вторник, 28 февруари 2012 г.

СВЕТЪТ ЗА НАС 19

04.02.2012

Съдебната ни система отново проблем в евродоклада


Съдебната ни система се очертава като основен проблем и в този евродоклад за България.
Докладът е междинен и в него няма политически заключения от типа, че реформата в съдебната система остава главно предизвикателство поред България. Този извод обаче избива между редовете на почти всяка от общо 8-те страници на документа, съобщава БНР. В тях се говори за това, че трябва да се положат повече усилия за прилагането на Закона за съдебната власт, както и очаквано, че ключови назначения, извършени от ВСС, предизвикват загриженост от гледна точка на прозрачност и обективност. Конкретните случаи не са споменати, но те се знаят достатъчно добре и в София, и в Брюксел.
За сметка на това се прави връзка с корупцията в съдебната система, с оставките във ВСС и с дейността и отговорностите на етичната комисия към него. Така е поставена под въпрос и степента, в която самият съвет е надежден и заслужава доверие. Отбелязано е, че е необходима реформа в начина на избиране на ВСС с цел да се увеличи неговата прозрачност и обективност. Отделно от това в проекта е записано, че се очакват резултати по определен брой случаи за измами и нередности при управлението на пари от еврофондовете. Отбелязано е, че не са били направени препоръчаните от Еврокомисията в предишния доклад през юли анализи на съдебната и следствена практика по редица дела, засягащи организираната престъпност и корупцията. Констатациите за съдебната реформа като цяло са, че са необходими по-решителни действия в изпълнение на препоръките от юлския доклад, както и че в следващите месеци България трябва да покаже убедителни резултати. Иначе в документа са отбелязани стартът на Специализирания съд и прокуратура, това, че Комисията за борба с конфликта на интереси е взела първите си решения. И че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е постигнала известни резултати, но и че е необходим според ЕК нов Закон за конфискация, който все още е в парламента. Друг интерес момент от доклада е, че там намират място и съмненията за нарушения по време на местните и президентски избори. Отбелязано е, че са налице твърдения за изборни измами и че съответните сигнали се разследват от прокуратурата. В бележка под линия се прави връзка с констатациите и препоръките на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които вчера бяха обект на толкова разгорещени спорове в нашия парламент. Отново вече в трети пореден доклад, има препратка и към препоръките на групата страни за борба с корупцията към Съвета на Европа ГРЕКО, която още през есента на 2010 г. поиска законови промени за ограничаване на злоупотребите и корупцията при финансирането на политически партии и изборни кампании у нас. Остава да кажем, че в доклада засега не се споменават цитираните през юли проблеми с нормативната уредба и практиката по възлагане на обществени поръчки. Не се споменават и случаите с подслушани разговори на премиера и други високопоставени държавници. Всичко изброено дотук обаче, подлежи на промени, защото и София има думата по свръхнеутралния иначе текст, подготвен от експертите в Брюксел. Работата по него ще продължи и през почивните дни, остава да видим какви промени ще настъпят като резултат от възраженията и допълненията на заинтересованите институции у нас. Самата ЕК също си запазва правото да дописва текста до последно. Целта е той да бъде одобрен с писмена процедура и да бъде представен още в първите дни на идната седмица, най-вероятно във вторник.


14.02.2012

Българската икономика - в рисков списък на ЕС


Европейската комисия поля днес със студена вода гордостта на правителството, че България е икономически стабилна.
Страната ни се оказа сред 12 (от общо 27) членки на съюза с рискови дисбаланси в икономиката, срещу които трябва да вземат мерки, преди комисията да им е дала задължителни указания за това през май.
Брюксел е загрижен от ниската производителност на труда у нас отнесена към заплатите, високата задлъжнялост на частния сектор и тенденцията за високи дефиците по текущата сметка през изтеклите години, макар те да се свиха в последните години на кризата.
Доскоро комисията не наблюдаваше тези макроикономически показатели, ограничавайки се до предвидените от Маастрихтския договор нива на публичния дефицит и дълг.
Според новото европейско законодателство за управление на икономиката обаче обект на наблюдение и корекция са и показатели, свързани с конкурентоспобността на икономиката. ЕС признава, че разликите в нея между страните-членки са коренът на кризата в еврозоната.
Какви са данните за България?
За 2008, 2009 и 2010 година страната ни е имала дефицит по текущата сметка (разлика между всички пари които влизат и излизат от страната) от средно 11,1 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) при долен праг от минус 4 на сто. Комисията отбелязва, че "кризата доведе до рязка корекция на дефицита по текущата сметка, който сега се очаква да се превърне в малък излишък през 2011 и следващите години". Отчита се, че това се дължи на намаляването на вноса и увеличаването на износа.
По друг показател - "нетна международна инвестиционна позиция" (НМИП) - България отчита минус 97,7 на сто от БВП при праг минус 35 на сто. НМИП се равнява на разликата между задълженията и активите на страната в обмена с външния свят. Тя вклюва, акции, преки и портфейлни инвестиции, финансови деривативи и други инвестиционни и резервни активи.
От всички страни в ЕС България е с най-голямо повишение на разходите за единица труд за отчетените три година - 27,8 на сто при допустими 12 на сто. Дългът на частния сектор се равнява на 169 на сто БВП при допустими 160 на сто.

28.02.2012

"Уикилийкс": Мафия и бюрокрация убиват инвестициите в България


Повсеместната мафия и бюрокрация пречи на инвестиционния климат в България, става ясно от проучване, изготвено за страната ни през 2008 г. от STRATFOR, цитирано от "Уикилийкс" и разпространено от "Биволъ".
Част от бизнеса на американската частна разузнавателна фирма STRATFOR, наричана още "Сенчестото ЦРУ", е да изготвя проучвания за големи корпоративни клиенти. За да реагира бързо на търсенето, компанията поддържа и периодически обновява типови документи с комплексни критерии за оценка на страните, обект на инвеститорски интерес - така наречените Supplier Relationship Management доклади (SRM).
SRM-докладите на STRATFOR се състоят от 7 части - престъпност, терор и въстания, политическа и регулационна среда, международно напрежение, неправителствени организации, профсъюзи и природни бедствия. Всеки документ представлява въпросник с оценки по точкова система. Дадена е и общата тенденция към подобряване или влошаване на ситуацията спрямо предишния период на проучването. Данните са обобщени в отделен документ с цветна скала - червен цвят за негативна ситуация и зелен за позитивна.
Най-шокиращите данни за България са в графата „престъпност". От нея потенциалният инвеститор научава следното:
* организираната престъпност е инвазивна и играе голяма роля в правителството и бизнес операциите.
* сигурността в пристанищата е нулева. Мафията владее портовете и ги ползва постоянно за контрабанда и други престъпления, които не се докладват и остават без противодействие.
* сигурността по пътищата и железниците е отчайваща - контрабандата и други престъпления не се докладват и няма противодействие.
* кражбите на карго са чести, включват насилие и са значителен проблем за прекъсването на веригата на доставките.
* корупцията в правителството и полицията е всеобхватна, виртуално безнаказана, част от обществото.
* организираната престъпност контролира изцяло веригата за доставки;
* чуждестранните компании са редовна мишена за организираната престъпност. Поне веднъж месечно те са жертва на рекет, негативни пиар кампании, физически нападения срещу компанията и нейните служители.
Политическата и регулаторна рамка се характеризира с относителна политическа стабилност, но и с повсеместна бюрокрация. Наблюдават се внезапни кампании на гласовит икономически национализъм, свободни интерпретации на законите, преференциални принуди за фирмите, слаба централна власт и произвол от страна на местните власти.
Присъединяването към ЕС не е променило картината, отчита обобщаващият документ. Това, че са приети промени в законите не означава, че ще бъдат приложени, смята анализаторът на STRATFOR и дава негативна тенденция в тази част на проучването.
Добри новини за инвеститорите има в графите за тероризма и въстанията. България не е обект на терористични нападения, които могат да повлияят на гладката работа на бизнеса. Умерен е рискът от природни бедствия (наводнения по Дунав и слаб риск от земетресения).
От профсъюзите не могат да се очакват особени проблеми. Влиянието им в бизнеса е умерено, а икономическото и политическо влияние на синдикатите и слабо. Стачките са рядкост и протичат без насилие. Профсъюзите са сговорчиви и предпочитат да се договарят и да лобират. Законите за синдикалната дейност са направени "от правителството и за правителството". Намалява броят на работниците, които членуват в синдикати.
Неправителствените организации също са беззъби, без влияние върху решенията на правителството и законодателите в областта на корпоративната политика.
Добре е оценена и международната стабилност, липсата на конфликти и военни действия със съседни страни, но инфраструктурата за импорт/експорт и енергийните доставки получава голяма черна точка, заради липсата на независимост и на резервни мощности. Проблем са и лошите комуникации по море, реки, пътища и железопътен транспорт.
Проучването на STRATFOR е изготвено през 2008 г. и е актуализирано за последен път през юни 2009, преди последните парламентарни избори. Към този момент в страната все още имаше приток на чуждестранни инвестиции, преди кризата да пресуши инвеститорския интерес. Вероятно това е и причината документите да не са осъвременени през последните три години.
Цялостното впечатление от този доклад за България е, че става дума за страна с инфраструктура от Третия свят, държавно устройство в полза на бюрократи и корумпирани политици, без гражданско общество, завлядяна от мафията, но и с някои достойнства: не е в състояние на международна или гражданска война и не е огнище на тероризъм и земетресения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар