четвъртък, 26 януари 2017 г.

АНТОЛОГИЯ НА НЕОКОМУНИЗМА 63
ИНКО Създаденото през 1975 г. външнотърговско дружество "Индустриално коопериране" е прикритие на научно-техническото разузнаване за ембаргови операции

10.03.2010

През последните 20 години се е изписало много по темата за Държавна сигурност, но са редки изследванията, които да дадат по-голяма представа за структурата на ДС и нейната всеобхватна дейност. В блога "Досиета" предлагам документална поредица, с която ще представя отделните управления и самостоятелни отдели на ДС. Третата част от поредицата е посветена на "неявните фирми" на Научно-техническото разузнаване и по-специално на ИНКО .
Всички текстове от поредицата за управленията и отделите на ДС може да намерите в рубриката "Държавна сигурност" в блога.

Целият сектор на българската електроника, включително научноизследователските звена, производствените комплекси и Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП), е поставен под контрола на Управление Научно-техническо разузнаване (УНТР) в Първо главно управление на ДС. Неговата дейност се наблюдава от отделен представител на СССР с достъп до ПГУ, който осъществява пряката връзка с КГБ в Москва. Технологията на работата на УНТР изисква всички служители да са с висше техническо образование и да владеят поне един западен език.
Завършили са тримесечна разузнавателна школа в управлението и едногодишна школа в КГБ. Всеки отдел извършва дейност, залегнала в предварително утвърдени от ръководството годишни планове.

Структурата на УНТР се състои от пет отдела:

01 отдел – Америка, Канада

02 отдел – Европейски страни, Япония и Индия

03 отдел – Териториален (работи на територията на НРБ)

04 отдел – Информационен (връзка с ЦИНТИ)

05 отдел – Ембаргови операции.

Отделите имат пряка връзка с Министерството на външната търговия (МВТ), Министерството на промишлеността, МВнР, ДКНТП, всички висши учебни заведения. За прикритие служат и външнотърговските организации по отрасли – химия, машиностроене, електроника, биотехнологии, селско стопанство, както и част от задграничните фирми с българско участие. Следят се всички, които се готвят за пътуване в чужбина, специализантите и научните работници, командированите специалисти във външнотърговските организации от различните институти и университети.
Всеки отдел има подотдели за Италия, ФРГ, Англия, Испания, Гърция. Във всеки подотдел има по един служител, който обработва материалите, свързани със съответната страна (входящи и изходящи за и от съответната резидентура). Пощата пристига един път месечно. Анализират се получените материали, изготвя се оценка, поставят се нови задачи на обектите. При спешност се изпращат шифрограми по съответната резидентура в чужбина.

В МВТ по линия на НТР отговаря Петър Башикаров, бивш кадрови офицер на разузнаването (след промените министър в правителството на Андрей Луканов 1990 г. и депутат от БСП), а връзката се осъществява чрез отдел "Специална дирекция" в министерството, ръководена от Лъчезар Спасов, син на дългогодишния зам.-министър на вътрешните работи и приближен на Живков ген. Мирчо Спасов.
Създаването на ИНКО
Особен интерес представлява дейността на 05 отдел "Ембаргови операции" в УНТР. Негов началник е Божидар Петров, а заместник е Владимир Серкеджиев, син на дългогодишния началник на архива на МВР ген. Нанка Серкеджиева. Към дейността на отдела пряко отношение има Стоян Евтимов, зам.-началник на УНТР. Той е съветник на Огнян Дойнов и свръзка между НТР и Политбюро от 1977 г., а в един период е и резидент на УНТР в Западна Европа, базиран във Виена.
За реализирането на секретните разузнавателни операции, чрез които се придобиват забранени западни технологии, със секретна заповед №234 на Министерския съвет от 8 април 1975 г. се създава външнотърговското дружество "Индустриално коопериране" (ИНКО). Неговата основна задача е да осъществява внос на ембаргово оборудване за изпълнение на програмите от стратегическите направления на електрониката и машиностроенето и други технологии, попадащи в забранителния списък на КОКОМ.
Освен за прескачане на ограниченията фирмата се използва и за обезпечаване на сложните схеми по плащанията. Въпреки търговските функции щатният състав на ИНКО без изключение се състои от оперативни работници на НТР и от негови секретни сътрудници. ИНКО е настанено в неугледна на пръв поглед сграда на бул. "Черни връх" 57 в кв. "Хладилника" в столицата.
От различни архивни документи се установява, че ИНКО осъществява търговска дейност с австрийската фирма SEMKOTEC за доставка на специализиран софтуер Silvar Lisco за завода в Ботевград, със западногерманската МВМ и австрийската CORE за доставка на интегрални схеми, както и с източногерманската "Електроник-експорт-импорт". ИНКО извършва специфична дейност за доставка на различни видове оборудвания по програмите "С" (електроника) и "С-2" (технологии за мощностите в Ботевград).

Стратегията с "неявните фирми"
Терминът "неявни фирми" е използван за пръв път именно във връзка с дейността на ИНКО. В строго поверителна заповед от април 1983 г. на министър-председателя Гриша Филипов на дружеството е наредено "да разкрива свои неявни фирми в Западна Европа и в други оперативно интересни райони за извършване на търговско-производствена дейност, като се използват основно средства във валута, натрупани от специфична реекспортна дейност на дирекцията".
Тези операции се съгласуват с министъра на външната търговия и с министъра на вътрешните работи. Секретният документ указва "участието на българската страна при извършваните от фирмите инвестиционни или организационни разходи да се представя по неявен път чрез доверена фирма, като се осигурява изцяло контролът от нашата страна". Ръководенето на доверената фирма се осъществява чрез упълномощени служители на ИНКО, а административно-финансовият контрол е възложен на Министерството на финансите и на МВР.
По това време ИНКО има изградени търговски бюра зад граница, концентрирани във Виена, Франкфурт, Токио и Москва, и получава допълнително увеличение на щата. Ръководителите на бюрата също без изключение са или оперативни работници, или секретни сътрудници на УНТР. Вносът на ембарговото оборудване се осъществява по канали и източници, осигурени и контролирани от разузнавачите в УНТР и Центъра на ПГУ. Средствата за комуникации са секретни – оперативна поща, шифрограми и радиограми.
За улесняване на дейността на фирмите на разузнаването в Министерството на външноикономическите връзки, оглавено от Андрей Луканов през 1987 г., е създадено специално звено – отдел "Научно-техническо сътрудничество", ръководено също от офицери от УНТР. То осигурява безпрепятственото получаване на вносни разрешения. По същия начин се оперира и с митниците.
На голяма част от разузнавачите, прикрити като търговски състав, са осигурени паспорти с многократни изходни визи, а на зам.-директорите и на директорите – дипломатически паспорти. Специалният статут на предприятията на УНТР позволява редица плащания да се извършват в брой. За целта сумите се оформят като дипломатически багаж и се изнасят от оперативните работници зад граница. На колко общо възлизат валутните средства, отпускани по тази линия на ПГУ, не е известно. Със сигурност става въпрос за десетки милиони долари.
Практиката в разузнаването е изисквала залаганите за изразходване суми да се отбелязват в съответните оперативни дела. Съществува и втори източник на вписване – специални оперативни тетрадки, чрез които са се правили заявките за необходимите средства. След ноември 1989 г. на оперативните работници в ПГУ с устни заповеди е наредено да прочистят водените от тях разработки от доказателства, насочващи към изразходваните средства. Съдбата на оперативните тетрадки също е неизвестна.
Същият статут като на ИНКО е даден и на друго търговско предприятие – "Матхим", за да работи в областта на химията и микробиологията, както и на дъщерната фирма на "Кинтекс" – "Авала". Заедно с ИНКО те са гръбнакът на НТР. Освен позициите си в тях 05 отдел "Ембаргови операции" ползва за прикритие ВТО "Изотимпекс", ВТО "Техника", търговско предприятие "Инсист".

След промените през 1989 г.

До политическите промени в края 1989 г. ИНКО, "Матхим" и "Авала" създават редица смесени фирми с чуждо участие. Влизането в сила на Указа за стопанска дейност №56 от началото на 1989 г. поставя държавните и частните фирми при еднакви условия. Това дава възможност на ръководствата на ИНКО и "Матхим", въпреки че оперират с държавни средства, да ги използват нецелесъобразно. През март 1990 г. ПГУ е закрито, като негов правоприемник става Националната разузнавателна служба (НРС). УНТР също е закрито.
Тези структурни промени позволяват предприятията на разузнаването да се откъснат напълно от контрола на Центъра. От страна на търговските предприятия започват да се прехвърлят валутни средства в смесени дружества и да се задържат печалбите от тях зад граница. Редица служители от ръководния състав напускат разузнаването, но не и фирмите, в които работят. Започва и създаването на дъщерни фирми, в които се прехвърлят печелившите дейности на ИНКО и "Матхим".
След падането на комунизма ИНКО става обект на интензивно източване на общо над 142 млн. лева. През 1992 г. от ИНКО са прехвърлени 3,5 млн. долара в израелското дружество на ДЗУ Ди Пи Ей по проекта "Нева", откъдето следите им се губят.
Голяма част от служители на ИНКО продължават бизнеса в сферата на безмитната търговия, трети просперират като бизнесмени, а някои от сътрудниците на ИНКО днес са преуспели банкери. Бивши служители на някогашното УНТР днес имат отлични позиции в различни фирми на химическата промишленост, фармацевтиката, електрониката, ИТ сектора, правни кантори и фирми за недвижими имоти, за селскостопански стоки, транспорт, банково оборудване, охранителна техника, търговия с метали и брокерски къщи, туризъм, търговия с хартии и петролни продукти, както и в застрахователния бизнес.
Източените през Първо главно управление на ДС и подчиненото му Управление "Научно-техническо разузнаване" капитали обаче са табу за всеки един то директорите на Националната разузнавателна служба, на всяко политическо мнозинство, управлявало след 10 ноември 1989 г. досега и за президентите Желю Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов. Една от причините за силната съпротива срещу отварянето на архива на разузнаването, останал затворен 20 години, е именно да не станат ясни пътищата и хората, участвали в трансферните операции на милиони западна валута, за да не им се потърси отговорност.

Разследването за източването на ИНКО

В първите години на промените прокуратурата образува дело за финансови злоупотреби в ИНКО. За тази дейност е разследван назначеният през 1992 г. директор на дружеството Стамен Петров. Един от случаите е свързан със 17 млн. долара, източени от ИНКО, с които бизнесменът Дилян Дорон прави опит за тайна приватизация на банка "Биохим". По време на разследването на злоупотребите в ИНКО неговият директор Стамен Петров напуска България. Обявен е за издирване чрез Интерпол и по-късно е открит и арестуван в Португалия, откъдето е екстрадиран. Съдебната власт не е оповестила, че разследванията срещу него е приключило и делото е разгледано в съда.


„Мистър Икономика 2016“ стана подсъдимият за укрити данъци Огнян Донев. Домусчиев се присмя на Борисов. Г-н Цацаров, спите ли?

01.12.2016

КРИБ (не е абревиатура на „криминална банда“) раздал бизнес оскари в известното културно средище на пловдивски интелектуалци хотел „Мариньела“ – София.
Най-големият оскар – „Мистър Икономика“, отишъл при Огнян Донев, подсъдим за укриване на данъци в размер на 62 милиона лева. Всичко това се случило пред погледа на премиера в оставка Бойко Борисов, който е дежурна мишена за обругаване и клевети в персоналния сайт на Донев „Клуб Зет“.
Нека припомним, че „крибаджии“ обявиха за „Мистър Икономика“ през 2011 г. небеизвестния Цветан Василев. Тогава, почти просълзен, статуетката му връчи Цветан Цветанов, както си личи от снимката по-горе.
Историята се повтаря като фарс. Перверзията в държавата е пълна, защо и в бизнеса да не е така? А и за какъв бизнес в България въобще можем да говорим, че и оскари чак да си раздават… Но това е друга тема.
По-опасно е наглото предизвикателство към правосъдната система от страна на КРИБ и неговия председател Домусчиев: топбизнесменът в държавата за 2016-а е заподозрян, че не си плаща данъците?! (Г-н Цацаров, спите ли?).
И намека към Борисов – „ти вече не пееш, сега ще ти се подиграем, като наградим хулителите ти“.
Странно е защо Борисов се е подложил на това унижение и защо легитимира с присъствието си ченгеджийско-мутренския сбириток, претендиращ за „бялото лице на националния бизнес“.
Лошото е и че следващият след Борисов пак ще се чувства длъжен да се „отърка“ в дебелокожието на тези персони. Власт и капитал вървят ръка за ръка, в престъпна симбиоза, за да докажат, че България от 25 години насам е територията на победилата партокрация.1355 богаташи скрили 126 милиона лева от НАП .

25.12.2016
1355 богати българи са укрили 126 млн. лв. Данъци, показват резултатите от направените от НАП през 2016 г. проверки на хора, чиито имоти и коли не отговарят на официалните доходи.
През годината от НАП са направили и 137 ревизии за търсене на отговорност на собственици и шефове на фирми заради задължения на техните дружества, като са разкрити задължения за близо 85 млн. лв. 2016 г. е най-успешната година за НАП досега. Благодарение на предприетите мерки срещу сивата икономика държавният бюджет ще посрещне Коледа с излишък за първи път от 2008 г., се посочва в отчета на Министерството на финансите за 2016 г.
По предварителни данни за 2016 г. НАП ще събере 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигуровки, което е с 1,9 млрд. лв. повече спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25% повече приходи, пише в отчета на НАП за свършената работа. Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е, че екипът на НАП не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г., посочват от агенцията.
Приходите от ДДС са 5,4 млрд лв., или с над 1 млрд. лв. повече, спрямо миналата година. А приходите от осигуровки (социални и здравни) са 7,3 млрд лв. Увеличението при тях е с над 500 млн. лв.
През 2016 г. НАП повиши драстично ефективността на контрола и постига много добри резултати в борбата срещу сивата икономика. В резултат на летните проверки на морето оборотът в населените места по Черноморието за трите летни месеца надхвърли 5 млрд. лв. Броят на регистрираните касови апарати се увеличи с 10%. Приходите от ДДС само на структурите на НАП във Варна и Бургас за трите летни месеца се увеличиха с 40 млн. лв. Отчетеният оборот на касовите апарати във Варна и Бургас е нараснал с над 200 млн. лв. НАП отчита и трайна за промяна на поведението на търговците в посока спазване на данъчните изисквания. Подобен подход ще бъде използван и по време на зимния туристически сезон, предупреждават от НАП.
През 2016 г. са приключили 9700 ревизии с разкрити неплатени данъци и осигуровки за 1,8 млрд. лв. Направени са и 1355 проверки на хора с имоти и коли, които не отговарят на официалните им доходи, като са разкрити недекларирани данъци и осигуровки за над 126 млн. лв. Ревизиите за търсене на отговорност на собственици и шефове на фирми за задължения на дружествата им са 137 с разкрити близо 85 млн. лв. НАП въведе и опростена процедура за връщане на ДДС за коректни фирми. За 3 месеца по този ред е възстановен 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании.
Затегна се контролът на т.нар турско и китайско карго. Бяха проведени операции на Илиянци, пазара в Димитровград и редица други търговски обекти. В резултат месечните вноски по ДДС на рисковите вносители се увеличиха с близо 600 000 лв. Направени са и над 320 000 проверки от звеното за фискален контрол на движението на рискови стоки (плодове и зеленчуци, мляко, месо и редица други). Това е довело до ръст на легалния внос от страните от ЕС с над 1,2 млрд. лв. от създаването на звеното преди по-малко от 2 години. / КРОСС


Почина Бисер Димитров - българският Бил Гейтс .

05.01.2017

Бисер Димитров, основателят на българската социалистическа компютърна индустрия и един от световните пионери в запаметяващите устройства - от хард-дискови устройства до облаци, е починал на Бъдни вечер в дома си в София, съобщиха от семейството му.Бисер Димитров последно живееше на Западния бряг в Съединените щати и подготвяше купуването на целия дисков бизнес на "Тошиба" от негова компания, както съобщи приживе самият той пред "24 часа" в началото на декември.
Той е бивш служител на Научно-техническото разузнаване. Свързан е с т. нар. проект "Нева" за заобикаляне на техническото ембарго срещу комунистическия блок.
През деведесетте бе съден във Франция за корупция заради проекта на неговата фирма "Гигасторидж" във френския град Белфор.
Въпреки противоречивия му живот, Бисер Димитров се отличаваше с голям мащаб и е пряко свързан с развитието на компютърната индустрия у нас в края на социалистическата епоха. След краха на комунизма разви бизнес в САЩ и Китай.

2 коментара:

  1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

    ОтговорИзтриване
  2. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

    ОтговорИзтриване