сряда, 25 октомври 2017 г.

ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА - ЧАСТ 2


Почти всички служители в държавните и общинските структури , работят преди всичко за обслужване интересите на ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА  , откъдето получават сериозни девиденти и съдействие , за решаването на различни проблеми . Те много добре знаят , че ако не обслужват ТЕРОРИСТИЧНАТА МРЕЖА не само ще загубят превилегиите и девидентите си , но и работните си места с риск да не получат работа никъде .
   След колосалното ограбване на хората в България , в резултат на което те загубиха парите и имотите си , ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА , концентрира вниманието си към сериозните финансови средства идващи отвън . Парите от Еврофондовете , средствата осигурени от различни фондации , като „ Америка за България „ , „ Отворено общество „ и др , с активните усилия на продуцираните от  ТЕРОРИСТИЧНАТА МРЕЖА политици , държавни и общински служители , български сътрудници във фондациите и др. се насочват към банковите сметки на поскомунистическата олигархия , където „ потъват „ и не се използват за целите за  които са осигурени . Такава е съдбата и на чуждестранните инвестиции , което отблъсква инвеститорите от България . „Към края на миналата година чуждестранните инвестиции в българската икономика са били 682.8 млн. евро, показват данните на БНБ . Свили са се с близо 60% през 2016 г. Така преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са едва 1,5% от БВП! „
Свиването е във всички категории, но с най-голяма тежест в понижението е намаляването на дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в страната, т.е. в дялов капитал.
   Разбира се ограбените хора на България също не са забравени , като на прицел са последните им останали стотинки , които се ограват по всички възможни начини , чрез телефонни измами , всевъзможни лотарийни игри , „ благотворителни кампании „ , надписани сметки за ток , парно , вода , нереално високи цени за транспорт и услуги и т.н.


ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА


Срината икономика . Корупция, недостатъчно инвестиции, бавене на реформи, висока задлъжнялост на частния сектор, слабости в системата на обществените поръчки, дефлация – това са само част от проблемите, пред които е изправена българската икономика според годишния анализ на икономическите и социалните предизвикателства в държавите членки на ЕС, изготвен от Европейската комисия през 2016 г.
85 големи предприятия са закрити само за пет години - между 2008 и 2013 г. Паралелно са фалирали много, свързани с тяхното производство, средни и малки компании. С 12% се е свил броят на малките фирми. Увеличили са се единствено семейните микропредприятия. Това показват данните на Българската стопанска камара. В резултат на тези процеси между 2008 и 2014 г. работните места в страната са намалели с над 380 000.

България първа по бедност на населението в ЕС . Наскоро Евростат отчете, че през 2015 година България отново е оглавила списъка на най-бедните страни в ЕС. Дори повече: България се оказва една от малкото държави-членки на ЕС, където ситуацията с недоимъка е отбелязала влошаване - през 2014 година хората в тежко материално положение са били малко над 33 на сто от населението, докато през 2015-а броят им вече надхвърля 34 на сто. Да припомним: според европейската статистическа служба, хора в „тежко материално положение“ са онези, които не са в състояние да си платят сметките, да се отопляват редовно, да консумират месо или риба поне през ден, да излизат в отпуск най-малко за седмица годишно, да ползват автомобил, телевизор и телефон.

Сивата икономика в България представлява близо 30% от брутния вътрешен продукт (БВП), или 28 млрд. лв. Това показва изследване на международно сдружение на счетоводителите, според което страната е осма в света по този показател след държави като Азербайджан, Нигерия, Украйна, Русия.

България бе предупредена в доклад на Европейската комисия, че трябва да направи много повече в борбата с организираната престъпност и корупцията. Така анализира обстановката у нас Би Би Си в репортаж, направен заради трусовете в МВР и спецслужбите.
България е смятана за една от най-корумпираните страни в ЕС, с номер 75 в списъка на Transparency International и съдебната й система бе поставена под специален надзор на Комисията, когато тя се присъедини към ЕС през 2007. В годишния си доклад през януари Комисията призова за по-нататъшни промени в политическата култура и поставянето на тези въпроси на първо място в дневния ред
Най-силно засегнат сектор от корупция в България е съдебната система, непосредствено следвана от законодателната власт (парламент). Стойността на индекса за съдебната система е 42, а за законодателната власт - 41. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна тенденция в оценката – в продължение на няколко поредни изследвания съдебната система отбелязва стойности, които свидетелстват за изключително сериозен проблем с корупцията в този сектор.

България се срива с 19 места спрямо миналата година в международната класация по защита на правото на собственост. А причина за потъването от 65-о на 84-о място е значително влошената оценка за защитата на физическа собственост, трайно слабите и дори влошаващите се показатели за независимостта на съдебната система, корупцията и върховенството на закона, както и фактът, че други страни са напреднали повече, става ясно от публикуваните оценки за 2017 г.
Това са изводите от международната класация на Алианс "Право на собственост", чийто партньор в България е Институтът за пазарна икономика.

България е сред лидерите по укриване на данъци от едрия бизнес сред страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това показва доклад „Избягалите данъци”, посветен на данъчното облагане на най-големите компании в ЦИЕ, изготвен от 6 неправителствени организации.
За България разработката е направена от неправителствената организация „За Земята”. Според тях десетте компании у нас, които отчитат най-голям оборот за 2015 г., взети заедно, не само че не плащат данък на държавата, но всъщност получават данъчни приходи от над 150 млн. лв.

България заема 113-о място по свобода на медиите от общо 180 страни в новата класация на "Репортери без граници". Страната е за пореден път най-ниско класираната държава - членка на Европейския съюз, и губи седем позиции в сравнение с миналата година. На практика България заема последната позиция в сегмент "Видими проблеми", като от следващата 114-а позиция започват по-ниският сегмент "Трудна ситуация".

Унищожена природа . Качеството на въздуха в България поражда сериозни тревоги : измерванията показват, че гражданите в цялата страна дишат въздух, който се оценява като вреден за здравето. Например, концентрацията на ФПЧ2,5 и ФПЧ10 е много по-висока от стойностите,предписани от Европейския съюз и Световната здравна оганизация .
 Българското Черноморие е застрашено от наземните източници на замърсяване (органични вещества от река Дунав). Рибният запас в Черно море намаля значително през последните три десетилетия, като разнообразието на рибата за търговски улов от около 26 вида е спаднало до само шест вида. България трябва да завърши процеса на определяне на специалните защитени зони от мрежата "Натура 2000", да въведе природозащитни цели и мерки, да осигури достатъчно възможности за запазване или възстановяване на видовете и местообитаниятае препоръчва ЕК.
За реките се отчита, че само 47,2 на сто от естествените повърхностни водни обекти у нас са с добро или много добро екологично състояние, а 34 на сто от силно променените или изкуствените водни обекти имат добър или много добър екологичен потенциал. Според ЕК причината е в пропуски в системата за наблюдение, оценка на вредните въздействия и методологиите за класификация на състоянието на водните обекти.

За поредната година българите оглавяваме челна класация и по традиция тя е, че ние караме най-старите автомобили в Европа.
Това е изводът от проучването на Европейската асоциация на вносителите на автомобили за възрастта на автомобилите в ЕС през 2016 г.
Средната възраст на автомобилите в ЕС е 10,7 години, а при нас над 20 години.

България е на второ място по смъртност на населението в света след малката африканска република Лесото. Това показват обновените данни на Световна книга на фактите на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), които се обновяват всяка година. Според американските данни смъртността у нас е 14.5 промила - т.е. 14,5 души на всеки 1000 умират. На първо място е Лесото - с 14,9 промила.

НАЙ - ГОЛЯМАТА ТЕРОРИСТИЧНА МРЕЖА В ЕВРОПА Е СЪЗДАДЕНА ОТ БИВШИТЕ КОМУНИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ! ЖЕРТВИТЕ НА ТАЗИ МРЕЖА СА МИЛИОНИ БЪЛГАРИ ! ТАКИВА ЩЕТИ И ПОРАЖЕНИЯ НЕ МОЖЕ ДА НАНЕСЕ НИТО ЕДИН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ ПО СВЕТА ! ЕТО ЗАЩО ПАРАЛЕЛНАТА ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗТРИТА ОТ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ ! 


Няма коментари:

Публикуване на коментар