неделя, 13 юни 2010 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 42

ТИМ – част III

ТИМ купи половината от варненската Морска градина

Малък Лас Вегас на брега на морето има намерение да изгради групировката ТИМ. За целта са закупени от държавата 118 дка на територията на Морската градина във Варна.
Теренът, разделен на 5 парцела, е продаден на холдинг, зад който стои групировката ТИМ и съставлява половината от цялата Морска градина.
Сделката е реализирана в разгара на предизборната кампания, на 15 юни. Срещу сумата от 11 747 445 лв. сдружението се сдобило с апетитните терени на самия морски бряг. Фактически от ТИМ са платили по 50 евро за квадрат от Приморски парк.
Продажбата е станала без търг и на база пазарна оценка, извършена от независими лицензирани оценители. Тя е направена с изричната благословия на бившите министри на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката и енергетиката.
Под документите за продажба стои подписът на областния управител Христо Контров, пише варненският вестник "Позвънете". Той обаче е разписал книжата по искане на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, който е пратил писмо в областна управа през април.
Сталев мотивира искането с необходимостта на парцелите за реализиране на грандиозния инвестиционен проект - „Алея първа".
За него на холдинга беше връчен от агенцията сертификат „Клас А" още през 2007 година.
По закон този сертификат дава на инвеститора правото да придобие прилежащите терени, ако сметне, че те са му необходими за реализиране на проекта.
По думите на Николай Николаев, който е нещо като „идеолог на проекта" за превръщането на варненското крайбрежие в българския „Лас Вегас", реализацията му вече е невъзможна.
Причина според него е влезлият в сила Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Николаев не пожела да каже защо холдингът закупува парцелите, след като няма да може да ги ползва.
По думите на Стоян Сталев, дружеството има още близо година, за да реализира проекта - тогава изтича срокът на сертификата. Той добави, че ако това не бъде направено, ще се наложи да се върне земята, закупена под изричното условие, че е за проекта "Алея първа".
На прокурор отиват двама топобщинари от Варна. Това са зам.-кметът на морския град по инфраструктурните въпросите арх. Венелин Жечев и шефът на общинската дирекция по архитеткура и устройствено планиране арх. Лиляна Куцарова. Те са уличени в конфликт на интереси от 6 неправителствени, граждански и политически формации. Сигналът е до Върховна касационна прокуратура, министър-председателя и парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси. На вниманието на отговорните институции са представени данни за нарушения на Закона за корупция и конфликт на интереси за 3 случая. Първият от тях е за разпоредителната сделка за продажба на "Холдинг Варна" АД на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна. Вторият е за проекта за нов Общ устройствен план (ОУП) на община Варна от "ТПО-Варна -ЦППБО" ЕООД. Това дружество, според авторите на сигнала, е 100% собственост на "Холдинг Варна" АД. Последните данни са за промяната в проекта за ОУП на предназначението на бившия стадион "Гагарин" от "зона за спорт" на "смесена многофункционална зона". Сигналът е придружен от подписите на 22 000 души.

В документите се посочва, че директорът на архитектурата в общината арх. Лиляна Куцарова е съпруга на Николай Николаев, който е председател на съвета на директорите на "Спортен комплекс Варна" АД. Дружеството е създадено с общинско участие, с цел изграждане на стадион за 30 000 души. Мажоритарният дял от 65% на това сдружение е собственост на "Холдинг Варна" АД. Холдингът притежава и 100% от дяловете на дружеството, което прави ОУП на Варна. С него арх. Куцарова контактува, като възложител от страна на общината. Според авторите на сигнала, тези факти "са възможно обяснение, защо проектантът на новия ОУП е променил предназначението на територията на стадиона".
От друга страна зам.-кметът арх. Венелин Жечев е бивш председател на Съвета на директорите "Електротерм" АД, в което дружество "Холдинг Варна" също притежава мажоритарен дял. По същото време член на директорския съвет е бил и сегашният шеф на "Холдинг Варна" Милчо Близнаков. Докато двамата са работили заедно, на холдинга е издаден сертификат за инвестиции клас А, въз основа на който са продадени без търг 122 дка от Морската градина, пише още в сигнала.

/препечатано със съкращения/

В следващата част от поредицата – ТИМ – част IV.

Няма коментари:

Публикуване на коментар