събота, 10 септември 2011 г.

ЗА МАЛКАТА ПОСТНА ПИЦА 13

10.05.2011

ШАМАР ЗА СИМЕОН ДЯНКОВ! ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГЕРБ СИВАТА ИКОНОМИКА Е НАД 40% И РАСТЕ


Сивата икономика в България за 2010 г. е била над 40 на сто според работодателите и продължава да расте, предупредиха от Асоциацията на индустриалния капитал.
Асоциацията представя резултати от национално социологическо представително проучване, обхванало 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години.
Според служителите и работниците делът на сивата икономика е 48,6 на сто, а според населението - 58 процента.
Заплащане на ръка, неплащане на пълния размер на данъци и осигуровки и нелоялната конкуренция са сред най-честите прояви на неформална икономика в страната, сочи проучването.
Анкетираните в проучванията смятат, че основните вреди, които изрядните работодатели понасят от сивия сектор, са по-ниската рентабилност, загубата на пазарни позиции и загубата на персонал. Данните показват, че регионалните измерения на сивия сектор са различни.
Монтана е с най-висок дял на сивата икономика - 62,5 на сто, следват Бургас - с 61,3 на сто, и Ямбол - с 61,1 на сто. В столицата този процент е 41,3 на сто, а най-нисък е делът на сенчестата икономика в Кърджали - 34,2 на сто.
"52 на сто от българите, които работят в сивия сектор, са избрали сенчестата икономика, заради ниските доходи и лошата икономическа ситуация в страната. От друга страна - две трети от работодателите се оправдават с тежката административна регулация", коментира Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на асоциацията.

10.05.2011

ДКЕВР: Парното поскъпва с до 7%


Най-тлъсти сметки плащат във Велико Търново, Пловдив и Казанлък
Днес ДКЕВР ще реши окончателно какви ще са цените на парното, тока и природния газ от юли.
Цената на топлинната енергия ще се повиши с до 7% от 1 юли, като за някои градове увеличението може и да надхвърли този процент. За София, където са концентрирани над 80% от абонатите на топлофикациите, поскъпването ще е с малко над 4%, съобщи вчера председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев.
Топлото ще се оскъпи най-много във Варна и Русе. Там се очаква увеличението да е с над 7 на сто, обясни Семерджиев. Като абсолютна стойност обаче най-скъпо парно и топла вода ще продължат да плащат във Велико Търново, Пловдив и Казанлък, уточни той. От юли се предвижда пловдивчани да плащат с 6% повече за топло. Планираното увеличение на тарифата за плевенската топлофикация е с 4-5%. Със същия процент ще скочи цената и в Бургас. Във Враца могат да очакват с малко над 3 на сто по-скъпо парно. Най-малко ще е увеличението на цената на топлото във Велико Търново – с около 1,5-2%, каза Семерджиев.

370 хил. българи вече са безработни

22.08.11


През второто тримесечие на тази година безработните у нас са 369,6 хил., а коефициентът на безработица е 11,2%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).
В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. хората без работа са се увеличили с 27,4 хил. (8,1%), а коефициентът на безработица - с 1,2 пункта. Но в сравнение с първите три месеца на т. г. безработните са намалели с 25,9 хил., а безработицата - с 0,8 пункта, сочи информацията на статистиката. Тя има леко разминаване с данните на Агенцията по заетостта (АЗ), според които през второто тримесечие на т. г. безработните са 330,3 хил. души, а равнището на безработица е 9,92%. Според изпълнителния директор на агенцията Росица Стелиянова това се дължи на различните методики на изчисление, които ползват двете институции (НСИ работи на анкетен принцип, като взема информация и от домакинствата, а АЗ отчита само регистрираните в бюрата по труда). Въпреки това данните им били в нормално допустимите разлики. Стелиянова е оптимист, че спадът на безработицата от април до края на юни т. г. не се дължи само на сезонната заетост, а и на оживлението в някои икономически браншове, които са започнали да наемат хора.
През второто тримесечие на т. г. 1,7 млн. (34,4%) от населението на страната на възраст 15 - 64 г. e икономически неактивно, т. е. извън работната сила. Обезкуражените, т. е. тези, които не търсят и не желаят да намерят работа, са 231,2 хил. души. Това е с 13,8 хил. повече от второто тримесечие на 2010 г.
Заетите на 15 и повече навършени години са 2,934 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст е 45,3%.
В сравнение със същия период на 2010 г. заетите са намалели с 138,1 хил., или с 4,5%, а относителният им дял - с 1,7 пункта. Спадът е по-голям при мъжете - 5,7%, срещу 3,1% при жените. Най-същественото е, че намалението на заетите с основно и по-ниско образование е с 14,4%, докато при тези с висше образование е с 0,5%. Специалистите свързват тези данни с един от основните проблеми на работната сила - нейното качество и пригодността й да отговори на потребностите на бизнеса от квалифицирана работна ръка.
В сравнение с първото тримесечие на т. г. обаче заетите през второто са се увеличили с 0,6 пункта, което според експерти е твърде незначително, за да се нарече тенденция.
Тревожен е фактът, че от април до края на юни т. г. броят на продължително безработните е нараснал с 41,4% спрямо същото време на м. г., като те вече са 209,7 хил. души.
Икономически активното население на възраст 15-64 г. е 3,263 млн. души, а коефициентът на икономическа активност е 65,6%.

Криза по ГЕРБерски

25.08.2011


Очакванията за средногодишно ниво на инфлацията също не са никак розови. Според Международния валутен фонд инфлацията за 2011 година ще надхвърли 4% заради високите цени на горивата, тока, водата и храните.
Отчетеният от Евростат растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) за второто тримесечие на годината е 0.2% за Европейския съюз и 0.1% за България. След Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк ЕАД понижи прогнозата си за растеж на БВП през 2012 г. от 4% на 2.5%. Основните прични са свързани с ниското ниво на нарастване на потреблението (едва 1%) и на инвестициите (около 3.5%), както и твърде песимистичните очаквания за потребителското търсене в държавите, които са основни търговски партньори на България, което ще се отрази както в свиване на износа до 3.6% на годишна база, така и в намаляване на притока на средства към страната. През последните 30 години подобни драстични спадове в БВП са отчетени само на два пъти – в началото на прехода 1989-1990-а и по време на кризата през 1996-1997 година.
По отношение на образованието, обобщените данни на НСИ за 2010 година сочат, че 23.2% от българите в трудоспособна възраст (15-64 г.) са с висше образование. Най-тревожно е, че за периода 2010-2011-а броят на детските градини е намалял със 124, докато броят на децата в тази възраст е нараснал с 223 хиляди в сравнение с предходната година. Броят на училищата също е намалял с 25. През 2010 година 19.6 хиляди са напуснали училище по различни причини. Голяма част от завършилите се ориентират към следване или работа в чужбина.

Люксембург с най-висока минимална заплата, ние сме последни

25.08.2011


България е на последно място в ЕС по минимална работна заплата през юли – 123 евро, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. На първо място е Люксембург с 1758 евро, предаде БГНЕС.
По този показател Евростат разделя държавите членки на ЕС, към които добавя Турция, Хърватия и САЩ, на три групи. Първата група включва 11 страни с най-ниска минимална заплата между 100 евро и 400 евро на месец – България, Румъния, Литва, Естония, Латвия, Унгария, Словакия, Чехия, Полша, Турция и Хърватия.
Във втората група влизат пет държави членки – Португалия, Малта, Словения, Испания и Гърция, както и САЩ със средно ниво на минималната работна заплата от малко над 550 евро до малко под 900 евро на месец.
Третата група включва шест държави членки (Великобритания, Франция, Холандия, Белгия, Ирландия и Люксембург), в които минималната заплата е над 1000 евро на месец. България ще продължи да бъде последна и след като от 1 септември минималната работна заплата стане 130 евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар