петък, 9 декември 2011 г.

НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ 104

Цветан Василев - част II.


Най-богатият българин е Цветан Василев

01.12.2011


В касацията си за най-богатите българи за 2010 г. в. “Пари” нареди Цветан Василев на 24-то място, изчислявайки имуществото му на 173,2 млн. лева. Вестникът вече не съществува, след като преди няколко месеца стана част от портфолиото на издателската група “Икономедиа” и се интегрира с “Дневник” в ежедневника “Капитал Дейли”.
Но ако сега се направи класация на най-заможните българи, Цветан Василев със сигурност ще излезе доста по-напред.
Нищо чудно да се окаже, че е най-богатият българин. Според различни оценки стойността на имуществото му възлиза на повече от 600 млн. лева.
Основната причина за ръста в богатството на Василев е поскъпването на акциите на Корпоративна търговска банка, в която той освен председател на Надзорния съвет е и основен акционер чрез компанията си “Бромак”.
КТБ е публично дружество и нейните акции се търгуват на Българската фондова борса, така че лесно може да се направи оценка на дяловете в нея по пазарната й капитализация. За последната година книжата на банката чудо са поскъпнали с почти 27%, като пазарната й капитализация възлиза на 460,8 млн. лева.
Според данни от правно-информационната система “Дакси”, както и от Търговския регистър, “Бромак” ЕООД държи 3,437 млн. акции от финансовата институция - 57,28% от капитала й. Дружеството “Бромак инвест” АД (в което “Бромак” държи 51% от капитала, а ТЦ ИМЕ - останалите 49%) притежава още 242 452 акции от Корпоративна търговска банка - около 4%.
ТЦ ИМЕ е абревиатура на Технологичен център Институт за микроелектроника. Това дружество също е в портфейла на Василев. В него “Бромак” е собственик на 49% от капитала, а останалите 51% са на компанията “Кен Трейд”. “Кен Трейд” в момента е собственост на кипърската офшорка “Трелекс Инвестмънт”, но при създаването си е била собственост на “Бромак”.
Така със свързани лица собствеността на “Бромак” в КТБ е около 60% от капитала, което по актуални данни възлиза на 276 млн. лева.
Но “Бромак” има собственост и в други компании, притежавайки 49% от ТЦ ИМЕ и почти 100% от капитала на финансовата компания “Фина-С”. Понеже те не са публични дружества, стойността на участието може да се измери чрез различни оценки като нетна стойност на активите, оценка според публични дружества - аналози, по метода на дисконтираните парични потоци и т.н.
На Българската фондова борса липсват аналози на такива дружества, освен това заради лошото състояние на капиталовия пазар едва ли това е най-подходящият метод за изчисляване на стойността. А оценката по метода на дисконтираните парични потоци е сравнително неприложима, защото е много трудно да се направи прогноза за бъдещите приходи на предприятията.
Ако се използва най-грубата оценка - методът на нетната стойност на активите, който е разликата между активи и пасиви (б.р. - собствен капитал), ТЦ ИМЕ струва 146,853 млн. лв. според счетоводни данни към края на 2010 г. Така делът на “Бромак” в дружеството се оценява на около 72 млн. лева.
Нетната стойност на активите на “Фина-С” е около 1,5 млн. лева.
Освен като собственик на “Бромак”, Василев е едноличен собственик на компанията “Фина-Ц”, като освен това притежава и една трета от “Сезони-3”, по 50% от фирмите “Естрейд” и “КВ Реал”, както и 40% от фирмата “Тръст Василеви”.
“Сезони-3” има загуба от 1000 лв. за 2010 г., “Естрейд” е с печалба от 2000 лв., но и двете фирми са с ниска стойност на приходи и активи, в рамките на няколко десетки хиляди левове. За сметка на това компанията “КВ Реал”, която се занимава с търговия с недвижими имоти, е реализирала печалба от 728 000 лв. за 2010 г. и има нетна стойност от 2,642 млн. лв., от които 1,321 млн. са в собственост на Цветан Василев.
Фирмата “Тръст Василеви”, в която банкерът е съдружник заедно със съпругата си Антоанета и дъщеря си Радосвета, има собствен капитал от 15,379 млн. лева. Делът на Василев в нея се пресмята на 6,152 млн. лева.
Нетната стойност на “Фина-Ц” възлиза на 2,3 млн. лева.
По тези оценки дяловете на бизнесмена се пресмятат на около 358 млн. лева - това е само прякото участие на Василев в собствеността на компаниите, което е обявено официално в Търговския регистър.
Влиятелният в последните години банкер участва и в управлението на други компании като застрахователното дружество “Виктория”, “Ломбард” и “Пактол трейд”. Той е и в управата на “Мел Финанс” ЕАД, собственик на 33% от застрахователя.
В началото на 2007 г. италианската компания FATA Assicurazioni, която е част от застрахователя “Дженерали”, плати 10 млн. евро за 67% от акциите на “Виктория”. Към края на 2010 г. собственият капитал на “Мел Финанс” възлиза на 13,934 млн. лева. Компанията е собственост на швейцарската фирма “Сефинко холдинг”, чийто председател на Борда на директорите е швейцарският гражданин Валтер Щреземан.
Любопитното е, че името на Щреземан се среща и сред документите на кипърската фирма “Вистра”, която е предшественик на собственика на “Кен Трейд Трелекс Инвестмънт”. Въпреки че той не е сред управителите на дружеството, копие на паспорта му присъства сред внесените в Търговския регистър документи. А “Кен Трейд” е собственик и на компаниите “Ломбард” и “Поктол Трейд”.
Така ако се приеме, че Василев стои зад “Сефинко” и “Трелекс”, стойността на имуществото му нараства на 455 млн. лв. чрез дяловете на двете офшорки в КТБ, ТЦ ИМЕ и “Виктория”, които са оценени общо на 97 млн. лв.
Ако към тези стойности седобавят и всички свързвани с името на Василев инвестиции в печатни и електронни медии от групата на депутата от ДПС Делян Пеевски, радио- и телевизионно разпространение и разпространение на печатни издания, към сумата могат да се прибавят още поне 100-200 милиона лева.
В миналогодишната класация на в. “Пари” лидер по богатство беше собственикът на минната компания “Геотехмин” Цоло Вутов, който заедно със семейството си имаше имущество за 438,2 млн. лева.
Така че е напълно възможно Цветан Василев, и то сам, да се окаже най-богатият българин тази година.

/препечатано със съкращения/

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Христо Сираков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар