сряда, 5 май 2010 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 28

Иво Прокопиев – част IV

19.10.2008

Това е заключителната част от рекламата във Вашингтон Таймс, посветена на българския олигарх Иво Прокопиев, която 19’ публикува в няколко броя без ангажимент
През ноември 1997 г. с решение на Агенцията за приватизация “Каолин” е определен за продажба посредством сформиране на джойнт венчър с белгийската фирма “Сибелко” – световният лидер в производството на кварцов пясък. Започват преговори, които продължават година и половина. Установени са нужните бъдещи инвестиции. “Сибелко” предлага $20 милиона като кешова инвестиция в джойнт венчъра. Експертното мнение е много ясно и недвусмислено: “Каолин” е в добро финансово състояние, с положителни бизнес резултати, без сериозни задължения към банки и с отлични пазарни перспективи. През май 1999 г. сделката е на път да бъде финализирана, но неочаквано чуждестранният инвеститор се оттегля и преговорите са прекратени. Според осведомени лица, от българска страна умишлено са поискали абсолютно неприемливи условия. Никола Николов, народен представител от Разград и председател на Парламентарната комисия по икономика, посещава “Каолин”. Той предлага на директора Филип Калоянов да създаде работническо-мениджърско дружество, което да участва в приватизационния. Според свидетели, Николов уверил Калоянов, че парите за сделката ще бъдат осигурени от фирми, собственост на Иво Прокопиев, брат му Александър Прокопиев, Константин Ненов и Иван Сливов: “Алфа Финанс”, “Алфа Финанс Холдинг”, “Булброкърс” и “Интегрити Корп”, със седалище в София.
Така на 4 август 1999 г. е учредено работническо-мениджърското дружество “Каолин-98”. Приватизационната процедура е открита на 14 септември 1999 г. Два месеца по-рано – на 1 юли, Даниела Шишкова, съпруга на главния редактор на “Капитал” Петко Шишков и Александър Прокопиев, брат на Иво Прокопиев, са формално назначени на работа във фирмата.
По документи, г-жа Шишкова заема длъжността правен съветник, а г-н Прокопиев е екстракционен инженер. Това “назначение” им дава правото да участват в учредяването на РМД “Каолин-98” и да придобият значителен пакет от регистрираните дялове на компанията, т.е. само 3 месеца след като са назначени във фирмата, двамата успяват да придобият 45,48% от всички акции! РМД “Каолин-98” незабавно закупува 75% от предприятието за 7,2 милиона лева (тогава 3,6 милиона долара) при оценка 5.5 милиона лева (тогава 2,72 милиона долара). Новата оценка на предприятието е пъти по-ниска от оценката, направена няколко месеца по-рано. Инвестиционният посредник “Булброкърс”, собственост на Иво Прокопиев, е изготвила оценката на предприятието!
По времето на подписване на сделката, плащането е планирано да се извърши по следния начин: от купувача се очаква да плати 10% от общата стойност на сделката в брой, а останалата сума е отсрочена, както следва: 50% във вноски за период от 10 години и 50% чрез компенсаторни инструменти (търгувани на минимална част от номиналната им стойност). Сделката е финансирана от “Алфа Финанс”, фирма, контролирана от Иво Прокопиев.
След това има нов Борд на директорите със следните членове: Иво Прокопиев – председател, Александър Прокопиев – изпълнителен директор, Константин Ненов – главен изпълнителен директор и Филип Калоянов – изпълнителен директор. Фирмата е преобразувана в акционерно дружество (АД). Решението за увеличаване на капитала е взето при условието “Алфа Финанс” да придобие всички нови акции.
Ангел Такев, депутат, коментира: “Това е очевидно нередно, тъй като всяка акция в РМД-то представлява 6,5 акции в “Каолин” АД. Фактът, че “Булброкърс” е направила оценката, “Алфа Финанс” е финансирала сделката и “Алфа Финанс” е придобила мажоритарния дял в компанията чрез увеличаване на капитала, е много смущаващ“.
Във връзка с приватизацията на “Каолин” АД са повдигнати наказателни обвинения срещу Иво и Александър Прокопиеви, Константин Ненов, Филип Калоянов, Иван Сливов, Станимир Кръстев и Георги Димов. Всички те получават ограничителни заповеди и са задължени да внесат парична гаранция, за да не бъдат арестувани. Международният паспорт на Иво Прокопиев също е отнет. Година по-късно обвиняемите са изправени пред съда. В заключителната реч (пледоарията) обаче, прокурорът Елена Хаджидимитрова сваля всички обвинения и съдебното дело завършва с обявяването им за невинни.
През юни 2006 г. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура започва разследване срещу Хаджидимитрова за забавено разследване и тя подава оставка. В момента работи като адвокат. Днес “Каолин” притежава дялове в десетки компании и е 100-процентов собственик на три други чуждестранни компании – две в Сърбия и една в Турция.
Интересно е да се разбере как въпреки натрупаните доказателства, обвиненията са свалени.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Алексей Петров.

Няма коментари:

Публикуване на коментар