вторник, 13 януари 2009 г.

Отворено писмо

ДО
Г-Н ПЕТЪР СТОЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС


ДО
Г-Н ИВАН КОЛЧАКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СДС


ДО
Г-Н ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В.
“ДЕМОКРАЦИЯ ДНЕС”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да благодаря на хората, които лансираха и реализират идеята за създаване на Институт за национална памет. Създаването на този институт се налага и поради това, че за престъпленията на комунистите и неокомунистите в България не би трябвало да има давност, така както няма давност за престъпленията на фашизма.
Моят баща, в началото на 50-те години на миналия век, е лежал в затвора заради религиозните си убеждения. В продължение на повече от 50 години семейството му е подложено на комунистически и неокомунистически геноцид. Въпреки това той доживя момента в който, “червени” функционери, заемайки високи държавни постове, полагат клетва с ръка поставена върху Библията.
В този порядък на мисли, обаче, бих искал да задам няколко въпроса и се надявам, че СДС, като партия изповядваща определени морални ценности, ще им даде отговор пред всички.1. В състояние ли е СДС да каже на хората истината за престъпленията срещу държавата и нацията, извършени след 10 ноември 1989 година ?
2. В състояние ли е СДС да каже на хората истината за неокомунистическата мрежа, състояща се от фирми, групировки, сдружения, фондации, спортни дружества, държавни и общински служители, политици и т.н., която е покрила страната през последните 16 години и е пуснала пипалата си извън пределите на нейните граници?
3. Възможно ли е СДС да ангажира експерти, които да дадат , макар и приблизителна оценка за:
v откраднатите и изнесени зад граница спестявания на хората от “измислени” банки, финансово – брокерски къщи, фирми за недвижими имоти и търговия, транспортни фирми и т.н.
v броя и стойността на умишлено съсипаните предприятия, фондове и културно-исторически ценности в страната.
v щетите нанесени на държавата от митнически нарушения, невнесини в бюджета ДДС, данък печалба , социални и здравни осигуровки и т.н.
v щетите от демографския срив, предизвикан от абсурдните условия при които живеят хората на България?
4. В състояние ли е СДС да посочи имената на бившите комунисти – идеолози и ръководители на тази цинична , жестока и абсурдна политика?
5. С какво СДС може да допринесе за изпълнение изискванията на ЕС относно третирането на лидерите на организираната престъпност в страната?
В заключение бих искал да помоля за Вашето съдействие, моето писмо да бъде публикувано във вестник “Демокрация днес” и официалния електронен сайт на партията.


София, С уважение:
Януари 2006 г. Ангел Йорданов


1. Резюме в. “Демокрация днес”, бр.5 , г. І , 21 януари 2006 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар