четвъртък, 1 декември 2011 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 103

Кирил и Георги Домусчиеви ( Част II )

Искат почетна титла за собственика на "Лудогорец"

06.10.2011


Братята Кирил и Георги Домусчиеви да станат почетни граждани на Разград, поиска кандидатът на Синята коалиция за кмет на града Милен Минчев.

"Аз идвам от средите на бизнеса. Знам колко усилия хвърлят собствениците на фармацевтичния завод "Биовет", за да възродят футбола в Разград. Възходът на "Лудогорец" носи не просто емоция на футболните фенове, той е повод за гордост на всички жители на града", обясни Минчев, който сам е предприемач.
Синият кандидат заяви, че ще предложи на новия Общински съвет да гласува почетна титла за футболните благодетели, дори ако сам той не спечели кметския вот.
"Правя предложението си сега, в навечерието на мача с румънският гранд "Динамо" (Букурещ), защото насрочената за събота футболна среща вече предизвиква футболна еуфория в града", обясни кандидатът за градоначалник.

Милионерите братя Домусчиеви взеха порт Бургас официално


08.06.2011


Министерският съвет взе решение, с което определи „Параходство Български Морски Флот” АД на братята Кирил и Георги Домусчиеви за концесионер на „Пристанищен терминал Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас за срок от 35 г.
Концесионерът се е задължил да заплаща 80 на сто от размера на погасителните вноски по заема към Японската банка, твърда концесионна такса в размер на 1 100 000 евро без ДДС годишно, дължима след 2028 г., независимо от постигнатите от него финансови резултати през съответната година. След тази година той ще плаща и допълнителна сума - 4 на сто от нарастването на общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на Пристанищния терминал, спрямо приетите за базови приходи 4 221 300 евро или 0,10 евро (нула цяло и десет стотни евро) на тон, умножен по нарастването на годишния товарооборот, спрямо определения за базисен годишен товарооборот в размер 1 932 000 тона. Всичко ще зависи от това коя от двете сума ще бъде по-голяма, защото концесионерът ще трябва да плати по-голямата.
Освен това той трябва да извърши инвестиции за срока на концесията общо в размер на 100 310 260 евро, в т. ч. – 54 784 340 евро за първите седем години и 45 525 920 евро от осмата година до края на концесията, като минимално изисквания размер инвестиции съгласно документацията за участие за първите седем години e в размер на 12 460 000 евро в направления, посочени в документацията за участие, а за целия срок на концесията няма заложен минимален размер, който концесионерът да изпълни.
За срока на концесията освен инвестициите в размер на 100 310 260 евро, концесионерът ще извърши допълнително вложения в обекта на концесия в размер на 13 930 000 евро, в това число:
- в размер не по-малък от 4 475 000 евро за първите 7 години от срока на концесията и
- в размер не по-малък от 9 455 000 евро за периода след седмата година до края на срока на концесията.
Концесионерът трябва да достигне средногодишен товарооборот за първите 10 години от срока на концесията е в размер не по-малък от 2 331 249 тона, като ще извършва през целия срок на концесията пристанищни услуги и морско-технически услуги.
Социалната му програма включва предложение да поддържа средногодишен брой на работните места, заети на пристанищния терминал, не по-малък от 288 работни места, колкото е броят на заетите към настоящия момент.

Братя Домусчиеви закупиха 22% от "Унипак" - Павликени

"Селена холдинг" намали дела си в пакетиращото дружество "Унипак" - Павликени, от 48% на 26% от капитала на дружеството. Акциите са закупени от братята Кирил и Георги Домусчиеви. Кирил Домусчиев е изпълнителен директор на "Напредък холдинг", който пък е собственик на пещерския фармацевтичен завод "Биовет". Сделката е сключена на фондовата борса на 20 ноември на цена от 5 лв. за акция.

/препечатано със съкращения/

В следващата част - Цветан Василев - част II.

Няма коментари:

Публикуване на коментар