следовател работи много интензивно", обясни говорителят на военната прокуратура в столицата Елин Алексов. Той обаче не отговори колко души вече са разпитани и дали Борисов е сред тях, но обясни, че всеки разпит отнема много време, тъй като свидетелите трябва да си спомнят факти и обстоятелства отпреди 10 години. След като приключат разпитите, разследващите ще преценят дали се налага назначаването на експертизи.

    Казусът за смъртта на Чакъра бе отворен отново миналия ноември, след като Европейският съд за правата на човека в Страсбург осъди България по жалба на вдовицата и двамата синове на загиналия Димов. Държавата трябва да им плати 50 000 евро обезщетение. Евросъдиите приеха, че има прекомерна употреба на сила от страна на полицията срещу Чакъра, издирван за изтърпяване на присъда, както и че разследването за смъртта му е било неефективно. В решението на Страсбург Борисов беше посочен поименно като "генерал Б.Б.".

    След решението на Страсбург главният прокурор поиска от Върховния касационен съд да възобнови делото за смъртта на Димов. Съдиите уважиха искането и така разследването започна от нулата. През 2005 г. военните прокурори в Пловдив прекратиха предварителното производство с мотив, че употребената от полицията сила е била оправдана, както и че той не бил загинал от полицейско оръжие, а се е взривил сам с ръчна граната, тъй като на един от пръстите на дясната му ръка е намерена халка на предпазен щифт от ръчна граната, която била причинила смъртта му при самовзривяване. Димов обаче не е бил левичар и следователно би трябвало да държи с дясната ръка гранатата, а с лявата да изтегли предпазния щифт. Този факт е пренебрегнат от разследващите. Те са се задоволили с разказите на полицаите, които обаче странно съвпадали почти дума по дума, сякаш са се наговорили да твърдят едно и също.

    Преди години Борисов заяви: "Потвърдих, че аз съм дал заповедта за стрелбата. Според мен сме действали абсолютно правилно и ако отново се наложи такава ситуация, ще действаме по същия начин. Ако има някой виновен, това съм аз." След осъждането в Страсбург на България обаче Борисов вече твърдеше друго: "Това, което си спомням, е, че Тодор Димов стреля по полицаи. Той се самоуби, много добре знаете. Цял ден държа полицаи за заложници и стреля с калашник срещу тях. Като полицейски шеф никога не съм допускал да стрелят по полицаи." На въпрос не се ли чувства отговорен, Борисов отговори: "Не".

    "Димов е загинал по време на полицейска операция с употреба на смъртоносна сила срещу него. Затова въпреки че не е установено дали смъртта му е причинена пряко от изстрелите и гранатите на полицията, важното е дали операцията е планирана и извършена по начин, така че да се избегне или намали до минимум колкото е възможно всеки риск за живота. Във връзка с това трябва да се отбележи, че когато започва полицейската операция, г-н Тодоров е бил жив, когато завършва, е мъртъв, а освен това не е установено кога точно е умрял", пише в решението на Страсбург.

 

Екстрадират Ваньо Минков в САЩ идната седмица


19.09.2013


    Ваньо Минков – сочен от властите в Ню Джърси, че е участвал в заговор за кражба на лични данни, ще бъде екстрадиран в САЩ през идната седмица. На практика, този уикенд му е последен у нас, за да си вземе довиждане с близките и да подготви защитната си реч пред съда в Америка.

    Варненецът, за когото местните съдии решиха да бъде предаден на американските служби ще лети едва след като от Върховната касационна прокуратура се подготвят с документите, както и с цялостната процедура по осигуряване на представители от ИНТЕРПОЛ, които да придружат Минков до страната на неограничените възможности. Именно в САЩ, варненецът ще бъде изправен пред съд, където ще отговаря по обвинения за заговор за извършване на кражба на лични данни и банкова информация. Според обвинителния акт, Минков е правил това с помощта на Интернет. Тези престъпления са включени и в договора за екстрадиция между България и САЩ, ратифициран през май 2009 г.

    Припомняме, че в края на август Апелативният съд във Варна потвърди определението на окръжната инстанция за допускане на екстрадицията му. Въпреки, че адвокатите настояха, Минков да не бъде предаван, поради несъстоятелност на част от текста в документите на Ню Джърси, в крайна сметка решението не бе в полза на клиента им.

    “Ваньо ползва интернет чрез безжичен рутер от варненски доставчик. Не е трудно да се пробие безжична връзка, дори и да има парола. На разстояние 400 м всеки може да се е прикачил към интернет връзката на клиента ми”, казва адвокат Томов. Въпреки продължителния обиск в дома му не е открит лаптопът, търсен от американските разследващи като доказателство.

    В документите на обвинението са посочени счетоводни програми, които са били хакнати от престъпниците, но не са обявени имената на ощетените фирми и лица. Не е посочен и размерът на щетите. Тази пролет в мрежата службите улавят компютърен спец, който продава по интернет данни с информация за дебитни и кредитни карти на американци.

    Един от IP адресите, ползвани за достъп до тези акаунти, се оказал на Ваньо Минков. Така той попада сред заподозрените. Познатите му обаче не са чували той да е виртуоз на компютъра. Завършил е за барман и сервитьор в гимназията по туризъм. Не е учил повече. Пред съда Ваньо заяви, че е невинен.

    “Проблемът сега е, че той се върти в омагьосания кръг на тази спогодба”, коментира адвокат Томов. За него е странно защо нотата на US посолството е от 25 февруари, когато изобщо още не е имало обвинение от съда в Ню Джърси – издадено през април. Съдът обаче приема всички документи за изрядни.

    “Най-големият ми страх е, че ако го екстрадират, може да не го видя повече. Години могат да го влачат по съдилищата там, докато го накарат да признае нещо, без да е виновен”, плаче майката на Ваньо – Веселина.

Дни преди първото дело за екстрадиция приятелката му Атина организира акция във фейсбук “Не на екстрадицията на Ваньо”. В групата са се включили над 2000 човека, но на последното дело пред съда за подкрепа дойдоха едва 20-ина.

    “Преди дни аз и Ваньо разбрахме кои са ни истински приятели. Благодарим на тези, които ни уважиха и бяха до нас в най-кошмарния период от живота ни”, пише в мрежата Атина. Тя е приела за лична кауза защитата на българи при искане за екстрадиция. Според коментари в групата спогодбата със САЩ трябва да бъде спешно променена, а българската държава да застава мощно зад гражданите си.

    След като прекара над 60 дни зад решетките и празнува рождения си ден сред съкилийници, Ваньо Минков остава в ареста. Съдът реши, че има риск при освобождаването му да се опита да заличи следи по престъпленията, в които е обвинен.

    Според магистратите са спазени всички изисквания по договора за екстрадиция и е редно Минков да бъде съден в САЩ.

 

Бандата на “Чуковете” влиза в затвора


 
21.09.2013

    Eдна от най-страховитите наказателни бригади в родния ъндърграунд отива зад решетките. Преди няколко дни Върховният касационен съд потвърди решението на колегите си от Апелативния съд за т. нар. Банда на чуковете. Магистратите отредиха 5 години затвор за Цветан Миленов-Църо и Асен Китанов-Психото, 4 за Любомир Костадинов-Любо Младежа, 4,6 за Илия Илиев-Илийката. Васил Бекиров-Доктора се отърва с условна присъда от 2 г. с 4-годишен изпитателен срок, пише “Стандарт”.

    Така в килията отиват четирима от задържаните на 1 юни 2009 г. 11 души, обвинени, че са членове на бандата на Христофорос Аманатидис-Таки. В акцията бяха иззети фалшиви долари и наркотици. На 4 юни Софийски градски съд остави в ареста само 6 от задържаните, тъй като за останалите нямаше достатъчно доказателства. Според прокуратурата Бандата на чуковете се е занимавала с нанасяне на средни и тежки телесни повреди на конкуренти в наркобизнеса.

Наричаха Психото, Църо и Младежа Светата троица. Биеха брутално всеки, който си позволяваше да продава чужда дрога”. Това разказали свидетели при разследването на “подвизите” на Чуковете.

    При гледането на една от мерките за неотклонение Цветан Младенов-Църо се разяри, че магистратите му отказват свободата и се нахвърли с псувни и закани към прокурора Чавдар Ангелов. Бабаитът бе озаптен благодарение на бързата реакция на съдебните полицаи.

    Магистратите от Апелативния съд намалиха присъдите на всички участници в групата. През лятото на м.г. Любо Младежа получи от Софийския градски съд 8 г. затвор и бе признат за виновен за участие в организирана престъпна група за пласиране на кокаин и хероин. С решението на апелативните съдии присъдата му падна наполовина. От четирите години затвор обаче се приспадат излежаните повече от три години по арестите, докато вървеше съдебният процес. Така Любо ще търка наровете едва 5 месеца. В момента той е на свобода срещу 6 хиляди лева гаранция. Заради дългия си престой по време на ареста зад решетките тарторът на Чуковете се оплака, че в килията му се изострила дисковата херния. Докато бе навън, Любо успя да даде и тв интервю, в което отрече да познава Таки и да има нещо общо с Чуковете.
    “Държавата си избира на кого да повери определен бизнес и когато стане неудобен, се отстранява. Не мога да отговарям за техните страдания, тъй като не съм част от тези зверства”, каза пред bTV Костадинов. Като част от наркогрупата 7 г. затвор получи от градския съд Асен Китанов-Психото, но апелативният му постанови само 5 г. решетки. В момента той изтърпява друга присъда. Пуснатият под домашен арест Илия Илиев-Илийката бе осъден на 6 г., а апелативната инстанция ги намали на 4,6 месеца. Изцяло оправдателна присъда получи Владимир Иванов, считан също за член на Чуковете. Васил Бекиров-Доктора и Васил Христов бяха оневинени за участие в групата за търговия с дрога. Първият обаче получи двегодишна условна присъда за нанесени средни и леки телесни повреди. Доктора е на свобода срещу п

четвъртък, 19 септември 2013 г.

ВИЙ ЖЕРТВА ПАДНАХТЕ ...105
Застреляха от упор “посланика” на Чечения във Варна

20.09.1999

    Неизвестен убиец застреля от упор чеченския гражданин Абдул Патаев миналата седмица във Варна. Около 20.00 часа на ул. “Пирин” убиецът застигнал чеченеца, изстрелял четири куршума в него и се отдалечил по посока ул. “Братя Миладинови”. Минути преди това Патаев оставил волвото си на платен паркинг и тръгнал уверено към дома си на ул. “Шар” по осветения плочник. Убийството било наблюдавано от няколко продавача на дини, които обаче не разбрали точно какво става. Вероятно пистолетът, с който е стреляно, е бил със заглушител. Според сведения на очевидци пред варненски журналисти са се чули само няколко припуквания. Чеченецът се свлякъл на плочника, докато убиецът му крачел бързо към съседната улица, където вероятно го е чакал автомобил. Под тялото на Патаев се образувала локва кръв. Минаваща наблизо линейка качила тежко ранения чужденец, но по пътя за болницата той умира. На местопрестъплението не са били открити гилзи от патроните. Според една от очевидките, цитирана в пресата, високият мъж, който се е приближил до Патаев, е носел платнена черна чанта и държал ръката си вътре. Което обяснява липсата на гилзи около улучения чеченец.

Чеченският приятел на руснаците

    Трийсет и осем годишният Абдул Назърдиевич Патаев е законно пребиваващ във Варна от няколко години. Има две дъщери, а жена му е бременна с трето дете. Той се представяше ту за “посланик”, ту за държавен представител на президента на Чечения в морския град. Такива титли обаче чеченците нямат. Патаев твърдеше, че е работил в руската милиция и има чин старши лейтенант. Чеченецът не криеше добрите си контакти с бившия руски консул във Варна Владимир Купцов. Осведомени твърдят, че чрез руското представителство той е решавал някои от своите проблеми в бизнеса. Затова подозренията, че е свързан със специалните служби на Русия, също имат основание. В подкрепа на тази теза е и интересът, който е бил проявен от руски представители веднага след убийството му. МВР дори публично обяви, че покушението на Патаев ще се разследва заедно с руски спецслужби.

    Абдул Патаев е добре известен на варналии. Мненията за него са доста противоречиви - от жалостив благодетел до човек от подземния свят. Двете му фирми “Вайнах” и “Маршал груп” се занимават с търговия на дървен материал, захар, цигари и други стоки към кавказките републики. Твърди се обаче, че той е свързан с трафика на крадени автомобили към Русия, контрабанда и пране на пари. От вътрешното министерство също обявиха, че чеченецът е имал връзки със силови групировки. Патаев със сигурност е представлявал интерес и за българските спецслужби. Информациите, които се появиха в някои варненски версии, че са правени опити той да бъде вербуван като агент на нашето МВР, май ще се окажат верни.

Защо спецслужбите се интересуват от Патаев

    Първоначално с разследването на убийството му е започнала да се занимава службата за борба с организираната престъпност. По-късно то е поето от сектор “Тежки престъпления срещу личността” към националната полиция. Местопроизшествието е било посетено от полк. Ботьо Ботев. На друг език това означава, че двете служби ще работят успоредно по случая - самият акт на убийството и причините, които са довели до него. НСБОП вероятно има информация за подземните контакти на Абдул Патаев.
Във Варна битуват поне четири версии за покушението срещу Патаев - поръчково убийство заради дълг от 100 000 долара, разчистване на сметки между чеченски и арменски групировки в морския град, изтласкване на Патаев от контролираните канали за търговия с руските провинции и дори назидателна наказателна акция от сънародници заради връзките на Патаев с Москва. Първата версия със сигурност може да отпадне - никой не убива длъжника си, ако не е сигурен, че не може да получи по друг начин парите си. А Патаев със сигурност е имал начини да върне парите, ако ги е дължал наистина. В подкрепа на версията за разчистване на сметки между арменската и чеченска мафия във Варна е съобщението, че два часа след изстрелите на ул. “Пирин” след скандал близо до хотел “Орбита” е бил смъртоносно намушкан 25-годишният арменец от Ереван Арман С., който починал в шоковата зала на окръжна болница. Засега полицията мълчи дали има пряка връзка между двата случая. Малко странно е обаче да се смята, че ако е имало някакво напрежение между чеченци и арменци във Варна, Патаев е щял да върви спокойно по улицата без охрана.

Пътят към Кавказ

    Друга вероятна причина за смъртта на “посланика” може да бъде бизнесът му с Русия и кавказките републики. Неслучайно се коментираше, че контролът на ро-ро линия Варна - Поти е една от вероятните причини за убийството на наместника на СИК в морския град Йордан Марков преди три години. Не е изключено Патаев да е пречел на някоя от мощните варненски силови структури, които завземат територии във все повече области, след като софиянци свиха знамената в морския град.
Четвъртата версия също заслужава внимание - не е тайна, че чеченците в чужбина плащат данък на родината си, като отчисляват вноски от успешния си бизнес. Ако Абдул Патаев е отказал да плаща дълга си, наистина може да е бил застрелян от радикално настроени ислямисти - чеченци. Интересът на руските спецслужби към това убийство не е никак случаен - за колко убити руски граждани е имало такива запитвания. Освен ако Патаев наистина не е бил агент на КГБ у нас.

 

Разстреляха адвокат на пъпа на Варна

20.09.2005

    Известният варненски адвокат Митко Димитров бе разстрелян пред дома си в центъра на Варна. Убиецът го издебнал привечер до входа на жилищната кооперация на ул. "Александър Стамболийски". 50-годишният юрист бил повален с няколко куршума във врата и корема на метри от оживения кооперативен пазар. Димитров е един от най-добрите варненски адвокати по наказателни дела. Защитавал е руснака Александър Багаев, който беше търсен от властите в родината си за измама в особено големи размери и екстрадиран през 2003 г. Името на Димитров се свързва и със защитата на Петър Мъсев, който е един от задържаните по аферата с първата разбита печатница за фалшива валута във Варна. 50-годишният юрист е работил като следовател, а след това преминава на частна практика като адвокат по Наказателно право. "Потресен съм. Това показно убийство е пореден знак за продължаващата безнаказаност на престъпниците у нас", заяви председателят на Варненската адвокатска колегия Йордан Митков.

 

Небезизвестният Калоян Стоянов с прякор Рижата е бил убит днес в "Меден Рудник"
20.09.2009
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Млад мъж е бил прострелян в Бургас, съобщиха очевидци. Инцидентът е станал в комплекс „Меден рудник". На мястото има полицейски коли и линейка. От пресцентъра на полицията потвърдиха за случая.
 
   Оттам съобщиха, че на кръстовището до блок 410 между четирима мъже, които са се придвижвали с лек автомобил „Ауди" и мотоциклетист, е възникнало пререкание. След като спрели автомобила, мъжете наобиколили мотоциклетиста. С цел да се отбранява, той извадил законно притежавания си пистолет и стрелял по най-близкия до него човек. Прострелян е 24-годишен мъж, който е починал.
    По данни на полицията това е Калоян Стоянов, известен с прякора Рижата. Tой е криминално проявен и далеч не безизвестен сред жителите на квартала. Мъжът е починал в следствие на огнестрелната рана.